Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Norian har blivit en del av ECIT

Apr 13, 2021 6:00:00 PM

ECIT tillhandahåller tjänster inom redovisning, lön, IT-tjänster, molntjänster och digitalisering. Hittills har ECIT verkat i fem länder (Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien och Serbien) och cirka 60% av ECIT ägs av ledningen och de anställda.

ECIT förstärks nu genom förvärvet av Norian (82% av aktierna). Norian tillhandahåller bokföring, löne- och automatiseringstjänster (robotteknik) i sex länder (Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen och Litauen).

Avtalet säkerställer att aktiva aktieägare i Norian fortsätter som aktiva aktieägare med ägande i både Norian och i ECIT.

 

När vi ser tillbaka på 2020 omsatte Norian 265 MNOK med ca. 550 anställda.

Därför skulle Norian och ECIT under 2020 haft en total omsättning på 2 300 MNOK och 2 100 anställda fördelade på cirka 100 kontor i 9 länder.

«Förutom ekonomi, redovisning och löner har Norian expertis inom affärsutveckling, automatisering och kvalitetskontroll samt stor erfarenhet av stora kunder. Kompetenser som kommer att stärka ECIT, säger Peter Lauring, vd för ECIT.

«Det operativa ansvaret ligger inom ledningsgruppen i Norian, som kommer att vara aktieägare i både Norian och ECIT framöver. En sådan struktur säkerställer engagerade chefer och anställda, säger Lars Inge Tordal, chef för F&A och löner på ECIT Norge.

Knut Anders Opstad, VD för Norian säger ”Entreprenörskap och innovation genomsyrar ECIT, och detta var viktigt när vi valde att säga ja till att bli en del av ECIT. Vi kommer att fortsätta att utveckla Norian genom fokus på anställda, hög grad av automatisering och goda kundupplevelser och samtidigt hjälpa till att bygga något större i ECIT.”

 

Relaterade artiklar

Kontakta oss