Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Erbjudande för samtliga aktier i Modern Ekonomi Sverige Holding AB

Oct 5, 2020 9:00:00 AM

Om erbjudandet accepteras kommer ECIT AS att göra ett av sina största förvärv och för ECIT Sverige, det största.

Modern Ekonomi kommer att stärka ECITs närvaro i Sverige inom löne-, redovisnings- och rådgivningstjänster avsevärt och stärka ECITs plattform för leverans av tjänster till främst kundsegmentet för små och medelstora företag.

Modern Ekonomi kommer att dra nytta av ECIT: s finansiella styrka och förmåga att bygga och utveckla företag i både Sverige och Norden.

Efter att förvärvet har slutförts är ECIT avsett att över tid anpassa och integrera Modern Ekonomi i ECITs befintliga löne- och redovisningsverksamhet i Sverige för att etablera en starkare enhetlig verksamhet och realisera potentiella synergier.

För närvarande finns det inga beslut rörande förändringar i ECITs eller Modern Ekonomis anställda, ledning, organisation eller angående anställningsvillkor eller kontor.

 

Läs alla detaljer om erbjudandet här!

Relaterade artiklar

Kontakta oss