Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Vad gäller kring friskvårdsbidrag

Jul 10, 2020 11:41:01 AM

Vad gäller kring friskvårdsbidrag och naturaförmån när företag vill erbjuda personalen skattefri motion? Här läser du mer om vad som gäller.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag är ett bidrag som arbetsgivaren ger till medarbetare för friskvård och motion. Friskvårdsbidrag skiljer sig från naturaförmån genom att det är medarbetaren , den anställda som själv bestämmer och betalar för friskvårds- och motionsaktiviteten och som sedan ansöker om ersättning av arbetsgivaren för aktiviteten. 

Normalt har företag en företagspolicy för friskvårdsbidrag, både vad som gäller typ av friskvård och beloppsgränser. Enligt Skatteverket ska friskvårdsbidrag på maximalt 1 000 kr per tillfälle och sammanlagt högst 5 000 kr per år anses som skattefritt. Skatteverket har listat upp ett antal typer av friskvårds- och motionsaktiviteter som de anser skattefria. Skatteverkets lista ger en vägledning. 

Du läser Skatteverkets lista här >


Naturaförmån

Naturaförmån till skillnad från friskvårdsbidrag är en förmån där arbetsgivaren bestämmer en eller flera friskvårdsaktiviteter. Där det är arbetsgivaren som är beställer och betalar  motions- och friskvårdsaktiviteten. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla en paddel eller tennisbana, klippkort på en viss simhall eller ett gymkort på en specifik träningsanläggning.  

För naturaförmåner finns inga exakta beloppsgränser, men huvudregeln är att det skall vara av ”enklare slag”. 

Utrustning

För både friskvårdsbidrag  och naturaförmåner gäller att skattefriheten bara avser själva friskvårdsaktiviteten. Det är med andra ord inte skattefritt om arbetsgivaren tillhandahåller eller arbetstagaren ansöker om bidrag, för den utrustning som behövs för att genomföra motions- och friskvårdsaktiviteten. 

Kombinera friskvårdsbidrag och naturaförmån

Ni kan kombinera både friskvårdsbidrag och naturaförmån, då det ena inte utesluter det andra. En arbetsgivare kan till exempel tillhandahålla en paddelbana för sina anställda och samtidigt erbjuda friskvårdsbidrag.

Förutsättningarna för skattefrihet 

En viktig förutsättning för skattefrihet är att friskvårdsbidraget och/eller naturaförmånen gäller alla anställda på företaget (även styrelsen).

Vad gäller i enskild firma och handelsbolag

I bolagsformerna enskild firma och handelsbolag är reglerna för skattefrihet inte aktuella, då du inte anses vara anställd. Däremot är ”förebyggande rehabilitering” avdragsgillt i enskild firma och handelsbolag. Har du dokumentation på att du till exempel behöver träna på ett gym, för att kunna driva din verksamhet och företag, anses det som en avdragsgill kostnad. Här är det viktigt att det finns intyg från läkare, ergonom eller motsvarande. Det finns inga formella krav på underlag, men tänk på att ju bättre underlag och dokumentation du har desto bättre. Det är du som företagare som har bevisbördan. 

Frågor kring friskvårdsbidrag

Har du frågor kring friskvårdsbidrag eller naturaförmån för ditt företag, hör av dig till oss på ECIT. Vi hjälper dig!

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss