Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Välj rätt bolagsform!

May 3, 2021 1:36:48 PM

Vad som avgör vilken bolagsform du bör välja är allt från om du vill starta ensam eller om ni är flera, de rådande förutsättningarna och om det krävs en kapitalinsats. Samt vad företaget kommer att göra. Här hjälper vi dig reda ut vilken företagsform som passar bäst för ditt företag.

Enskild näringsverksamhet

Att starta en enskild näringsverksamhet eller enskild firma passar dig som ska starta företag på egen hand. Det är en bolagsform som innebär att du som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget. En av de största fördelarna med att starta en enskild firma är allt det inte krävs någon kapitalinsats till skillnad mot om du skulle starta ett aktiebolag. Även om det är en bolagsform som passar dig som ska starta själv, så hindrar det dig inte från att ha anställda. Du kan även starta flera olika typer av verksamheter i en och samma enskilda firma.

Som ägare av en enskild firma har du ett personligt ansvar för företagets ekonomi och förpliktelser. Det är du som privatperson som blir ansvarig för skulder, ingår avtal, hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess.

Att starta en enskild näringsverksamhet kan verka som den enklaste bolagsformen men beroende på vad för företag man vill starta så kan det vara riskfyllt då du som privatperson blir ansvarig. Du kan dock minska risken genom att teckna en företagsförsäkring.

Sammanfattning enskild näringsverksamhet:

 • För dig som ska starta företag själv
 • Du måste vara beredd på att ha ett personligt ansvar
 • Det krävs ingen kapitalinsats

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas och ägas av en eller flera personer. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall en VD och många behöver även ha en revisor. Även ett ensamägt aktiebolag behöver en styrelse och ofta en revisor. Styrelsen kan bestå av erfarna personer som kommer med råd, kontakter och beslut. Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom en bolagsstämma där styrelse och revisor tillsätts samt riktlinjer för företaget dras upp.  Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men i vilket fall så ska räkenskaperna revideras en gång per år.

När du startar ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats på minst 25 000 kr som kan bestå av både kontanter eller egendom. Kapitalinsatsen blir företagets aktiekapital som ägaren eller ägarna har som bevis för sitt ägarinnehav.

En fördel med att starta ett aktiebolag jämfört med en enskild firma är att det personliga ansvaret som utgångsläge blir begränsat till storleken på aktiekapitalet. Om företaget behöver låna pengar så är det dock på personligt ansvar av ägaren då man blir en borgenär för företaget.

Det finns även en till typ av aktiebolag som kallas för publikt aktiebolag. Ovan beskrivet är den vanligare formen man startar; privat aktiebolag. Man måste välja vilken form man ska starta från början men man kan välja att byta senare.

Ett publikt aktiebolag till skillnad mot ett privat aktiebolag kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget. För att få starta, eller omvandla till ett publikt aktiebolag måste det finnas ett aktiekapital på 500 000 kr.

Sammanfattning aktiebolag:

 • För dig som starta företag själv eller med andra personer
 • Begränsat personligt ansvar
 • Kapitalinsats på minst 25 000 kr krävs
 • Ett aktiebolag behöver alltid en styrelse, och i vissa fall även en revisor

Handelsbolag

Handelsbolag är en lite mindre vanlig bolagsform. Det utgör ett alternativ till aktiebolag och ägs av minst två bolagsmän (bolagsmän kan vara antingen en privatperson eller ett företag). Precis som med en enskild firma krävs det ingen kapitalinsats och delägarna är personligt ansvariga för skulder.

Då det kräver en stor tillit ägarna sinsemellan är det viktigt att man upprättar ett kompanjonavtal. Avtalet kan till exempel reglera hur vinst fördelas eller vad som händer om en av bolagsmännen vill lämna företaget. Att bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvariga är dock något som inte kan avtalas bort utan är en del av att driva handelsbolag.

Att driva ett handelsbolag har samma fördelar som en enskild firma i att det inte är någon kapitalinsats. Dock så kan ett handelsbolag ha flera delägare vilket en enskild firma inte kan. Ett handelsbolag kan även ha anställda. Att tänka på när man anställer någon är dock de förpliktelser man tar på sig i och med ens personliga ansvar.

Sammanfattning handelsbolag:

 • Fungerar mer som en enskild firma men har många utav fördelarna från aktiebolag
 • Starta endast med någon du verkligen litar på
 • Ingen kapitalinsats krävs
 • Bolagsmännen har personligt och solidariskt ansvar

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men ansvaret är begränsat till vad bolagsmännen, kallat kommanditdelägare för kommanditbolag, har satsat i bolaget.

Den avgörande skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag är hur ansvaret för företagets ekonomi fördelas mellan ägarna. Det måste finnas minst en person som har fullständigt personligt ansvar för företagets ekonomi. Denna person kallas komplementär. Kommanditdelägarna ansvarar endast för sin kapitalinsats.

Man väljer ofta att starta ett kommanditbolag när man inte vill betala kapitalinsatsen för ett aktiebolag, och inte vill dela på ansvaret som i ett handelsbolag.

Sammanfattning handelsbolag:

 • Fungerar som ett handelsbolag förutom:
  • Komplementären har solidariskt och personligt ansvar
  • Kommanditdelägarna ansvarar endast för sin kapitalinsats

Ekonomisk förening

Att bilda en ekonomisk förening är ett alternativ om man är tre personer som vill driva verksamheten tillsammans. Medlemmarna kan vara både juridiska och fysiska personer. Till skillnad från ett till exempel aktiebolag eller handelsbolag så är man endast medlem i en ekonomisk förening och inte ägare och har därmed inte heller ett personligt ansvar för skulder. Det ekonomiska ansvaret är istället begränsat till insatsen samt eventuell årsavgift som betalas av medlemmarna. Insatsen som medlemmarna går in med kan vara allt från 1 krona och uppåt.

Syftet med en ekonomisk förening är att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Som medlem kan du få ut det utbytet som konsument, producent eller anställd genom till exempel ett bättre pris eller sänkta kostnader. Föreningen kan även främja andra intressen men det ekonomiska syftet är det huvudsakliga. Exempel på ekonomiska föreningar kan vara ett kooperativ eller en bostadsrättsförening.

En ekonomisk förening behöver ha stadgar, vilket är dess grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om namn, ändamål, medlemsbegränsningar och verksamhet. Stadgarna beslutas på föreningsstämman, vilket är nog man som en ekonomisk förening har en gång per år där varje medlem har lika röst. På stämman utses även styrelse och revisor.

Styrelsen ska bestå av minst tre personer som företräder föreningen och ansvara för den löpande verksamheten. En ekonomisk förening kan ha en VD, denne utses av styrelsen.

Sammanfattning ekonomisk förening:

 • För er som är minst tre personer och har samma intresse
 • Inget personligt ansvar för skulder
 • Kräver en kapitalinsats på minst 1 krona från varje medlem

Ideell förening

En ideell förening bildas av minst tre personer och ska ha ett ideellt syfte. Det kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller intressen. Till skillnad mot en ekonomisk förening där syftet ska vara att främja medlemmarna ekonomiskt, så ska det aldrig vara medlemmarnas ekonomiska intressen i fokus när man jobbar ideellt. En ideell förening kan dock bedriva näringsverksamhet ifall pengarna gåt tillbaka till föreningen för att främja syftet.

En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar som delar förenings målsättning. Det är vanligt att man tar ut en avgift för medlemskapet.

Sammanfattning ideell förening:

 • För er som är minst tre personer och har samma intresse
 • Behöver jobba icke vinstdrivande

Om du behöver hjälp med att starta ditt företag kan vi erbjuda rådgivning samt hjälp med registrering. Kontakta något av våra kontor här om registreringsprocessen och andra viktiga saker att tänka på när du ska starta företag.

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss