Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Uppdragsgivarens förväntningar på dig som interimskonsult

Jun 15, 2023 11:48:19 AM

Även om det inte alltid är tydligt uttalat ser förväntansbilden ofta annorlunda ut vad gäller en interimskonsult jämfört med en anställd medarbetare. I rollen som interimskonsult kan det vara bra att ha med sig dessa förväntningar när man går in i ett uppdrag och diskutera gärna förväntansbilden med uppdragsgivaren från början så att samarbetet kan bli så bra som möjligt. Självklart kan förväntningarna variera, men nedan listar jag fem punkter som jag ofta ser i min roll som mellanhand mellan uppdragsgivare och interimskonsulter. 

1. Kort startsträcka 

Att hyra in en interimskonsult innebär i de flesta fall ökade kostnader på kort sikt. Det gör att förväntningarna skruvas upp och kraven på en kort startsträcka är oftast oundviklig. Interimskonsultens långa erfarenhet från olika branscher och företag gör att du förväntas att snabbt kunna sätta dig in i processer, rutiner, system och lära känna dina nya kollegor. Målsättningen är att du som konsult så snabbt som möjligt ska bli produktiv. 

2. Flexibel och anpassningsbar 

Många börjar som interimskonsult för att få ett mer flexibelt liv och äga sin tid i större utsträckning. Men flexibilitet är också något som företagen förväntar sig av dig. Du förväntas vara tillgänglig när det behövs, om inget annat är överenskommet.  

Vidare ser jag att man som interimschef inte kan förvänta sig att enbart få arbeta strategiskt, man får även vara beredd att arbeta operativt vid behov. Ibland är det till och med så att uppdragsbeskrivningen ändras under uppdraget, vilket gör att det kan tillkomma nya arbetsuppgifter. 

3. Positiv inställning 

Det är inte sällan som en interimskonsult hyrs in när det är lite tuffare tider i ett bolag. Det behövs ofta någon med kort varsel, situationen kan vara pressad och det kan finnas ekonomiska anledningar till att man inte har råd att antingen anställa eller outsourca (då detta ofta är mer långsiktiga lösningar).  

I det fall man utsätts för situationer där stämningen och/eller företagskulturen inte är på topp, är det viktigt att man som interimskonsult inte faller in i den negativitet som kan finnas i organisationen. Fortsätt att driva projektet och uppdraget med en positiv inställning och försök sprida bra energi och god stämning. 

4. Rak och tydlig kommunikation 

Att ha en rak och tydlig kommunikation till uppdragsgivaren under uppdraget är viktigt för framgång. Genom att hålla uppdragsgivaren informerad kring tidsplanen, utmaningar, förändringar och mycket annat minskar risken för oväntade överraskningar samtidigt som du bygger trygghet och tillit internt. 

5. Var beredd på det oväntade 

Som nämnts ovan kan det ofta finnas anledningar till att företag anlitar en interim resurs och att allt inte är perfekt under ytan. I det fall man arbetar som interimschef under sådana omständigheter förväntas det att man snabbt ska kunna anpassa sig till olika situationer och kunna hantera medarbetare med olika viljor och åsikter. Oavsett hur känslig och komplex utmaning det än må vara behöver man kunna parera, hantera och lösa situationen. 

Vill du läsa mer av likande innehåll?

 

Johan Haag

Johan Haag har lång bakgrund från interim- och konsultverksamhet där han arbetat i olika verksamheter och roller med fokus på försäljning och affärsutveckling. Behöver du en resurs inom redovisning, lön eller HR? Eller vill du bli interimskonsult på ECIT? Kontakta Johan på +46 10 703 65 00 eller johan.haag@ecit.com

Kontakta oss