Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Ta ut rätt lön ur ditt aktiebolag 2021

Dec 2, 2021 10:29:09 PM

Detta gäller om dina aktier är s.k. kvalificerade aktier i ett fåmansföretag. Regelverket som reglerar detta kallas i dagligt tal 3–12 reglerna. Om någon del av utdelningen överstiger gränsbeloppet beskattas denna i inkomstslaget tjänst, något som inte är att rekommendera.

Uttagen utdelning på gränsbeloppet eller lägre beskattas med endast 20 %.
 
Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:
  • Enligt förenklingsregeln (schablonregeln) eller
  • Enligt huvudregeln (ränte- och lönebaserat underlag)

 

Förenklingsregeln (schablonregeln)

Förenklingsregeln (schablonregeln) innebär att gränsbeloppet fastställs till ett schablonbelopp årligen för samtliga andelar i företaget. Schablonbeloppet är:

  • För beskattningsåret 2021 – 183 700kr
  • För beskattningsåret 2020 – 187 550kr

 

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneuttag under året. Med löneuttag menar man kontanta utbetalda löner så ex förmåner ska inte räknas med. Den lönebaserade delen innebär att 50 % av totala kontanta utbetalda löner från bolaget kan läggas till gränsbeloppet.

Men för att få använda huvudregeln och löneunderlaget måste man som aktieägare kvalificera sig genom att ta ut tillräckligt med lön.

För att få tillgodoräkna sig den lönebaserade delen ska du som ägare eller någon av dig närstående ha tagit ut kontant lön under 2021 som motsvarar minst:

  • 6 inkomstbasbelopp plus 5 % av företagets kontanta lönesumma eller (409 200 + 5 % av företagets totala löner för 2021)
  • 9,6 inkomstbasbelopp (654 720: - för 2021)

Detta innebär att om dina egna eller närståendes löner uppgår till minst 654 720: - har man uppnått spärregeln och kan tillgodoräkna sig hela löneunderlaget.

Ligger lönen under 430 737: - (409 200/0,95) bör man göra en beräkning för att se vad som krävs för att maximera underlaget.

Viktigt att tänka på är att det krävs planering och framförhållning avseende det lönebaserade underlaget. De löner som är utbetalda under 2021 tar man hänsyn till vid beräkning av skatten på utdelning som tas ut 2022. Viktigt alltså att du redan nu 2021 planerar för rätt löneuttag om du vill maximera din utdelning 2022.

Även om du inte väljer eller kan ta utdelning ur ditt bolag är det värt att räkna fram gränsbeloppet. Dessa ackumuleras och sparas för framtiden. Det finns i dagsläget ingen bortre gräns för hur länge dessa får sparas. Skulle du exempelvis ta ut en stor utdelning om 10 år eller du säljer ditt företag och gör en stor vinst har du nytta av ditt ackumulerade gränsbelopp vid beskattningen.

Har du inte beräknat ditt gränsbelopp tidigare år går det att ”räkna ikapp” de år du har missat detta för. Det kan det vara värt och det kan ligga stora privata besparingar gömda där.

 

Sammanfattning ta ut rätt lön ur ditt aktiebolag 2021

Sammanfattningsvis gäller det att du tar ut rätt lön 2021. I värsta fall kan 1:- för lite i lön innebära att du förlorar möjligheten att nyttja den lönebaserade delen och därmed möjlighet att bara betala 20% i skatt på din utdelning eller försäljningsvinst.

 

Frågor kring att ta ut rätt lön 2021

Har du som företagare frågor om att ta ut rätt lön under 2021 eller andra lagar och regelverk som påverkar dig och ditt företag? Kontakta oss på ECIT! Vi hjälper dig kring detta och andra områden som redovisning, lön, HR och IT med tjänster och kompetens som underlättar ditt företagande.

Du kontaktar oss på något av våra kontor här >

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss