Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Ta ut rätt lön 2020 (ur ditt aktiebolag)

Nov 3, 2020 4:27:15 PM

Med rätt löneuttag under 2020 kan du nyttja möjligheten att ta ut lågbeskattad utdelning så kallad normalutdelning (dvs utdelning inom gränsbeloppet). Detta gäller om dina aktier är så kallade kvalificerade aktier i ett fåmansföretag. 

Regelverket som reglerar detta kallas i dagligt tal 3–12 reglerna.

Om någon del av utdelningen överstiger gränsbeloppet beskattas denna i inkomstslaget tjänst, något som inte är att rekommendera.

Uttagen utdelning på gränsbeloppet eller lägre beskattas med endast 20 %.

Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

  • Enligt förenklingsregeln (schablonregeln) eller

  • Enligt huvudregeln (ränte- och lönebaserat underlag)

Förenklingsregeln (schablonregeln) avseende utdelning uttagen 2020 är fastställd till 177 100 SEK för samtliga andelar i företaget.

Huvudregeln är mer komplicerad och bygger på en räntedel och en lönebaserad del och för att komplicera det ännu mer, finns även en spärregel att ta hänsyn till. Denna regel kan ge betydande fördelar om bolagets kontanta utbetalda löner uppgår till stora belopp.

Räntedel

Räntedelen består av en ränta på din anskaffningsutgift uppgående till SLR +9 procentenheter (9% för 2020). Din anskaffningsutgift för aktierna indexuppräknas med denna ränta.

Lönebaserad del

Den lönebaserade delen innebär att 50 % av totala kontanta utbetalda löner från bolaget kan läggas till gränsbeloppet.

Spärregel

För att få tillgodoräkna sig den lönebaserade delen ska du som ägare eller någon av dig närstående, ha tagit ut kontant lön som motsvarar minst:

  • 6 inkomstbasbelopp plus 5 % av företagets kontanta lönesumma eller (400 800 SEK plus 5 % av företagets totala löner för 2020)

  • 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 SEK för 2020)

Detta innebär att om dina egna eller närståendes löner uppgår till minst 641 280 SEK har man uppnått spärregeln och kan tillgodoräkna sig hela löneunderlaget i företaget eller dess dotterbolag.

Ligger lönen under 420 840 SEK (400 800 SEK plus 5 %) bör man göra en beräkning för att se vad som krävs för att maximera underlaget.

Viktigt att tänka på är att det krävs planering och framförhållning avseende det lönebaserade underlaget. De löner som är utbetalda under 2020 tar man hänsyn till vid beräkning av utdelning som tas ut 2021 och beskattas 2022.

Viktigt alltså att du redan 2020 planerar för rätt löneuttag om du vill maximera din utdelning 2021.

Även om du inte väljer eller kan ta utdelning ur ditt bolag är det värt att räkna fram gränsbeloppet. Dessa ackumuleras och sparas för framtiden. Det finns i dagsläget ingen bortre gräns för hur länge dessa får sparas.

Skulle du exempelvis ta ut en stor utdelning om 10 år eller du säljer ditt företag och gör en stor vinst har du nytta av ditt ackumulerade gränsbelopp vid beskattningen.

Har du inte beräknat ditt gränsbelopp tidigare år går det att ”räkna ikapp” de år du har missat detta för. Det kan det vara värt och det kan ligga stora privata besparingar gömda där.

Sammanfattningsvis gäller det att du tar ut rätt lön 2020.

I värsta fall kan bara 1 SEK för lite i lön, innebära att du förlorar möjligheten att nyttja den lönebaserade delen och därmed möjlighet att bara betala 20% i skatt på din utdelning eller försäljningsvinst.

Frågor om att ta ut rätt lön 2020

Har du som företagare frågor om att ta ut rätt lön under 2020 eller andra regelverk som påverkar både dig och ditt företag?

Kontakta oss på ECIT! Vi hjälper vi dig kring detta eller andra områden som kan underlätta och effektivisera ditt företagande inom till exempel:
Redovisning >
Lön & HR >
Rådgivning >
IT >
Affärssystem >

Du kontaktar oss på något av våra kontor runt om i Sverige här >

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss