Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Sociala avgifter för olika åldersgrupper

Jun 9, 2022 2:12:53 PM

Utgångspunkten är att företag betalar 31,42% i sociala avgifter, men sedan finns det undantag som kan vara bra att känna till. Läs mer om de undantag som kan påverka de sociala avgifter ditt företag betalar här. 


Anställd född år 2004 – 2006 (15–18 år)

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden.

Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomståret 2022 gäller detta ungdomar som är födda 2004–2006.


Anställd född 1999–2003 (19–23 år)

Från och med den 1 januari 2021 har arbetsgivaravgiften sänkts till 19,73 % för personer födda mellan 1999–2003 och som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden. För de inom åldersgruppen som tjänar över 25 000 kr i månaden är arbetsgivaravgiften 31,42 %. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.


Tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar

Riksdagen har även beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna under sommaren för ungdomar som vid årets början fyllt 18 år men inte 23 år. För löner och ersättning på upp till och med 25 000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 19,73%.Anställd född 1938–1956

För anställda födda mellan 1938–1956 betalar man endast ålderspensionsavgiften som är på 10,21%.


Anställd född 1937 eller tidigare

För anställda födda 1937 eller tidigare utgår inga sociala avgifter, det vill säga dessa är 0 SEK i denna åldersgrupp.


Växa stödet – lägre sociala avgifter för första och andra anställda i enmansföretag

Om du driver ett enmansföretag och anställer din första medarbetare kan det vara så att du bara ska betala ålderspensionsavgift, 10,21%, på ersättning upp till 25 000 kr per kalendermånad. På ersättning över 25 000 kr betalar du full arbetsgivaravgift (31,42 %).

En tillfällig tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet trädde i kraft 1 juli 2021. För anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 utökas möjligheten till nedsättning från en till två anställda.

Utökningen gäller både företag som idag inte har någon anställd och anställer en eller två personer och företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Reglerna kring växa stödet kan vara svåra att förstå, så kontrollera med Skatteverket om du är berättigad till detta stöd.

 

Frågor om att driva och utveckla ditt företag

Har du frågor om sociala avgifter eller någon annan fråga kring att driva och utveckla företag – kontakta något av våra kontor så hjälper vi dig .
Du hittar kontaktinformation till alla ECIT kontor här >

 

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss