Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Skatteavdrag på slutlön 30%

Jun 11, 2021 1:36:38 PM

Det framgår också av Skatteverkets rättsliga vägledning. Av detta följer att arbetsgivaren alltså inte längre – som tidigare gällde enligt SKV 403 – anses vara huvudarbetsgivare året ut.

Anledningen till "förändringen" kan antas vara att den anställde – efter det att denna slutat hos den tidigare arbetsgivaren – har fått en ny huvudarbetsgivare. En anställd kan bara ha en huvudarbetsgivare under samma period; den arbetsgivare som betalar ut den högsta ersättningen.

Här följer en länk till Skatteverkets rättsliga vägledning där denna information finns. Läs under rubriken "För vissa engångsbelopp".

Exempel på hur det nya skatteavdraget kan påverka en anställd

Exempel Anna-Lena
Anna-Lena
tjänar +43 600 kr per månad. När hon slutar sin anställning borde engångsskatten vara 54% på all utbetalning vid slutlön. Men med de nya reglerna blir skatten endast 30%. För Anna-Lena betyder det mer pengar över fram till deklaration. Sen får hon restskatt som ska betalas tillbaka. Bra för Anna-Lena om hon kan investera pengarna, dåligt om hon spenderar pengarna som sedan ska betalas tillbaka vid deklaration.

Exempel Carl
Carl är student och har på sitt extrajobb tjänat mindre än 5 283 kr per månad . Skatten har då tidigare varit 10% på slutlönen, men med de nya reglerna är arbetsgivaren tvungen att dra 30% skatt. För studenten Carl blir pengarna justerade vid deklaration året efter.

Vi på ECIT kommer naturligtvis att följa Skatteverkets regler men det kan innebära att avdragen skatt på slutlön blir för låg med restskatt som följd. Det finns olika hanteringsmöjligheter för detta såsom: 

  • En manuell kontroll från vår sida där vi informerar er om eventuella slutlöner och där ni kan kontakta den anställde som kan ta ställning till ett extra skatteavdrag.
  • Att vi medvetandegör den anställde om det 30%-iga skatteavdraget via information på lönespecifikationen.

Frågor om skatteavdrag på slutlön 30%?

Kontakta ditt ECIT kontor – du hittar oss här >

Teman:

Maria Nordstrand

Maria Nordstrand har lång erfarenhet som chef inom området lön & HR som gruppchef, avdelningschef och affärslinjechef, både inom drift och affärsutveckling. Maria har ansvarat för att sätta upp SOX och ISAE 3402 samt är styrelseledamot på Srf konsulterna.

Kontakta oss