Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Sjukvårdsförsäkring – för snabb vård och behandling

Nov 15, 2021 10:48:29 AM

Personalen är företagets viktigaste resurs. Om en anställd (kanske en nyckelperson) drabbas av sjukdom eller skada med risk för sjukskrivning, kan det ha stor effekt på er produktivitet och som en följd av detta – företagets resultat.

Ett sätt att hantera denna utmaning är snabb och effektiv tillgång till sjukvård. Visst – det finns kompetent sjukvård inom den offentliga vården, men ibland är det svårt med tillgängligheten och långa väntetider.

En annan viktig parameter för företag är att vara en attraktiv arbetsgivare med bra förmåner. Det totala förmånspaketet blir alltmer viktigt i den hårda konkurrensen att både hitta rätt samt behålla duktiga medarbetare.

En lösning på ovanstående utmaningar är att teckna en sjukvårdsförsäkring. Men då undrar du kanske:
– Vad är det för skillnad mellan en sjukförsäkring och en sjukvårdsförsäkring?
– Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?

Skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring

Kort kan en sjukförsäkring beskrivas som en ekonomisk försäkring som tryggar din ekonomi, om du skulle råka ut för en långtidssjukskrivning.

Medan en sjukvårdsförsäkring ger dig garanterad snabb tillgång till bland annat vård, operation, medicinsk rådgivning samt specialistvård.

Sjukvårdsförsäkring är med andra ord en extra trygghet och ett verktyg för friskare personal, genom att din personal får snabb tillgång till både sjukvård och medicinsk rådgivning. Dessutom är det enkelt och smidigt för de anställda att få hjälp och nyttja sjukvårdsförsäkringen.

Den medicinska rådgivningen är tillgänglig dygnet runt, försäkringen har vårdgaranti och sedan 2018 är hela premien avdragsgill för ditt företag.

Idag har knappt 700 000 personer i Sverige en sjukvårdsförsäkring, ca 60 % av dessa är bekostade av arbetsgivaren.

Sjukvårdsförsäkring – för snabb vård och behandling-5

 

Fördelar med sjukvårdsförsäkring för företagets anställda

Svensk Försäkring har redovisat uppgifter om att att personer som saknar sjukvårdsförsäkring, får nästan dubbelt så mycket sjukpenning och sjukersättning jämfört med individer som inte har en sjukvårdsförsäkring.

En sjukvårdsförsäkring ger en extra trygghet i att man vet att man får vård snabbt när man behöver det.

Med sjukvårdsförsäkring får alla anställda snabbt tillgång till specialiserad vård, effektiv rehabilitering och andra tjänster för att främja hälsan. Detta bidrar till att minska företagets kostnader för sjukskrivning och ger personalen en uppskattad förmån.

Försäkringen är också viktig för arbetsgivaren som kan känna en trygghet i att personal som av olika skäl blir sjuk återkommer i arbete så fort som möjligt.

Företag som satsar på och bryr sig om sina anställda ser till att det finns sjukvårdsförsäkring.

 

Frågor om sjukvårdsförsäkring

Har du frågor om denna sjukvårdsförsäkring – kontakta Söderbergs & Partner på:
Telefon: 060 – 740 24 40
E-post: grupp@soderbergpartners.se

Teman:

Maria Nordstrand

Maria Nordstrand har lång erfarenhet som chef inom området lön & HR som gruppchef, avdelningschef och affärslinjechef, både inom drift och affärsutveckling. Maria har ansvarat för att sätta upp SOX och ISAE 3402 samt är styrelseledamot på Srf konsulterna.

Kontakta oss