Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Nå framgång i företaget med hjälp av självledarskap

Sep 1, 2023 10:51:48 AM

Självledarskap har blivit alltmer känt som begrepp och grundar sig i tanken om att varje person ska planera och ta ansvar för sitt eget liv för att uppnå en hållbar tillvaro. Det kan tillämpas både i arbetslivet och privatlivet och handlar om att hitta en balans mellan dessa två.

I och med att distansarbete har blivit allt vanligare inom många yrkesområden, är det högre krav på den enskilda individen att kunna fatta egna beslut och planera sin arbetstid. Genom att använda olika verktyg och strategier för att hantera olika situationer, kan man underlätta vardagen och skapa struktur.  

- Självledarskapet har gett mig en hållbar livsstil där jag kan vara mitt bästa jag i alla mina roller, säger Marina. Hon fortsätter: Genom självledarskap kan vi skapa rutiner, uppnå balans i livet och få vägledning i hur vi hanterar olika situationer.  

Marina betonar att det krävs övning att vägleda sig själv och andra i vardagen, särskilt eftersom våra känslor spelar en stor roll. För att uppnå framgång inom självledarskap är det viktigt att vara beredd på förändring och sedan utvecklas utifrån det.
 
Självledarskap handlar om ett nytt tankesätt 

Marina Dahlgren har länge arbetat med att hjälpa människor och ta hand om andra, exempelvis inom LSS-boenden och skolor där hon aktivt arbetat med pedagogik. Hon insåg snabbt att hon brann för att utveckla andra människor, och när hon fick chansen att prova på chefsrollen för första gången år 2016 på ett företag som erbjöd ekonomi- och lönetjänster, kände hon att hon hade hittat hem. Marina valde att acceptera chefsrollen och byta karriär för att ge sig själv möjlighet att utforska nya utmaningar. 

För cirka fem år sedan kom Marina i kontakt med ett självledarskapsprogram som implementerades på hennes dåvarande arbetsplats och intresset för självledarskap väcktes. Detta ledde till att hon utbildade sig inom området och att hon själv sedan utbildade sina kollegor i programmet. Tack vare detta har Marina tagit till sig självledarskapet och börjat tillämpa det även i sitt privata liv. Det har skapat de rätta förutsättningarna för Marina att utveckla sig själv och sina medarbetare, vilket har lett till utmärkta resultat som ledare för hennes team. 

“Självledarskap ger möjligheten till ett bra och hållbart liv. Det är ett tankesätt som ska genomsyra hela livet för att effektivisera vardagen. Att träna sitt självledarskap och sin självkänsla är som att träna sin inre kondition” - säger Marina.  

Alla kan, men man måste vilja förändras och byta sätt 

Marina valde att arbeta på ECIT för att hon fick möjlighet att vara med och påverka företagets framväxt, genom att leda ledare och att implementera självledarskap. För tillfället arbetar hon självständigt med att överföra kunskapen om självledarskap till chefer och har skapat ett program utifrån hennes tidigare kunskap. 

“Det som är nytt för mig på ECIT är att jag leder chefer jämfört med tidigare då jag ledde konsulter. Detta är en helt ny utmaning som jag inte var beredd på. Att leda personer som i sin tur skall överföra detta till andra är svårt och gör att jag får utvecklas ytterligare i min ledarroll, vilket är otroligt spännande. Det är detta jag drivs av – att ständigt ställas inför utmaningar som leder till personlig utveckling” - säger Marina. 

Självledarskap handlar om att ta ansvar för sin egen tid och leveranser oavsett om det gäller arbetslivet eller privatlivet. När man som ledare är medveten om vad man borde fokusera på att utveckla och förbättra, är det lättare att föra över den kunskapen till medarbetarna och att skapa en ökad känsla av tillhörighet. Vem som helst kan arbeta med självledarskap, men man måste själv ta ansvar för att kunna förändra sitt beteende och sätt att arbeta på. I rollen som chef handlar det om att kunna ställa om och anpassa sig efter den individ man leder. Marina menar att hon har lyckats först när hon noterar en förändring hos sina medarbetare.  

“Grunden i självledarskap är att klara av att byta synsätt. Se på det som sker utifrån andras perspektiv. Hur uppfattas mitt beteende och är det positivt eller negativt? Det är viktigt att vara öppen för hur min omgivning uppfattar mitt agerande. Att ifrågasätta mitt synsätt gör att jag kan påverka mitt beteende och därmed få bättre eller andra resultat”, understryker Marina. 

Därför är självledarskap en framgångsfaktor för företag 

Syftet med att arbeta med självledarskap på en arbetsplats, och att implementera det hos medarbetare, är att bygga självgående och hållbara människor. Marina berättar att när hon som chef hjälper medarbetare att arbeta med sitt självledarskap resulterar det ofta i hållbara och engagerade medarbetare. Detta leder i sin tur till ett bra resultat både hos kunder och medarbetare, vilket i slutändan leder till tillväxt för företaget.  

För respektive medarbetare innebär självledarskap att man själv äger en uppgift eller fråga. Det personliga ägandeskapet leder ofta till innovation eftersom individen och/eller teamet löser problem och händelser på egen hand, vilket ofta leder till förbättringar och utveckling. Att i efterhand reflektera tillsammans över resultatet, vad som gick bra och mindre bra, är viktigt för att kunna göra ytterligare förbättringar framöver. 

Utifrån ett ledarperspektiv betyder det personliga ägandeskapet att man har delegerat ansvaret och att man som ledare i större mån har möjlighet att fokusera på strategi och utveckling av teamet, istället för detaljfrågor. Av alla dessa anledningar framhäver Marina vikten av att använda sig av självledarskap för att kunna lyfta en verksamhet till en ny nivå. 

“Jag är glad att vi har påbörjat ett eget självledarskapsprogram på ECIT. Det ger oss förutsättning och verktyg att bygga kulturen omkring detta”, säger Marina glatt. 

Ladda ner fem tips för att lyckas med självledarskap i ditt team - Klicka här för att läsa mer 

 
Vill du läsa mer av liknande innehåll?

Teman:

Marina Dahlgren

Marina har arbetat som ledare sedan 2016 och med att utbilda inom självledarskap sedan 2018. Idag arbetar hon som Business Manager inom affärsområdet Lön på ECIT, där hon ansvarar för gruppcheferna till löneteamen. Utöver detta utbildar hon internt inom självledarskap, både chefer och anställda. Har du frågor? Kontakta Marina på 072-4023055 eller marina.dahlgren@ecit.se

Kontakta oss