Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

6 fördelar med en interimslösning

May 3, 2023 9:08:33 AM

Det ställs allt högre krav på företag att vara anpassningsbara och flexibla. Det sker därför en stor förändring på arbetsmarknaden där många fasta tjänster ersätts av kortare uppdrag utförda av konsulter, frilansare eller tillfälligt anställda.

Utvecklingen har tagit fart genom en växande marknad, där digitala initiativ och lösningar skapar bättre förutsättningar för att bli en bransch som ligger i framkant. Det finns därför många goda skäl till att man bör välja en interimslösning.

Konsultmarknaden fortsätter att växa starkt i Norden och globalt

Allt fler företag ser ett större behov av konsulter och utnyttjar därför möjligheten detta kan ge. Inte bara för att täcka tillfällig kompetensbrist, driva projekt eller för att det är svårt att rekrytera rätt medarbetare utan med syftet att skapa en flexibel och effektiv organisation. Dessa företag har också utvecklat sina egna konsultstrategier och är villiga att betala mycket för rätt konsult. Med en interims konsult som har rätt kompetens blir företaget därmed mer kostnadseffektivt.

Hur påverkas arbetsgivare av en växande konsultmarknad?

Kompetensbrist – att attrahera och behålla anställda kommer att fortsätta att vara ett av de största hoten mot affärstillväxt. När färre vill bli fast anställda måste företagen ha ett mer flexibelt förhållningssätt till hur de bygger och anpassar sin organisation. Som en följd av detta krävs att fler företag har en tydligare konsultstrategi. Företagskulturen sätts på prov när det snart är fler konsulter än fast anställda på avdelningen.

Fördelar med att välja en interimskonsult:

1. Du får expertis och kunskap


Interimskonsulter är specialister som tar med sin kompetens och kunskap till konkreta frågor, projekt eller uppdrag. Med en interimslösning får du en dedikerad resurs som tillför kunskap och erfarenhet till din verksamhet – utan att uppfattas som ett hot på arbetsplatsen.

2. Bra nätverk och samarbete

Introduktion av nya medarbetare är vanligtvis en tidskrävande och utdragen process, men en interimskonsult är van vid att snabbt anpassa sig till en ny omgivning. Detta bidrar till en effektiv lösning i verksamheter där trycket är stort och där det finns korta deadlines. Det beror på att konsulterna kan fungera som en resurs för verksamheten på några dagar. Då konsulten är specialiserad inom respektive område är det ofta möjligt att utifrån ett första möte ta reda på verksamhetens behov. Därför blir den inledande rekryteringsprocessen också kortare, eftersom det inte behövs flera intervjuer och en lång on-boarding.

3. Du får en objektiv sparringpartner

Utan att infiltreras i företagets politiska agenda kan konsulten bidra med ett nytt och objektivt perspektiv på företagets uppgifter och verksamhet. Interimskonsulten kan därför vara med och uttala sig i känsliga ämnen och bidra till annars impopulära aktiviteter.

4. Interimslösningar ökar effektivisering

Att agera som tilläggsanställd är ett av sätten som interimskonsulten bidrar till att öka effektiviteten i företaget. Dessutom kan konsulten, baserat på sin expertis och kunskap, tillföra ett betydande värde till företaget i utmanande situationer. Bland annat genom att frigöra företagets egna resurser kan interimskonsulten hjälpa företaget att nå sitt mål. Genom att förändra företagets rutiner och processer kan interimskonsulten bidra till att öka effektiviteten. Eftersom inget företag är det andra likt anpassar konsulten lösningar till företaget den befinner sig i.

5. Du kommer att kunna lämna ansvaret i trygga händer

Med en interimskonsult får du möjligheten att fördela uppgifter och projekt till en resurs som tar ansvar och ger resultat. På så sätt kan konsulterna betraktas som en stabil resurs, som fungerar som en försäkring för att projekt genomförs med goda resultat. Interimskonsulterna sätter sig snabbt in i de uppgifter som ska lösas samt den organisatoriska och politiska helhet som de utgör en del av. Därför kan de växla mellan den större bilden, i form av företagets visioner och mål, utan att kompromissa med kvaliteten på detaljerna i själva uppgiftslösningen.

6. Du får en konsult som delar in expertis

Interimkonsulternas anställning är tillfällig. Det betyder att de inte har en position att försvara, och därför inte heller har några incitament att behålla sin kunskap om företaget. Konsulternas främsta uppgift är att få projekt i mål, samt förmedla kunskap. Att bidra till att förverkliga det oroliga är alltså ett av konsulternas viktigaste syften. Särskilt i förändringsprocesser hjälper interimskonsulterna till att inspirera och vitalisera medarbetarna, så att de utnyttjar sin fulla potential – även efter att konsulterna har lämnat. Förmågan att se förbättringspotentialen i ett företag och hos anställda kan vara den ögonöppnare företaget behöver.

Johan Haag

Johan Haag har lång bakgrund från interim- och konsultverksamhet där han arbetat i olika verksamheter och roller med fokus på försäljning och affärsutveckling. Behöver du en resurs inom redovisning, lön eller HR? Eller vill du bli interimskonsult på ECIT? Kontakta Johan på +46 10 703 65 00 eller johan.haag@ecit.com

Kontakta oss