Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Semester är högkonjunktur för bluffakturor

Jul 10, 2020 11:50:20 AM

Bluffakturor är ett växande problem både i Sverige och Europa och de ökar under semesterperioder. Eller när företagets administrativa rutiner hanteras av någon annan.

Bluffakturor och fakturabedrägerier ökar helt enkelt under de tider när semestervikarier ersätter företagets ordinarie personal. Då tar oseriösa aktörer tillfället i akt genom att skicka bluffakturor. För några år sedan gjorde Regeringen en utredning som då visade att uppskattningsvis 1/3 av alla företag i  Sveriges företag drabbats av bluffakturor och att av dessa hade 1/10 betalat en felaktig faktura. 
 

Om misstänker att du fått en bluffaktura

Börja med en sökning på Google eller på allabolag.se. Det kan oftast räcka för att se om företaget existerar eller inte. Dessutom kan besöka Svensk Handels Varningslista, där finns oseriösa företag listade. Du hittar Svensk Handels Varningslista här >

 

Checklista bluffakturor

• Kontrollera om ni handlar från leverantören tidigare
• Är fakturan rimlig, det vill säga har ert företag köpt det som anges på fakturan
• Är Plusgiro / Bankgiro nummer samma som tidigare fakturor
• Existerar det aktuella företaget
• Är företaget med på Svensk Handels Varningslista
• Avser fakturan en beställning eller är det ett erbjudande av något slag
 

Gör följande om du fått en bluffaktura

Bestrid den aktuella fakturan. Gör det skriftligt helst till en e-mailadress så att du i efterhand kan bevisa att du har agerat. Bestridandet skall innehålla:
att du bestrider fakturan
fakturans referensnummer
orsak till bestridandet
 
Du kan till exempel skriva följande i mailet eller brevet: 

"Jag bestrider härmed betalningsansvar av faktura med fakturanummer xxxxx,  då jag inte har beställt aktuella varor/tjänster."

Om företaget som skickat dig en bluffaktura inte finns med på Svensk Handels Varningslista, så anmäl det dit så hjälper du andra. Polisanmäl även händelsen. Det gör du via Polisens hemsida www.polisen.se eller via telefon 114114.
 
 

Rutiner för att undvika bluffakturor

Med bra och säkra rutiner kring attestflödet av leverantörsfakturor undviks felaktig hantering. Med ett modernt system för att hantera leverantörsfakturor digitalt, kan ni till exempel delegera roller (till exempel semesterperioder) och  hantera beloppsspärrar. Allt dessutom mobilt. Då ökar säkerheten kring er hantering av leverantörsfakturor.
 

Veta mer om hantering av bluffakturor

Kontakta mig Magnus Hedlund. Du når mig på e-post magnus.hedlund@ecitservices.se.
 
Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss