Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Säkerhet vs. Cloud:  Missförstånden som kan kosta ditt företag

Apr 19, 2022 10:03:01 AM

Med ett tydligt fokus på säkerhet – och med den övergång till cloud som vi ser idag – uppstår naturligtvis en rad frågor kring datasäkerhet i molnet. Är säkerheten lika stor när vi flyttar vår data från en fysisk server i huset till en lösning i molnet? Svaret är inte entydigt! Det beror på ett antal saker som vi tittar närmare på i det här inlägget.


Så framtidssäkrar du din verksamhet

En stor del av att säkra ditt företag från att stänges ner och påverkas av nätfiske, ransomware och andra skadliga och kostsamma attacker, ligger naturligtvis i att skydda åtkomst till interna filer och data. Bland annat genom brandväggar och multi-factor-autentisering (MFA), eftersom de förhindrar obehörigas åtkomst.

Tyvärr för företagare är dagens cyberbrottslingar otroligt skickliga på att ständigt utveckla nya och bättre tekniker för att nå sina mål. Därför är det ännu inte möjligt att skydda sin verksamhet till 100 % från attacker. Av denna enkla anledning är backup den ultimata och viktigaste säkerhetsåtgärden ett företag kan implementera. Detta eftersom backup är livlinan tillbaka till normal drift.

Om ett företag attackeras av cyberbrottslighet förloras mycket data och mycket pengar, vilket i sig är ett stort bakslag och en stor utmaning. Men om företaget inte kan återställa den förlorade informationen – antingen för att det inte finns en backup tillgänglig, eller för att backup hanteringen inte anpassats till företagets behov, så är företaget potentiellt "out of business" inom en relativt kort tidsperiod. Därför är backuper och säkerhetskopiering en åtgärd som man verkligen måste ta på allvar.

 

Detta ska du vara uppmärksam på med Cloud-backup

Som specialiserad leverantör av molnlösningar upplever vi inom ECIT att det finns ett fundamentalt missförstånd när det kommer till cloud och backup. Ett missförstånd som – med tanke på vikten av backup – är väsentligt att klargöra en gång för alla, så att affärshotande misstag kan undvikas.

Missförståndet beror på att många uppfattar att backuptjänster automatiskt ingår när deras verksamhet flyttar till molnet. Det resulterar i att man tror man har full täckning i händelse av ett säkerhetsbrott och lämnar allt ansvar till sin cloudleverantör och fördjupar sig inte ytterligare hur säkerhetskopiering och backuper hanteras.

Men backup är inte nödvändigtvis automatiskt en del av ett cloud-avtal.

Om du redan har ett avtal med en leverantör där backup ingår i tjänsten måste du även se till att den standardiserade lösningen som erbjuds matchar ditt företags specifika behov. Annars kan ditt företag påverkas om ni utsätts för cyberattacker. Poängen är att det aldrig räcker med bara en standardiserad backuplösning, utan det är viktigt att göra den tydlig och anpassa den efter företagets data och behov.


Nyckelordet är anpassning

När du startar ett samarbete med en molnleverantör är det därför mycket viktigt att du som företag är medveten om att kommunicera din önskan om att sätta upp en backuplösning och att du även tar ansvar i processen att få lösningen anpassad.

Det hjälper till exempel inte att man accepterar en backuplösning som hanterar säkerhetskopiering upp till ett år tillbaka i tiden, om man som företag har viktig data som går tre år tillbaka i tiden. Då har man inte ordentligt täckning vid attacker från utomstående.

Därför är det viktigt att du i nära samarbete med din molnpartner samordnar och bedömer vikten av företagets olika data, så att du kan avgöra hur långt tillbaka i tiden backup av data ska gå. Ska det till exempel gå ett, tre eller fem år tillbaka i tiden? Och hur ofta ska säkerhetskopiering ske – en gång om dagen, en gång i veckan eller en gång i månaden? Dessa villkor är A och O som ska konkretiseras i avtal.

Det är dock ytterst få företag som har den interna expertisen att bedöma hur exakt deras backuphantering ska läggas upp, så man är säker på att kunna återställa all operativ viktig data efter en eventuell cyberattack.

Har du inte denna expertis bör du kontakta en partner som är expert på molnbackup för att få rådgivning kring er backup uppsättning.


Få rätt rådgivning från ECIT

På ECIT är vi experter på både molnlösningar och säkerhetskopiering av data. Med rätt råd – och med vår backup som en tjänst – står våra mer än 400 IT-specialister redo att säkerställa dig och ditt företag datasäkerhet. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som matchar dina behov!


Kontakta oss om backup tjänster här.

Stefania Hernandez

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer och undrar över hur du säkrar upp ditt företags data samt hur du kan göra ditt företags IT-vardag enklare. Du når mig på stefania.hernandez@ecit.se eller 010-405 11 51

Kontakta oss