Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Molntjänster – vad betyder egentligen alla begrepp?

Apr 19, 2022 9:57:35 AM

Det är lätt att bli förvirrad av alla olika ord och begrepp när vi talar om IT, molntjänster, digitalisering och den terminologi som omger dessa ämnen. Vi har gjort det enkelt för dig genom att samla några av de vanligaste begreppen och förklara vad de betyder.

Nedan en ordlista med förklaringar till några av de mest använda IT-termerna för molntjänster. Kanske blir det lättare att förstå budskapet nästa gång du ingår avtal med din IT-leverantör? Eller kanske du vill läsa och faktiskt förstå nästa IT-artikel du läser på nätet?

Det bör påpekas att beskrivningarna nedan endast är en utgångspunkt och det kan finnas flera definitioner på dessa begrepp.

 

Molntjänster (Cloud Computing)

 • Molntjänst (Cloud service) En infrastruktur, plattform eller mjukvara vars fysiska plats är någon helt annanstans än där du är. En molntjänst kan vara globalt tillgänglig över internet och data (som till exempel kan vara filer, databaser, affärssystem eller andra applikationer) finns på servrar eller datorer med enorm kapacitet. All data är också väl säkrad mot exempelvis dataintrång.

 • Publikt moln (Public Cloud) – Allmänt tillgängligt moln, där molntjänsterna görs tillgängliga av leverantören för alla kunder.

 • Privat moln (Private Cloud) – Privat tillgängligt moln, där molntjänsterna görs tillgängliga för de företag som molntjänsterna ska gälla för.

 • Hybridmoln (Hybrid Cloud)Hybridmoln innebär en kombination av din egen miljö och molnet. Ett typiskt exempel som de flesta känner till är att du själv har servrar ”i huset” och använder SharePoint eller OneDrive för fillagring. Det kan också innebära att du ansluter till Microsoft 365 för att ta emot e-post från Microsoft istället för dina egna servrar.

 • On-premises (eller ”on-prem”) – Innebär att programvara installeras och körs på servrar på plats hos företaget. Den här typen av IT-miljö kräver fysiskt underhåll och du kan välja om du vill hantera och underhålla servrar mm i egen regi eller om en extern IT-leverantör ska stå för det.

 • aaS – Står för "as a Service". Avser något som gjorts tillgängligt för en kund som en tjänst. Till skillnad från en mer traditionell betalningsmodell bygger denna modell på möjligheten att hyra resurser vid behov. Det innebär också att företaget bara betalar när resurserna är i bruk.

 • CaaS – står för "Client as a Service". Tänk “Dator som tjänst”, kan vara fysisk eller i molnet och är en hyrmodell för digitala enheter.

 • SaaS – står för "Software as a Service". En programvara som ägs, levereras och administreras på distans av en eller flera leverantörer, gärna online. Applikationer som Microsoft 365, bokföringsprogram eller andra verksamhetssystem är något av det vi kallar programvara som tjänst, det vill säga SaaS.

 • IaaS – står för "Infrastructure as a Service". Samlingen av server, fil- och datalagring, nätverksbrandväggar/säkerhet och övriga nätverksenheter som tjänst. Det handlar ofta om de dataresurser som man normalt skulle ha placerat i ett separat datacenter. Med IaaS kan du kringgå kostnaden och komplexiteten med att köpa och hantera fysiska servrar och datacenterinfrastruktur.

 • PaaS – står för "Platform as a service". En sammansättning av ovanstående CaaS, SaaS och IaaS. Omfattar med andra ord det som behövs för att stödja byggandet och leveransen av digitala tjänster. En plattform kan till exempel vara ett operativsystem eller en databas.

 • Upptid (uptime) – Uppmätt tillgänglighet av tjänst inom en överenskommen tidsperiod.

 • SLA – Står för "Service Level Agremeent". SLA är ett kontrakt mellan tjänsteleverantören och slutkunden som definierar och konkretiserar den servicenivå som förväntas av tjänsten. SLA är en viktig grund för att skapa förtroende och säkerställer en god relation mellan parterna.

                                                          

Molnbaserad infrastruktur

 • IAC – Står för "Infrastructure as code" och är processen att administrera och förbereda datacenter genom maskinläsbara definitionsfiler.
 • Server Operativsystem – Ett operativsystem som är utformat för att köras på servern och leverera tjänster.
 • RDS (Fjärrskrivbordstjänster) – Står för ”Remote Desktop Services”. RDS gör det möjligt att ansluta från en dator till en annan dator eller server via en nätverksanslutning. En möjlighet som kan leda till ökad produktivitet, flexibilitet och effektivitet.
 • Skalbarhet – dynamisk anpassning. Om en tjänst är "skalbar" tillhandahålls bland annat ekonomiska fördelar genom att företaget endast betalar för det de använder. Tjänsten kan därför anpassas till varje enskilt företag utifrån deras egna behov.
 • Azure – Microsofts plattform för att leverera applikationer och tjänster i "molnet".
 • AWS – (Amazon Web Services) är Amazons plattform för leverans av applikationer och tjänster i "molnet”.
 • ASP – Står för "Application Server Provider" och kan beskrivas som ”hela kontoret genom en kontakt i väggen”. Bildskärm och tangentbord finns på kundens sida och på ASP-leverantörens sida hittar du hårdvara, lagringskapacitet, mjukvara och en hög driftstabilitet.
 • Hosting innebär att en tjänst är inhyst hos någon annan. Exempel på tjänst som kan vara inhyst: servrar som används i den dagliga verksamheten för till exempel fillagring, databaser, ekonomisystem eller andra verksamhetsspecifika system. Hostingföretaget äger den fysiska hårdvaran och säkerställer dess drift och underhåll. Vilket leder till ökad flexibilitet när företaget växer eller minskar, kostnadsbesparingar och frihet när det kommer till fysiskt underhåll.

 

Datalagring

 • MolnlagringMolnlagring är en modell för datalagring där digital data kan lagras på flera servrar, och på flera ställen för redundant säkerhet.
 • Lagring Lagringskapacitet för data. Säger något om hur mycket lagringsutrymme du har på din dator. Kan ofta mätas i TB (terabyte), GB (gigabyte), MB (megabyte), KB (kilobyte) eller B (Byte). 
 • GEO – Redundant lagring. Lagring som är spridd över geografiska kontinenter som Amerika, Europa, Asien, Oceanien. Detta för att säkra kopior av dina data genom att lagra dem långt borta från den primära regionen.

 

Säkerhet

 • Molnsäkerhet – Ett operativt ramverk för molnsäkerhet. Fokuserar på säkerhet för och mellan själva molnlösningen.
 • EMS (EM+S) – Står for "Enterprice Mobility and Security". Nyckelord: Identitet, mobilitet och säkerhet. Ett molnbaserat säkerhetspaket från Microsoft. Hjälper dina anställda att bli mer produktiva genom att bland annat få tillgång till alla deras applikationer och program.
 • Backup Vault – Säkerhetskopieringsvalv. Förvaringsbox för dina data.
 • GDPR – Står för "General Data Protection Regulation". EU:s förordning om integritet sedan maj 2018.
 • EDR – Står för "Endpoint Detection and Response" och övervakar endpoints (datorer, mobiltelefoner, surfplattor etc.), analyserar och rapporterar eventuella hot.
 • XDR – Står för "Extended Detection and Reponse" övervakar tvärs över nätverk, servrar, e-post, endpoints, IoT m.m. och analyserar information för att avslöja misstänkt beteende
 • SIEM – Står för "Security Information and Event Management". Genom att samla in loggar från alla applikationer och plattformar i hela nätverket och kombinera AI, maskininlärningstekniker och specialister på "Threath Hunting" kan vi upptäcka pågående attacker. Vidare kan vi informera om attacken med rekommenderade åtgärder för att ta bort hotet, eller proaktivt hantera dessa åt kunden.

 

Hårdvara/annat

 • Hårdvara – Fysisk enhet. Det är också de fysiska komponenterna ett datorsystem består av som bildskärm, tangentbord, minneschips, processorer, hårddisk m.m.
 • ServerServer är en kraftfull dator som kan vara fysisk eller i molnet och tillhandahåller en eller flera tjänster till andra datorer över ett nätverk.
 • Digital interaktion – Handlar om att använda digitala resurser för kommunikation och interaktion. Här kan du planera, organisera och genomföra arbetet i samarbete med andra (i realtid) och delning.
 • IoT – står för "Internet of Things". Det handlar om att alla enheter runt omkring oss ska kunna ansluta till internet. Detta öppnar upp för fjärrstyrning och datainsamling på ett annat sätt än vad vi är vana vid.
 • Datacenter – Ett datacenter är en fysisk byggnad som används av företag för att lagra datorer, servrar, kommunikationssystem och annan datorutrustning. 

Vill du veta mer om våra tjänster? Läs mer om molntjänster här! 

Stefania Hernandez

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer och undrar över hur du säkrar upp ditt företags data samt hur du kan göra ditt företags IT-vardag enklare. Du når mig på stefania.hernandez@ecit.se eller 010-405 11 51

Kontakta oss