Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Nyheter 2021 som påverkar företag

Jan 21, 2021 11:43:52 AM

Nytt begrepp – ekonomisk arbetsgivare

Nya regler införs gällande beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige. Det innebär att fler utländska arbetstagare blir skattskyldiga här i Sverige. De nya reglerna berör framför allt tre olika grupper.

  • De som får ersättning från utländsk arbetsgivare
  • De som har ett utländskt bolag
  • De som betalar ut ersättning till ett utländskt företag för arbete i Sverige

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär således att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara dess arbetsgivare. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var detta ska ske beror på vem arbetstagaren utför arbetet för.
 
Mer information om de ändrade skattereglerna vid arbete i Sverige och begreppet ekonomisk arbetsgivare finns att läsa på Skatteverkets hemsida här >
 

Nya inköp av anläggningstillgångar

Investeringar i inventarier som görs under innevarande år 2021 kan ge en tillfällig skattereduktion på 3,9% av anskaffningsvärdet. Skattereduktionen begär man i inkomstdeklarationen 2022.  Observera dock att inventarierna måste innehas under en viss tid.
 
Mer information om den tillfälliga skattereduktionen för investeringar i inventarier anskaffade under 2021 läser du mer om här >
 

Växa-stödet permanent

För att underlätta för företag att anställa en första person och öka sysselsättningen har riksdagen beslutat att reglerna om växa-stöd blir permanent från den 1 januari, 2021.
 
Växa-stödet avser enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. 
 
Driver du ett enmansföretag och ska anställa din första medarbetare? 
Då gör du klokt i att undersöka om ditt företag har möjlighet att söka stöd om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda. 
 
Mer information om det permanenta växa-stödet läser du om här >
 

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent

Bolagsskatten sänks från 21,4 procent till 20,6 procent. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg:
 
• 2019-2020: 21,4 procent 
• 2021: 20,6 procent
 
Sänkningen av bolagsskatten påverkar expansionsfondsskatten för enskild firma som sänks till 20,6 procent. Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare ska multipliceras med 125,94 procent.
 

Fråga oss på ECIT

Har du frågor om dessa eller andra nyheter för företag?
Eller andra frågor kring redovisning, lönehantering eller annat som berör ditt företagande?
Hör av dig till något av våra kontor runt om i Sverige – vi hjälper dig!

Här hittar du våra kontor med kontaktuppgifter >

Viktor Bäckström

Veta mer? Kontakta Viktor på telefon: +46 10 703 65 00 eller skicka e-post till viktor.backstrom@ecit.se

Kontakta oss