Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Nya EU-regler för moms på e-handel från den 1 juli, 2021

Apr 26, 2021 10:07:37 AM

Vad innebär de nya momsreglerna?

Idag har vi olika regler gällande försäljning av varor och tjänster men nu införs ett nytt gemensamt system. I stället för att man utgår från en omsättningströskel per land så införs en omsättningströskel baserat på företagets totala distansförsäljning till konsumenter i andra EU-länder. 

Den gemensamma omsättningströskeln är bestämd till 99 680 kr. Upp till detta belopp är det svensk moms på fakturan. Överskrids omsättningströskeln krävs momsregistrering i köparens land alternativt registrering av One Stop Shop (OSS) och köparens moms skall användas. 

De nya momsreglerna innebär att många företag med e-handel och distansförsäljning kommer att passera denna omsättningströskel. 

Momsregistrering i EU-länder

Idag deklareras all försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder i Skatteverkets digitala tjänst Mini One Stop Shop (MOSS).

Nu kommer MOSS att utvidgas till One Stop Shop (OSS). Detta för att underlätta redovisning av utländsk moms, där e-handel och distansförsäljning av varor och tjänster kan deklareras.

Om ett företag har distansförsäljning måste all distansförsäljning endera redovisas i OSS eller måste momsregistrering ske i alla EU-länder dit företaget har distansförsäljning.

För vilka gäller de nya EU-reglerna?

All distanshandel till konsumenter gällande:

  • Varor
  • TBE-tjänster (Telekommunikation, Sändningstjänster, Elektroniska tjänster)
  • Plattformar (elektroniska marknadsplatser) 

     

Vad behöver ni göra kring de nya momsreglerna

Om ert företag har e-handel och distansförsäljning till konsumenter inom EU bör ni uppskatta om ni kommer att passera den nya omsättningströskeln på 99 680 kr.

Om ni bedömer att ni gör det ska all försäljning deklareras i OSS alternativt ska ni momsregistrera er i respektive köparland inom EU dit ni har distansförsäljning.

Om ni redan är momsregistrerade i andra EU-länder står valet mellan att momsregistrera er i flera länder (dit ni har distansförsäljning) eller att avregistrera er i alla länder och istället deklarera i OSS.


Frågor kring de nya momsreglerna för e-handel?

Kontakta något av våra ECIT kontor här > så hjälper vi dig i denna fråga eller andra som berör ditt företagande. Välkommen att kontakta oss idag!

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss