Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Personalsamtal i krävande situationer (covid-19)

Jan 19, 2021 11:19:14 AM

Många företag påverkas och vissa branscher drabbas mer än andra under pågående coronapandemi, till exempel hotell, restaurang, konferens samt musik och kultur. I en tid när covid-19 under de senaste 12 månaderna varit det givna samtalsämnet på alla arbetsplatser och i hemmet.

Situationen för dig som chef och ansvarig liknar under coronapandemin inget vi tidigare upplevt och varit med om. De redan svåra personalsamtalen kompliceras och försvåras dessutom av att din personal ofta jobbar hemifrån och möten hålls på nätet via Teams och Zoom. Dock är bakgrund och anledning till att du måste säga upp personal uppenbar under pågående pandemi, då många företag påverkas direkt eller indirekt.

Personalfrågor under coronapandemin
I dessa (ovanliga) situationer dyker det upp många frågor för ansvariga chefer. 

  • På grund av pågående coronakris behöver jag varsla delar av min personal om uppsägning, vad behöver jag göra? 
  • Vad gäller för personalens uppsägningstid och uppsägningslön?

Utifrån vår långa erfarenhet av arbete inom personalfrågor och leverans av HR-tjänster följer här några goda råd på vägen. Till dig som är chef och står inför varsel, uppsägningar eller andra personalförändringar på grund av att covid-19 påverkat ert företag. 

Personalförändringar under covid-19

Då alla i samhället och din personal känner till hur coronapandemin påverkar olika branscher och företag, är det lättare för din personal att förstå till exempel en neddragning från företagets sida. Detta kan underlätta processen för uppsägning och varsel. 
 
Men som ansvarig och chef måsta du vara tydlig och öppen i din kommunikation kring anledningen till att viss personal inte behövs under rådande omständigheter. Du behöver helt enkelt förbereda dig inför uppsägningssamtal. Det kan göras på flera sätt. 
 
Ett är att kontakta oss på ECIT som dagligen arbetar med personal- och HR-frågor och är experter på området. 
 
Kontakta ECIT kring hjälp kring personal- och HR frågor här >>
 

Tips inför krävande personalsamtal

Men om du planerar att genomföra samtal kring varsel eller uppsägningar på egen hand  – här några tips vad du bör tänka på, för att samtalet med större sannolikhet ska lyckas. 

1. Förberedelser

Skriv ner ett manus över vad du ska och vill säga. Detta för att du vid samtalet ska kunna vara både konkret och kunna ge tydlig information.

2. Fokus på ämnet för mötet 

I personalsamtal vid jobbiga situationer är det lätt att tala om allt annat än ämnet för det svåra samtalet. Fokusera tiden i samtalet på det viktiga du har att säga. Istället för att börja samtalet genom att prata om något generellt, börja med att säga något liknande – ”jag går rakt på sak vad vi ska tala om nu, så att vi får tid att verkligen tala om det jag har att säga”. 

3. Ge medarbetaren utrymme att höra vad du säger

Den mänskliga hjärnan har svårt att ta till sig negativ information vilket innebär att din medarbetare lätt hamnar i chock och behöver tid för att processa informationen. Låt därför informationen få sjunka in så att din medarbetare får tid på sig att ta till sig informationen och eventuellt reagera på något sätt. Ha inte för bråttom helt enkelt efter att du berättat och informerat om situationen.

4. Olika reaktioner

Din medarbetare kan reagera på olika sätt efter att fått informationen. Du kan mötas av både ilska, gråt eller starka ord såväl som total tystnad. Låt det ske, var empatisk och gör vad du kan för att trösta personen. Möt alla känslomässiga reaktioner som kan uppstå genom att vara lugn och visa respekt. 

5. Kontroller att informationen gått fram

Som vi skrivit ovan har vår hjärna svårt att ta in negativ information. Kontrollera att mottagaren förstått ditt budskap och information. Kanske måste informationen upprepas och du får då ytterligare en chans att ännu bättre förklara beslutet. 

6. Tydlighet

Den uppsagda eller varslade medarbetaren har ofta många frågor som du ska svara på så sakligt du kan. Informera även den drabbade kollegan vilket stöd hen kan få i den fortsatta processen från till exempel företagshälsan eller olika stödgrupper.

ECIT kan personalarbete

Vill du veta mer hur ECIT kan hjälpa och stötta ert personalarbete, oavsett om det handlar om  svåra samtal, uppsägningar eller arbetsrätt?  Kontakta något av våra kontor här >
Du läser mer om våra tjänster kring HR här >

Teman:

Maria Nordstrand

Maria Nordstrand har lång erfarenhet som chef inom området lön & HR som gruppchef, avdelningschef och affärslinjechef, både inom drift och affärsutveckling. Maria har ansvarat för att sätta upp SOX och ISAE 3402 samt är styrelseledamot på Srf konsulterna.

Kontakta oss