Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Ta ut rätt lön ur ditt aktiebolag 2022

Dec 6, 2022 3:53:26 PM
Med rätt löneuttag under 2022 kan du nyttja möjligheten att ta ut lågbeskattad utdelning s.k. normalutdelning (dvs utdelning inom gränsbeloppet). Detta gäller om dina aktier är s.k. kvalificerade aktier i ett fåmansföretag. Regelverket som reglerar detta kallas i dagligt tal 3–12 reglerna. 

Om någon del av utdelningen överstiger gränsbeloppet beskattas denna i inkomstslaget tjänst, något som inte är att rekommendera. Uttagen utdelning på gränsbeloppet eller lägre beskattas med endast 20%. 

Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt: 

  • Enligt förenklingsregeln (schablonregeln)
  • Enligt huvudregeln (ränte- och lönebaserat underlag) 

Förenklingsregeln (schablonregeln)

Denna innebär att gränsbeloppet fastställs till ett schablonbelopp årligen för samtliga andelar i företaget. Schablonbeloppet fastställs oavsett om lön är uttagen eller inte och avser samtliga aktier i bolaget. Äger du tex. 50 % av aktierna erhåller du 50% av schablonbeloppet. Schablonbeloppet är: 

  • För beskattningsåret 2022 – 195 250 kr (för utdelning som sker under 2023) 
  • För beskattningsåret 2021 – 187 550 kr (för utdelning som sker under 2022) 

Huvudregeln

Denna baseras på bolagets löneuttag under året. Med löneuttag avses kontanta utbetalda löner, vilket innebär att tex. förmåner inte ska räknas med. Den lönebaserade delen innebär att 50 % av totala kontanta utbetalda löner från bolaget kan läggas till gränsbeloppet. Men för att få använda huvudregeln och löneunderlaget måste man som aktieägare kvalificera sig genom att ta ut tillräckligt med lön. 

För att få tillgodoräkna sig den lönebaserade delen ska du som ägare eller någon av dig närstående ha tagit ut kontant lön under 2022 som motsvarar minst: 

  • 6 inkomstbasbelopp plus 5 % av företagets kontanta lönesumma eller (426 000 + 5 % av företagets totala löner för 2022) 
  • 9,6 inkomstbasbelopp (681 600: - för 2022) 

Detta innebär att om dina egna eller närståendes löner uppgår till minst 681 600:- har man uppnått spärregeln och kan tillgodoräkna sig hela löneunderlaget. 

Ligger lönen under dessa 681 600: - måste man kontrollera om lönen ligger över 6 inkomstbelopp plus 5 % av de totala lönerna. 

Om din lön i bolaget inte klarar någon av gränsvärdena kan det vara idé att göra en beräkning för att se vad som krävs i extra löneuttag för att komma över gränsvärdena och på så sätt nyttja årets gränsbelopp full ut. 

När är det ena gränsbeloppet mer fördelaktigt än det andra?

Vid en total lönesumma i bolaget på 5 112 000 går en brytpunkt. Har man löner i bolaget över detta belopp räcker det med att ta ut en lön på 681 600 kr. Har man löner under detta belopp, är beräkningen 6 inkomstbelopp plus 5 procentenheter, mer fördelaktigt. 

Planera löneuttagen i tid

Tänk på att det krävs planering och framförhållning avseende det lönebaserade underlaget. Vid beräkning av skatten på utdelning som tas ut 2023 tar man hänsyn till de löner som är utbetalda under 2022. I sin tur påverkar löneuttagen år 2023 utdelningen år 2024. Det är alltså viktigt att planera för rätt löneuttag i tid, om du vill maximera din utdelning. 

Även om du inte väljer (eller kan) ta utdelning ur ditt bolag, är det värt att räkna fram gränsbeloppet. Dessa ackumuleras och sparas för framtiden. Det finns i dagsläget ingen bortre gräns för hur länge dessa får sparas. Skulle du exempelvis ta ut en stor utdelning om 10 år eller du säljer ditt företag och gör en stor vinst har du nytta av ditt ackumulerade gränsbelopp vid beskattningen. Har du inte beräknat ditt gränsbelopp tidigare år går det att ”räkna ikapp” de år du har missat detta för. Det kan det vara värt och det kan ligga stora privata besparingar gömda där. 


Har du frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta gärna Magnus Hedlund magnus.hedlund@ecit.se eller Rosie Sallhed rose-marie.sallhed@ecit.se så hjälper vi dig!


Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss