Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Likviditetsplanera i ditt företag (för ökad kontroll och lönsamhet)

Jun 20, 2022 2:30:46 PM

En resultatbudget är konkret och tydlig. Där utgår man från vad företaget planerar att fakturera och vilka kostnader som förväntas under perioden, vilket mynnar ut i ett resultat för verksamheten. Men glöm inte att det är minst lika viktigt att planera likviditeten utefter denna budget!

Det är nämligen väldigt sällan som en resultatbudget ger exakt samma effekt på företagets likviditet. Du kan räkna ut att verksamheten går med ett fantastiskt överskott, men detta syns kanske inte på bolagets konto.

För att det inte ska komma som en överraskning för dig, är det därför viktigt att göra en likviditetsbudget för samma period.

Det finns många faktorer som kan påverka likviditeten i ditt bolag – till exempel:

  • Amorteringar på lån
  • Upptagande av nya lån
  • Investeringar i tillgångar
  • Periodisering av intäkter och kostnader
  • I vilket intervall du betalar moms 
  • I vilken takt du fakturerar dina kunder
  • Betalningsviljan hos dina kunder
Som du förstår är det många faktorer som påverkar likviditeten i ditt bolag, så därför måste man lägga ned lite energi och resurser för att få till en bra likviditetsplan.
 
Med denna får du bättre styrning och kontroll på din verksamhet och kan parera i god tid för eventuella utmaningar i bolagets likviditet.
 
Här är 7 tips på hur du kan förbättra likviditeten i ditt företag (för det är så enkelt att ”cash is king” även inom företagandet).
 

7 tips till ökad likviditet i ditt företag (+ gratis hjälpmedel att ladda ner)

Med bra likviditet i ditt företag har du större handlingsutrymme och goda förutsättningar att nå dina mål. Här några direkta tips och råd för att öka ditt företags likviditet:

1. Fakturera dina kunder oftare

Många företag arbetar fortfarande efter rutinen att kundfakturering alltid skall ske månadsvis och per den sista varje månad.

Varför? Kanske är det system och rutiner som styr detta beteende?

Försök att utmana detta. En produkt eller en tjänst kan givetvis faktureras vid andra tillfällen. Till exempel var 14:e dag istället för månadsvis, när de är levererade, dellevererade eller till och med i förskott. Att fakturera oftare ger ökad likviditet!

2. Tydliga rutiner för påminnelse- och kravhantering

Hur ser ditt företags rutiner ut för detta? Finns det rutiner och följs de? 

Kanske ligger ansvaret på ekonomiavdelningen eller är det fördelat ut i linjen eller till kundansvariga. Med bra och tydliga rutiner som följs upp finns mycket likviditet att tjäna.

Påminnelser kan skickas redan dag 1 efter förfallodagen (dock mer praktiskt att vänta 2–3 dagar så att alla kundinbetalningar är bokförda) och tänk på att det är möjligt att ta ut en reglerad påminnelseavgift på max 60 kr per påminnelse om inget annat är avtalat.

3. Leasing av tillgångar

Ska du investera i dyr maskinell utrustning kan det vara idé att se över om dessa tillgångar skall leasas istället för att köpas.

Leasing innebär att utbetalningarna som påverkar likviditeten sprids ut på i normalfallet 36 månader. Ta gärna in några jämförbara offerter från diverse leasingbolag för att jämföra både räntor och andra villkor.

4. Betalningsvillkor på kundfakturor

Betalningsvillkoren är något som avtalas mellan dig och kunden, oftast redan i offertskedet.
Acceptera inte bara ”default” värdet 30 dagar. Försök få betalningsvillkoret till 10 eller 20 dagar i stället. Det påverkar din likviditet mycket!

Har inget betalningsvillkor avtalats är det villkoret som gäller vid första fakturering och betalning som gäller (om kunden accepterar och betalar fakturan).

5. Leverantörskrediter

Raka motsatsen till hur du hanterar betalningsvillkoren för dina kunder skall du agera mot dina leverantörer.

Försök att förhandla fram så långa kredittider som möjligt.

Var uppmärksam med nya leverantörer och betala inte en ny faktura utan att kontrollera villkoren. Dessa villkor är förhandlingsbara. Ju större kund du är desto mer makt har du givetvis. Det är inte ovanligt med betalningsvillkor som 45, 60 eller 90 dagar.

6. Belåna eller sälj dina kundfakturor

Dina kundfakturor kan antigen belånas eller säljas till olika factoringbolag som finns på marknaden. Hur processerna ser ut och villkoren är skiljer sig åt beroende på aktör och vilken kreditrating just ditt företag har.

Givetvis är räntan/kostnaden för att belåna/sälja fakturorna hög, men kan givetvis vara ett bra alternativ för att hantera en tillfällig eller långsiktig likviditetspåfrestning.

7. Betalar du rätt preliminär F-skatt?

Betalar ditt företag preliminär F-skatt bör du se över om denna debitering är korrekt. 

Debiteringen skall motsvara den skatt som bolaget förväntas betala för innevarande räkenskapsår. 

Har du inte gjort en egen bedömning tar Skatteverket ett eget beslut och fastställer den preliminära skatten till lika som föregående år eller ett uppräknat belopp med föregående år som bas. 

Men tänk på att det bara är du som kan göra den mest korrekta bedömningen och jämka den preliminära skatten om beloppet är för högt. Jämkningen kan göras när som helst under året och i teorin hur många gånger som helst.

Ladda ner budgetmall (gratis!)

I dessa dagar sitter många företagare och företag och planerar framtiden för sin verksamhet och bolag. Som hjälp i denna planering erbjuder vi på ECIT ett enkelt budgetverktyg som du kan ladda ner utan kostnad. Ett Excel dokument med:

  • Resultatbudget helår

  • Resultatbudget månad

  • Likviditetsbudget

 Ladda ner budgetmallen här >

Har du frågor och vill prata mer om likviditet och/eller budget kontakta oss gärna på ECIT här
Du når mig Magnus Hedlund enklast på e-post magnus.hedlund@ecit.se.

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss