Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Aktiebolag och krav på revisor – vad gäller?

Jan 18, 2021 10:52:57 AM

Huvudregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, måste alltid ha revisor.

Om ett privat aktiebolag måste ha revisor eller ej beror på dess storlek. Privata aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner i nettoomsättning

Samma gränsvärden ska uppnås båda åren.
 
Privata aktiebolag som inte når upp till dessa gränsvärden kan ta bort kravet på revisor i bolagsordningen.
 
En bra idé är att årligen se över dessa gränsvärden då förutsättningarna förändras med tiden.
 
Ett bolag som tidigare ej haft krav på revisor kanske överskrider gränsvärden enligt ovan och måste då anmäla revisor.
 
Att välja att ha eller inte ha revisor är även för det mindre företaget ett beslut som ägarna till företaget måste ta. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte ha en revisor i början när företaget är under en uppstartsfas.
 
Men tänk igenom beslutet noga då en revisor fyller en viktig funktion att oberoende granska och uttala sig om förhållandena i företagets verksamhet. Om ert företag växer är sannolikheten stor att en revisor behöver tillsättas efter en tid.
 
Mer information om kravet på revisor hittar du från Bolagsverket här > 
 
Har du frågor om revisor eller ej eller andra frågor kring redovisning, skatter eller annat inom ekonomi för företag? Hör av dig till något av våra kontor runt om i Sverige, så hjälper vi dig!

Här hittar du våra kontor med kontaktuppgifter >

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss