Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

IT-tips för företag som vill skala upp sin verksamhet

Jan 17, 2023 2:20:11 PM

Nystartade bolag värderar ofta flexibilitet i sina IT-lösningar och tenderar att inte tänka strategiskt och långsiktigt. Det är fördelaktigt att bygga en så bra grund som möjligt från början. Därför tipsar vi om några saker gällande företagets IT som är viktiga att tänka på för att kunna skala upp sin verksamhet i takt med att företaget växer.

1. Gör nödvändiga investeringar direkt 

Om man i princip bygger sin IT-miljö på gratislicenser och månadsabonnemang har man ofta sina system i olika silos där informationen ligger isolerad. I takt med att företaget växer så vill man ha samordning mellan systemen och då blir det en större investering för dem som inte hade en genomtänkt struktur från början. Avsaknaden av kapital initialt kan dessutom leda till en inlåsningseffekt där man som nytt bolag låser sig till system som är kostnadseffektiva just då, men som i slutändan blir väldigt kostsamma att flytta från några år senare. 

Genom att tänka några steg framåt redan från början gällande företagets IT skapar du alltså bättre förutsättningar för att snabbt kunna skala upp din verksamhet när det behövs. Om du har möjlighet att göra investeringar i företagets IT redan från början kan det leda till mindre krångel och det mest kostnadseffektiva alternativet på lång sikt. 

2. Ha koll på era system och avtal 

Vilka system är kritiska för ditt företag och hur ser avtalen ut för respektive system? För att kunna skala upp är det viktigt att ha koll på era avtal och vad de innebär. Då vet ni om/när ni har möjlighet att göra förändringar som passar verksamhetens nya behov. 

3. Förbered dig på ökat ansvar gällande IT 

När företaget växer ökar också ansvaret och kraven gällande IT. Förbered dig på att ni behöver ta fram riktlinjer/processer/dokumentation/hantering för en rad områden såsom: accesshantering, klienthantering, IT-säkerhet, backuper, lagring, IT-policys och Disaster Recovery planer. 

4. Sänk de löpande IT-kostnaderna 

Vi ser att etablerade bolag oftast eftersträvar trygghet och stabilitet gällande sina IT-lösningar. Ju mer förutsägbar verksamheten är, desto större möjlighet har du att anpassa dina IT-inköp efter företagets faktiska behov. Detta medför att det är möjligt att dra ner på onödiga kostnader.  

Ett tips är att gå igenom alla avtal och se om ni faktiskt använder alla licenser eller all lagring som ni betalar för. Du kan också välja att köpa licenser utifrån hur situationen i företaget ser ut; brukar antalet medarbetare variera mycket upp och ner? Då kan det exv. vara fördelaktigt att köpa licenser på månadsbasis istället för i långa kontrakt. 

Ju större företaget blir desto bättre möjlighet finns det att sänka IT-kostnader för exempelvis datorer genom standardisera PC miljön samt få volymrabatter vid större inköp. 

5. Hitta bra samarbetspartners inom IT 

Det är alltid fördelaktigt att samarbeta med partners och leverantörer då det kan ge möjlighet till bättre avtal på IT-produkter och tjänster. Men framförallt kan en samarbetspartner dela med sig av sin kompetens och ge råd kring de bästa lösningarna för dig utifrån den specifika situationen i bolaget. Vad behöver vi tänka på och hur kan vi lösa det på bästa sätt? Det är ofta värdefullt att ha med en strategisk partner att diskutera med på företagsresan. 

Vill du veta mer om vad som kan vara viktigt att tänka på gällande IT på din företagsresa? Hör av dig så berättar jag mer! 

Patrik Selimson

Patrik Selimson har lång bakgrund inom IT och har jobbat inom olika roller med konsulter och kunder med fokus på säkerhet, proaktivitet och hur IT kan utveckla företagets verksamhet. Behöver du råd inom IT, säkerhet och drift? Hör av dig till mig! E-post: patrik.selimson@ecit.se Telefon: +46 76-886 21 82

Kontakta oss