Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

IT-säkerhet på hemmakontoret

Oct 27, 2020 2:52:31 PM

Om anställda arbetar från egna privata datorer och annan utrustning från hemmakontoret är detta förenat med en hög risk för dataintrång.

Cyberbrottslingar utnyttjar aktuella ämnen och nyheter för nätfiskeattacker

Många cyberbrottslingar utnyttjar aktuella situationer, nyheter och ämnen för att bedra företag via e-post och SMS. Nätfiskeattacker eller phishing relaterade till kända ämnen ökar risken för att någon i ditt företag väljer att klicka på en länk. Genom falska webbplatser kan de luras till att ge ut användarnamn och lösenord.

Bedrägerierna spelar på de anställdas informationsbehov, nyfikenhet och rädsla för att missa viktig information. Meddelandet riktas ofta till specifika branscher och det kan vid första anblicken vara svårt att upptäcka att det är en bluff.

Lägre säkerhet på hemmakontoret

När du arbetar från ditt hemmakontor eller någon annan mobil arbetsplats flyttar du ut från den väl skyddade säkerhetssfären som du omges av på kontoret. Detta innebär ofta att du är mer utsatt för dataintrång och nätfiskeattacker.

Vi rekommenderar att du är försiktig med de val du gör. Var kritisk mot källor och nya domäner och behandla IT-utrustning hemma lika noggrant som på en vanlig arbetsplats.


7 tips för att säkerställa säkerheten på ditt hemmakontor

1. Uppdatera din dator och dina program

Det viktigaste du som anställd kan göra är att hålla din dator uppdaterad. Ladda ner uppdateringar så snart de blir tillgängliga.

2. Använd endast molntjänster och utrustning som rekommenderas av IT-avdelningen

Fokuset på säkerhet är ofta lägre på hemmakontoret jämfört med på en arbetsplats. När du nu sitter på ett permanent hemmakontor är det något du bör tänka på. Du bör inte använda privat utrustning och privata molntjänster för att utföra arbetet om det inte har godkänts av arbetsgivaren. Anledningen till detta är att de inte nödvändigtvis har de säkerhetsåtgärder som krävs.

3. Använd säker anslutning

Kommunikationen med företagets nätverk och tjänster ska ske på en säker anslutning till exempel via VPN.

4. Var försiktig med vad du laddar ner

Var kritisk mot nedladdningar via e-post, sociala medier och internet i allmänhet. Kontrollera avsändaren om du är osäker. Se till att du bara installerar programvara som är godkänd i enlighet med företagets informationssäkerhetspolicy.

5. Använd starka lösenord

Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering. Är du osäker på hur du enkelt skapar ett starkt lösenord? Läs mer hur du kan skapa ett starkt lösenord i vårt blogginlägg här – Skapa ett starkt lösenord och blockera utomstående!

6. Var försiktig med hur du hanterar information

Var försiktig med hantering av företagskänslig information i större utsträckning än när du arbetar från din arbetsplats, så att risken minimeras för att den typen av information kommer på villovägar.

7. Berätta om du upplever något misstänkt

Om olyckan är framme eller om du upplever något misstänkt kring IT och säkerhet, följ de riktlinjer ert företag har eller rapportera till närmaste chef.

 

Alec Mägi Särnholm

Alec Mägi Särnholm har med sina 23 års erfarenhet i roller som IT-konsult, COO, CIO, CDO och Regionschef för IT-konsultbolag, samlat på sig gedigen kunskap kring IT/Digitalisering och specialiserat sig på att hjälpa kunder med strategiska beslut. Kontakta Alec på telefon +46 10 405 11 40 eller e-post alec.sarnholm@ecit.se.

Kontakta oss