Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Interim - Marknaden Q1

May 5, 2023 10:25:36 AM

Jag börjar med en kort tillbakablick för att se vad som har hänt på marknaden sedan motsvarande period 2022. Jag kan snabbt konstatera att ”vinden har vänt” då vi har gått ifrån en marknad med hög efterfrågan av konsulter och svårighet i att hitta tillgängliga konsulter, till att idag se en mer avvaktande marknad med mindre efterfrågan och längre beslutsprocesser. Det är fokus på kostnadsbesparingar i kundledet och i en del fall väljer man att avvakta med att ta in konsulter, alternativt ta in konsulter på deltid. Jag ser också att många projekt bromsas som inte är affärskritiska.

Inte längre konsultens marknad

Den avvaktande marknaden under kvartalet har gjort att det funnits fler tillgängliga konsulter än tidigare som bidragit till ökad konkurrens mellan konsulter och uppdrag, det har skapat en större flexibilitet bland konsulter kring val av uppdrag, beläggningsgrad och arvoden. Fler än tidigare har valt att lämna konsultrollen för att ta en anställning.

ECIT Interim Services

Kvartalet för Interim Services har inneburit en positiv utveckling för båda våra affärsområden redovisning och lön. Även om antalet kundförfrågningar varit färre än motsvarande period förra året så har vi gjort fler tillsättningar och har haft dubbelt så många konsulter på uppdrag med en jämn fördelning mellan underkonsulter och anställda konsulter. Antalet deltidsuppdrag har ökat och jag ser en direkt koppling till den avvaktande marknaden. Våra konsulter har tagit sig an uppdrag som CFO, Redovisningsekonom, Ekonomiassistent, Lönechef och Löneadministratör.

Interimsmarknaden 2023

Det är självklart så att vi fortsatt befinner oss in en situation där det händer mycket i omvärlden som skapar oro även på interimsmarknaden. Jag tror att vi kommer fortsätta se en avvaktande marknad under kommande kvartal men få ny fart under senare delen av året. Jag är fortsatt optimistisk till att 2023 kommer bli ett bra år för interimsmarknaden som helhet och inte minst för våra affärsområden ekonomi och lön.

Har du frågor kring vår interim verksamhet eller vill ange din tillgänglighet är du välkommen att kontakta mig på nedanstående kontaktuppgifter. 

Vill du läsa mer av liknande innehåll?

Johan Haag

Johan Haag har lång bakgrund från interim- och konsultverksamhet där han arbetat i olika verksamheter och roller med fokus på försäljning och affärsutveckling. Behöver du en resurs inom redovisning, lön eller HR? Eller vill du bli interimskonsult på ECIT? Kontakta Johan på +46 10 703 65 00 eller johan.haag@ecit.com

Kontakta oss