Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Hyr ditt företag in arbetskraft från utlandet?

Feb 17, 2021 1:24:52 PM

Den 1 januari infördes ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, en förändring som berör utländsk arbetskraft som tillfälligt jobbar i Sverige som uthyrd personal. Tidigare har lön och förmåner kunnat undantas från skatteplikt, förutsatt att följande tre villkor uppfyllts:

 • Den anställde vistas i Sverige i högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod.
 • Ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar.
 • Ersättningen belastar inte ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

 

Ekonomisk arbetsgivare från 1 januari

Vid årsskiftet infördes begreppet ekonomisk arbetsgivare vilket innebär att utländska arbetsgivare med personal som arbetar tillfälligt i Sverige, inte längre kan utnyttja 183-dagarsregeln om ekonomisk arbetsgivare finns i Sverige. Utan de anställda beskattas från dag 1 i Sverige.

 

Vad är ekonomiskt arbetsgivarbegrepp?

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivare. Det som istället avgör om och var arbetstagaren ska beskattas, är vem denna utför arbetet för.

 

Förändringarna berör främst tre grupper

 • Arbetstagare som får ersättning från en utländsk arbetsgivare.
 • Utländska företag som har anställda i eller får ersättning för arbete i Sverige.
 • Svenska företag som betalar ut ersättning till ett utländskt företag för arbete i Sverige

De nya reglerna innebär att om ett utländskt företag anlitas för arbete i Sverige, som inte är godkänt för svensk F-skatt, ska uppdragsgivaren göra skatteavdrag med 30 procent innan betalning av fakturan samt redovisa och betala detta till Skatteverket.

Detta gäller oavsett om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Om uppdragsgivaren inte gör ett skatteavdrag vid betalning av fakturan för en uppdragstagare som saknar F-skattsedel, kan uppdragsgivaren bli ansvarig för skatten.

 

Vad innebär de nya reglerna?

De nya reglerna innebär att arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige anses vara uthyrda till det svenska bolaget. när de utför arbete som en integrerad del av det svenska bolagets verksamhet. Eller står under det svenska bolagets kontroll och ledning.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

 • Fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här.
 • Utländska bolag blir skyldiga att arbetsgivarregistrera sig samt rapportera lön och skatt till Skatteverket om deras anställda anses vara skattskyldiga i Sverige.
 • Utländska bolag får skyldighet att årligen lämna information om deras verksamhet i Sverige, så att Skatteverket kan bedöma bolagets eventuella skattskyldighet i Sverige.
 • Svenska bolag får en skyldighet att innehålla en preliminär skatt på 30 % vid betalning av fakturor från utländska bolag som har affärsverksamhet i Sverige genom sin personal och inte är registrerade för F-skatt i Sverige.
 • Det utländska bolaget kan bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter om de inte kan visa att den anställde tillhör ett annat lands socialförsäkringssystem.

   

Varför införs ekonomiska arbetsgivarbegreppet?

Syftet med det ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.

Detta för att tidigare kunde en arbetstagare inhyrd från ett utländskt bolag som saknade fast driftställe i Sverige, (där vistelsen inte översteg 183 dagar under en 12-månadersperiod) undantas från beskattning i Sverige. En skillnad mot en arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige.

 

Mer information om ekonomiska arbetsgivarbegreppet

Mer information om de nya reglerna finns på skatteverkets hemsida här:

Svar på vanliga frågor - Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp > 

Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 2021

 

Hjälp med lönehantering eller rådgivning

Eller andra frågor som berör ditt företagande? Hör av dig till något av våra kontor runt om i Sverige – vi hjälper dig!

Du hittar våra kontor med kontaktuppgifter här >

Teman:

Maria Nordstrand

Maria Nordstrand har lång erfarenhet som chef inom området lön & HR som gruppchef, avdelningschef och affärslinjechef, både inom drift och affärsutveckling. Maria har ansvarat för att sätta upp SOX och ISAE 3402 samt är styrelseledamot på Srf konsulterna.

Kontakta oss