Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Hur avveckla aktiebolag?

May 3, 2021 1:53:35 PM

Det finns flera anledningar till varför du vill avveckla ditt företag, från personliga anledningar som din hälsa och din livssituation till skäl som har med företaget, marknaden eller branschen att göra.

Vill du ha hjälp med att avveckla ditt handels- eller aktiebolag i Sverige kan du alltid ta kontakt med oss på ECIT. Bland våra tjänster ingår råd och stöd vid upplösning av bolag. Du kontaktar något av våra kontor här

Generellt finns det fem metoder att avveckla ett företag. Dessa är:

  • Likvidation
  • Försäljning
  • Generationsskifte
  • Fusion
  • Konkurs

Här går vi igenom de olika metoderna och vad de innebär.

 

Likvidation

Likvidation innebär att företagets tillgångar säljs. Detta är ett sätt att snabbt få in pengar och ett naturligt sätt att avsluta verksamheten. Om det fortfarande finns skulder att betala så går likvidationspengarna till detta först. Ett företag med stora skulder kan tvingas sälja sina tillgångar för att betala av dessa skulder. Detta kallas för en tvångslikvidation. Detta kan även förekomma när ett aktiebolag inte följer det aktuella regelverket.

Försäljning av företaget

Att sälja ett företag är för många en av de största affärerna de gör. Det finns olika sätt att avveckla aktiebolag genom försäljning. Allt beror på vad du och köparen kommer överens om. Vill du lämna verksamheten helt är det värt att se över företagets rutiner, processer och organisation. Om företaget kommer falla när du lämnar så är det inte värt särskilt mycket för en potentiell köpare. Om du driver ett handelsbolag ihop med en annan person kan du själv endast sälja din andel av företaget.

Generationsskifte

Detta är något av ett specialfall. När företagets ägare avlider kan en gåvogivare eller dödsbodelägare komma över kvalificerade aktier i bolaget. Aktierna överförs därmed till en ny ägare under förutsättningen att vissa krav uppfylls. Det innebär att företagets drift nu ligger i de nya ägarnas händer.

Fusion

När en fusion sker så innebär det att ett annat aktiebolag tar över ditt aktiebolags tillgångar och skulder. Detta är vanligt mellan dotterbolag och moderbolag. Vid en fusion utförs ingen likvidation. För personen som driver verksamheten är detta ett smidigt sätt att avveckla ett aktiebolag.

Konkurs

Alla företag försöker undvika att hamna här. Konkurs innebär att verksamheten helt enkelt inte går runt på ett acceptabelt sätt. När ett företag inte kan betala sina skulder och när dessa betalningsproblem inte är tillfälliga kan det egna aktiebolaget eller en borgenär ta upp frågan om konkurs hos Tingsrätten. En borgenär är en person eller ett företag som det egna aktiebolaget har en skuld till.

Om Tingsrätten tar beslutet att försätta aktiebolaget i konkurs utser de även en konkursförvaltare. Denna förvaltare bestämmer vad som ska hända med aktiebolaget samt vilka borgenärer som ska få betalt först.

Avsluta bokföringen på rätt sätt

Oavsett hur du vill avveckla ditt handels- eller aktiebolag måste bokföringen i sin tur avslutas på rätt sätt. Du måste till exempel göra ett sista bokslut oavsett när under året du gör det. Det innebär i sin tur att det sista räkenskapsåret oftast blir lite kortare. Bokföringen måste du behålla i minst sju år.

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss