Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Är ditt företags hårdvara hållbar? Så väljer du hårdvara 2022!

Feb 4, 2022 8:45:56 AM

I det här inlägget guidar vi dig vad du bör vara uppmärksam på, när du väljer hållbar hårdvara till ditt företag.

År 2022 ska gröna värden omsättas till gröna åtgärder

År 2022 är kampen för miljö och klimat inte längre begränsad till styrande organ och politiker. Som FN:s klimatrapport gör så tydligt; klimatkrisen är här nu! Och den accelererar bara snabbare och snabbare. FN:s hållbarhetsmål ska fungera som en arbetsplan och visa vägen för både länder, näringsliv och civilsamhälle.
Så vad kan näringslivet göra?

I dessa tider ser vi en tydlig trend att företag bedöms och mäts allt mer på de "gröna punkterna". Det räcker inte längre att bara peka på vinst. Både kunder, anställda och samhället förväntar sig att företag tar sin del av ansvaret. Det räcker inte längre att peka på ett medryckande avsnitt om gröna värden. Värderingarna måste faktiskt efterlevas i praktiken.

Som konsument och köpare av IT-utrustning kan du i mycket stor utsträckning påverka genom att ha vissa förväntningar och framhålla vissa saker i valet av hårdvara. Dina köpbeslut betyder något då IT-hårdvara kräver mycket material och hög energiförbrukning. Med en förändring av våra inköpsmetoder kan vi hjälpa till att begränsa och kanske stoppa miljökonsekvenserna av denna produktion och därmed ta ansvar för hållbarhet.

 

Cirkulär ekonomi är framtiden

De smartaste tillverkarna och leverantörerna i klassen tar miljöhänsyn längs hela sin värdekedja. De har övergett en linjär ekonomi hur man producerar, konsumerar och kasserar till förmån för en cirkulär modell som underlättar ett bättre utnyttjande och längre livslängd för producerade produkter.

En cirkulär ekonomi innebär att allt som kan användas igen ska användas igen. Produkter måste ha fler och längre livscykler. De behöver repareras, uppgraderas och användas igen, eventuellt med att få andra användningsområden. Detta minskar behovet av att skaffa nya resurser och de resurser som produceras förbrukar mindre resurser.

"Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall."

En del av lösningen på klimatkrisen väldigt banal, vi måste sluta slösa.

 

skapa-ett-starkt-losenord

 

Så säkerställer du att hårdvaran är hållbar 

Hur säkerställer du att hårdvaran verkligen är hållbar?

Hållbar hårdvara kombinerar ofta av dessa saker:

 • Återvinningsbart material används.
 • Användning av resursbesparande och strömsnåla komponenter som ger låg energiförbrukning.
 • Maskinen fungerar ”to the point” med den prestanda som faktiskt behövs. Den har inte massor av prestanda i reserv som med största sannolikhet aldrig används. Det är ofta de mest kraftfulla komponenterna i maskinen som leder till oproportionerlig hög strömförbrukning. Detta är ett slöseri om den prestandan inte är nödvändig.
 • Om mer prestanda behövs är en expansion eller uppgradering rätt väg att gå.
 • En annan viktig poäng är att hårdvaran är designad på ett sätt som möjliggör uppgradering med enkla medel.
 • Att underhållsbehovet är minimalt och produktens tillförlitlighet hög.

 

I vilken utsträckning har tillverkaren och leverantören tagit miljöhänsyn i olika processer:

 • Minsta möjliga avfall, användning av återvunnet material och effektivt utnyttjande.
 • De har ett heltäckande miljökoncept inom förpackningar.
 • Producerar på ett energieffektivt och miljövänligt sätt. Använder förnybar energi och har ett medvetet förhållande till sitt eget kol- och vattenavtryck.
 • Fokus på långa livscykler med återvinning och återanvändning. Produkterna är tänkta att existera i flera livscykler och enheter kan få ett nytt syfte. Till exempel att en andra cykel kan involvera en ny användare eller att delar och plaster återanvänds.
 • Erbjuder ett pantsystem.

 

Därför lönar det sig för företag att fokusera på Grön IT

En omedelbar fördel är att energieffektiv hårdvara spar el. Att prioritera miljövänliga inköp visar att företaget tar miljöhänsyn i praktiken. Verkliga och påtagliga miljöåtgärder är något att bygga ett grönt varumärke på och inte minst en intern stolthet kring. Ett grönt rykte lockar både kunder och nya medarbetare.

Valet av de produkter företag köper kommer i sin tur att påverka vad tillverkare och leverantörer uppfattar som efterfrågan. Det kommer att hjälpa till att definiera vad som kommer att vara standarder på marknaden när det gäller produktionsmetoder och design.

Framöver kommer vi därför att se hur företags relation till hållbarhet kommer att vara av avgörande betydelse för om företaget får nya kunder, kan attrahera nya medarbetare och ingå samarbeten med andra företag.

Cirkulär ekonomi är alltså inte bara ett begrepp som är trevligt att känna till. År 2022 är det idén om cirkulär ekonomi som lägger grunden för vad vi anser vara en bra och igenkännbar affärsverksamhet. Hållbarhetstrenden är här för att stanna och därför är det helt enkelt nödvändigt för företag att ha ett innovativt och grönt tänk för att överhuvudtaget förbli konkurrenskraftiga. Det viktiga är att låta materialen få evigt liv!

 

Vill du veta mer?

På ECIT har vi lång och gedigen erfarenhet av såväl IT-drift som hårdvara. Vi hjälper dig oavsett om du vill ha goda råd kring inköp av hårdvara, eller assistans med drift av ditt företags IT. 

Läs mer om IT på ECIT här

Vill du prata med mig utifrån dina specifika behov – kontakta mig direkt här:

Alec Mägi Särnholm, telefon +46 10 405 11 40 eller e-post alec.sarnholm@ecit.se.

Alec Mägi Särnholm

Alec Mägi Särnholm har med sina 23 års erfarenhet i roller som IT-konsult, COO, CIO, CDO och Regionschef för IT-konsultbolag, samlat på sig gedigen kunskap kring IT/Digitalisering och specialiserat sig på att hjälpa kunder med strategiska beslut. Kontakta Alec på telefon +46 10 405 11 40 eller e-post alec.sarnholm@ecit.se.

Kontakta oss