Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Framtidens redovisningskonsult – från förändring till möjlighet

Jan 18, 2022 10:39:11 AM

Genom pandemin har vi på nära håll upplevt hur kommunikation, relation och proaktivitet spelar en viktig roll. Återigen bekräftades redovisningskonsultens nyckelroll i samarbetet med kunder och värdet av att vara närvarande för dem när det gäller. Det här är en erfarenhet vi på alla sätt bör ta med oss vidare och fortsätta upprätthålla – både med och utan en pandemi.

Hur skapar digitaliseringen möjligheter för redovisningskonsulten?

För redovisningsbranschen har tekniska framsteg gjort det möjligt att automatisera traditionella uppgifter som till exempel faktureringsprocessen och hanteringen av kvitton. De lösningar vi jobbar med har blivit molnbaserade och integrerade, vi har digital lagring och tjocka pärmar har blivit historia för många.

Genom att bland annat använda AI och regelstyrda automatiseringsprocesser är det möjligt att sätta upp definierade mallar som "tränar" system i olika färdigheter som man vill att det ska lära sig. Systemen kan alltså hitta mönster i stora datamängder och anpassa sin egen modell utifrån dessa. Artificiell intelligens bidrar med andra ord till effektiva processer.

Det är ett faktum att digitaliseringen har funnits ett tag och att utvecklingen kommer att ske i snabb takt, oavsett om vi vill eller inte. Det handlar om viljan att förändra, att hitta sin plats i utvecklingen och att engagera sig i den möjlighetsbild som ligger framför oss – för det är inte lite.
Genom att utnyttja möjligheterna tekniken ger oss och förändra vårt sätt att arbeta, blir utbudet av arbetsuppgifter större. Med andra ord; tekniken är fantastisk och erbjuder värdefulla möjligheter – ta vara på dem!

 

Ekonomitjanster-valja-outsourcing-interim-assistans-rekrytering-radgivning

 

Den värdefulla kombinationen

Det positiva med teknisk utveckling och artificiell intelligens är att det ofta för med sig noggrannhet, frigör tid, lättare tillgång till information och bättre överblick. Utvecklingen är positiv på så många sätt, men det går såklart inte att komma ifrån att förändringen kan vara smärtsam och skrämmande för individen som upplever rollbytet. När rollidentiteten är hög blir det viktigt hur den förbereds för en förändring. Det kräver god ledning där kompetensutveckling och motivation är bra ledord.

Ett rollbyte behöver dock inte betyda att man ändrar roll från en till en annan och okänd. I det här fallet talar vi om konsten att kombinera rollen som redovisningskonsult som vi känner den med den rådgivande rollen. Drar man ut de bästa komponenterna från var och en av dessa och sätter ihop dem till den värdefulla kombinationen som den är, kommer rollen att kunna öppna upp en lång rad möjligheter.

 

Våga vara expert

En redovisningskonsult känner till hur siffrorna påverkar verksamheten och sitter på data som utgör ett viktigt beslutsunderlag för kunden. Här kan redovisningskonsulten ge råd om vilka strategiska val som är smarta att göra och hur kunden bäst kan utveckla företagets affärsmodell.

En del av redovisningskonsultens vardag har alltid varit att hålla sig uppdaterad kompetensmässigt och ha förmåga att se helheten. När du väl har en bra dialog och kommunikation med dina kunder handlar det om att känna till system och verktyg som kommer kunderna till godo och kan lösa deras behov eller utmaningar.

Dagens redovisningskonsult måste lita på egen kompetens. Kompetensen som redan finns kan appliceras till kunderna på olika värdefulla sätt. Investering i vidareutveckling kan ge självförtroende i förändringen mot en mer rådgivande roll, stärka kommunikationsförmågan, dyka djupare in i kundens situation och framtida mål, visa närvaro och omtanke. På så sätt stärks förtroendet ytterligare och redovisningskonsulten får en bra grund för ett nära och långsiktigt samarbete.

 

Ekonomitjänster när välja Outsourcing, Interim assistans, Rekrytering eller Rådgivning -2

 

Relationskompetens ger fördelar

Hur väl känner du egentligen kunden? Vet du vilka de stora utmaningarna är för kunden? Eller vilka är kundens strategiska mål?

Kundrelation är ett nyckelord när vi pratar om möjlighetsutrymmet för redovisningskonsulten. När vi arbetar med kunder är det centralt och viktigt att vara bra på att bygga relationer, det vill säga relationskompetens. Framtidens redovisningskonsult måste vara intresserad av att förstå vad kunden önskar och behöver av sin redovisningskonsult. För att förstå kundens behov måste man vara nyfiken. Detta kan ibland vara utmanande, men lyckas man skapa en bra dialog finns det inget i vägen för att kunna få bra insikt och därmed också vara en bra strategisk rådgivare. Vi upplever att kunden uppskattar att vi bryr oss och är nyfikna på deras verksamhet.

Genom att förtjäna kundens förtroende kommer de att lyckas komma in i de goda och korrekta samtalen med kunden. För att kunden litar på vad redovisningskonsulten säger och rekommenderar vad som är bäst för kunden. När redovisningskonsulten knäcker koden om att genuint önska att kunderna skall ha det bra är mycket gjort. Ett sådant arbetssätt ställer krav på redovisningskonsulten och kräver kontinuerligt arbete. Vad sägs om att starta ditt nästa kundsamtal genom att fråga något så enkelt som "hur mår du och ditt företag"?

 

Behöver du hjälp?

På ECIT har vi stor kompetens inom redovisning och rådgivning. Läs mer om våra redovisningstjänster HÄR


Sverre Ravn Andreassen

Sverre arbeider som Head of Business Developer i ECIT. Han brenner for å arbeide kundeorientert og skape gode kundeopplevelser. Sverre har lang ledererfaring fra blant annet Regnskap Norge. Han engasjeres av å skape effektive prosesser samt utvikling av konsepter og nye løsninger.

Kontakta oss