Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Förbättra företagets likviditet under coronakrisen

Jul 10, 2020 11:50:36 AM

Här några för att ökad likviditet i ditt företag under coronakrisen. Dessutom kan du ladda ner en budgetmall i Excel-format kostnadsfritt. 


Kan ni fakturera oftare?

Många arbetar enligt rutinen att kundfakturering alltid sker månadsvis den sista varje månad. Varför det?
Kanske är det ert affärssystem eller rutiner som styr detta beteende. Försök att utmana dessa. En produkt eller en tjänst från ert företag kan faktureras vid andra tillfällen, till exempel när de är levererade eller dellevererade eller till och med i förskott. Fakturera oftare!

Påminnelse- och kravhantering

Finns det rutiner för påminnelsehantering och kravhantering och hur följs de?
Kanske har ekonomiavdelningen ansvaret eller är det fördelat ut i linjen eller till kundansvariga medarbetare. Med bra och tydliga rutiner finns mycket likviditet att tjäna för ett företag. Påminnelser kan skickas redan dag ett efter förfallodagen (dock mer praktiskt att vänta några dagar så att alla kundinbetalningar är bokförda). Tänk även på att det är möjligt att ta ut en reglerad påminnelseavgift på max 60 kr per påminnelse, om inget annat är avtalat.

Betalningsvillkor kundfakturor

Betalningsvillkoren beskrivs och avtalas oftast redan i er offert. Vanligt är 30 dagars betalningsvillkor men försök att få betalningsvillkoren till 20 eller 10 dagar istället. Det påverkar ditt företags likviditet oerhört mycket. Har inga betalningsvillkor avtalats, är det villkoret som gäller vid er första fakturering och kundens betalning som gäller (om kunden accepterar och betalar fakturan).

Leverantörskrediter

Hur agerar ert företag avseende era betalningsvillkor hos era leverantörer? Gör ett försök att förhandla och få längre kredittider än ni har idag. Så långa kredittider som möjligt! Var uppmärksam på nya leverantörsfakturor från nya leverantörer. Betala inte en nya leverantörsfakturor utan att kontrollera betalningsvillkoren. Betalningsvillkor är förhandlingsbara! Om ni är en viktig eller större kund hos leverantören, desto större är möjligheterna att ni kan få en längre kredittid än idag.  45 dagar, 60 dagar  eller 90 dagar som kredittid är inte ovanligt som betalningsvillkor.

Betala rätt preliminär F-skatt

Om företaget betalar preliminär F-skatt ska ni följa upp om denna debitering är korrekt. Debiteringen av preliminär F-skatt ska motsvara den skatt som företaget förväntas betala för innevarande räkenskapsår. Om ni inte gör en egen bedömning tar Skatteverket beslut och fastställer den preliminära skatten till lika som föregående år eller ett uppräknat belopp med föregående år som bas. Tänk på att ni kan jämka den preliminära skatten om ni anser, bedömer att beloppet är för högt. Denna jämkning kan göras när som helst under året och hur många gånger som helst.

Leasing

Om företaget ska investera i dyr maskinell utrustning är ett förslag att se över om denna utrusning kan leasas istället för att köpas. Det innebär att utbetalningarna som påverkar likviditeten sprids ut på 36 månader i normalfallet. Ta in några jämförbara offerter från olika leasingbolag för att jämföra deras räntor och övriga villkor.

Sälj eller belåna kundfakturor

Företagets kundfakturor kan endera säljas eller belånas hos ett factoringbolag. Villkor och processer är olika beroende på aktör och ditt företags kreditrating. Räntan (kostnaden) för att sälja eller belåna kundfakturor är hög. Men kan vara ett alternativ för att hantera företagets tillfälliga eller längre likviditetspåfrestning.

Gör en budget för bättre planering

Under pågående coronapandemi är det många företagare som försöker planera framtiden för företagets verksamhet. En hjälp i detta arbete kring bland annat likviditet är ett budgetverktyg i Microsoft Excel som du kan ladda ner här. 

Ladda hem budgetmallen i Excel format här >>

Frågor om företagsåtgärder under coronakrisen

Har du frågor om likviditet, företagsåtgärder eller budget, kontakta mig Magnus Hedlund på e-post magnus.hedlund@ecitservices.seMagnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecit.se

Kontakta oss