Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Fakturahantering: analog vs digital

May 3, 2021 1:34:47 PM

Felaktig eller långsam fakturahantering riskerar att påverka likviditet där kostnaden för påminnelse- och inkassohantering kan bli väldigt stora.

Med ECITs elektroniska steg för steg fakturahantering kan ni vara trygga i att era fakturor kommer i tid och till rätt mottagare. För att inte tala om allt papper vi sparar in genom att använda oss av digital och elektronisk fakturahantering.

Digitalt – Personligt – Skräddarsytt

Dessa tre kärnord är det ECIT vilar på och bygger vår verksamhet kring.
Med digitala verktyg och lösningar effektiviserar vi och förenklar företags fakturahantering. Men bara för att det är digitalt innebär inte att det direkt blir enkelt. Därför är våra lösningar och tjänster alltid Personliga och Skräddarsydda för just er verksamhet, era behov, samt era kunskaper, där ni alltid har möjligheten att föra en öppen dialog med en av våra skickliga konsulter.

Analogt jämfört med digitalt

Att investera och lägga om sin process för fakturahantering till en digital och elektronisk version för med sig en rad fördelar:

Papperslöst: Då alla dokument är digitala slipper ni pappersslöseri och risken att det fysiska brevet försvinner någonstans under dess färd från postkontoret till brevlådan.

Digital förvaringsplats: Enkelt att leta upp gamla fakturor då allting är samlat i ett digitalt system som det går snabbt och smidigt att orientera sig inom och söka i.

Automatiserad process: Möjlighet till en fullt automatiserad process för fakturahantering där till exempel påminnelser skickas ut automatiskt enligt de inställningar ni själva satt upp.

Brandsäkert: Då det inte finns något fysiskt som kan antändas finns ingen risk för att era dokument skulle förstöras, och med det förlora viktig information.

Utrymmeseffektivt: Inga fysiska dokument betyder också inget behov av fysiska förvaringsutrymmen.

I slutändan är en elektronisk fakturahantering både mycket snabbare och mer kostnadseffektiv. Att försöka leta sig igenom boxar och pärmar fyllda med fysiska dokument äter snabbt upp en stor del av ens tid. Med vår digitala och elektroniska fakturahantering kan ni streamlina er faktureringsprocess som också tillåter er en bättre översikt och kontroll över era fakturor och ekonomi.

Elektronisk fakturahantering hos ECIT

Sena eller felaktiga fakturor, långsamma betalningar och liknande kan bli en stor smutsfläck på ens rykte. Man kan tappa det förtroende och de relationerna man under lång tid byggt upp och slipat med sina leverantörer, andra samarbetspartners och kunder. Utnyttja de digitala och elektroniska verktyg som finns på marknaden. Ta del av den expertis och erfarenhet vi på ECIT under många har samlat på oss.

Kontakta ECIT direkt eller besök vår hemsida om ni vill veta mer information om vår steg för steg fakturahantering och vad den kan göra för dig och ditt företag. Vi erbjuder även smarta och effektiva lösningar för bland annat lönehantering, bokslut och skatterådgivning.

Helena Lustig

Helena Lustig har arbetat med försäljning, förändring och utveckling inom ekonomi och IT i över 20 år. Hon drivs av att kombinera det personliga med det digitala och att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen. Välkommen att kontakta Helena i både stora som små frågor på telefon +46 706 41 71 60 eller e-post helena.lustig@ecitservices.se

Kontakta oss