Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

ECIT marknadsnoteras

May 20, 2021 9:00:00 AM

Efter åtta års verksamhet noteras ECIT idag. Bolaget har haft en betydande och lönsam tillväxt sedan starten och omsatte proforma under år 2020 över 2 miljarder norska kronor. ECIT är ett av få Euronext Growth-företag som är lönsamt redan innan noteringen.

"Marknadsnoteringen är ett viktigt steg för oss, allt vi har gjort sedan 2013 har varit att bygga grunden för detta. Nu kommer vi att fortsätta att arbeta för att säkerställa ytterligare lönsam tillväxt. Genom noteringen får vi tillgång till mer kapital, finansiella krafter och ökad marknadsexponering så att vi kan uppnå just det", säger Peter Lauring, CEO och grundare för ECIT.

Noteringen omfattar totalt 730 miljoner NOK. Av dessa kommer 400 miljoner NOK från nyemission av nya aktier och återstoden genom aktieförsäljningar från befintliga aktieägare.

 

Unik modell

ECIT tillhandahåller en rad tjänster inom redovisning, lön, rådgivning och IT-tjänster. Många små och medelstora företag ser ett ökat behov av expertis inom IT och administrativa uppgifter. Utöver detta kundsegment har ECIT's nyligen gjorda förvärv av Norian medfört att bolaget nu även kan blicka mot både större och internationella kunder.

På grund av den växande komplexiteten i regleringar- och rapporteringskrav, liksom snabb teknisk utveckling, har outsourcing av dessa tjänster varit lösningen för många. ECIT har specialister och expertis som kan leverera inom alla dessa områden. Genom en beprövad och strukturerad modell för lönsamma förvärv av företag samt organisk tillväxt har ECIT vuxit i hög takt och har nu över 30 000 lojala kunder i nio länder.

ECIT's förvärvsmodell är unik. Genom att samtidigt ha både lokalt och centralt ägande bevaras lokalt entreprenörskap i företagen och närhet till kunder. Den höga andelen ledare i förvärvade företag (över 80 %) som väljer att stanna i företaget efter förvärvet återspeglar detta. En sådan modell gör det möjligt för koncernen att uppnå en hög kompetensnivå med ambitiösa medarbetare. Detta skapar positiva ringar på vattnet både internt och externt.

 

Ytterligare tillväxt

När ECIT nu noteras är det med en tydlig strategi och mål om ytterligare tillväxt.

"Vi vill stärka ECIT:s solida marknadsposition i Norden och samtidigt nå en större europeisk marknad. Vi kommer att göra detta genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv samt behålla principen om lokalt ägande för att säkerställa att lokal expertis finns kvar i vårt tjänsteerbjudande och vår koncern. Ett mål om en årlig tillväxt på 15 procent under de närmaste åren försäkrar både oss och investerare att vi fortfarande har en aptit på att göra bra förvärv och vi kommer fortsatt att tillhandahålla efterfrågade tjänster," säger Lauring.

 

Om ECIT

  • ECIT levererar en unik kombination av redovisnings- och IT-tjänster till företag som outsourcar sina administrativa funktioner för att minska komplexitet och kostnader i företagen.
  • Grundades 2013 av Peter Lauring, VD för ECIT, och är resultatet av en tydlig affärsidé och beprövad förvärvsmodell genom 116 förvärv/fusioner av småföretag.
  • Har mer än 30 000 kunder och 2 100 anställda i nio länder (Norge, Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Serbien, Finland, Tyskland, Polen och Litauen).
  • Har en väldokumenterad modell för förvärv och integration av mindre företag i ECIT, vilket säkerställer lokalt entreprenörskap och kundkvalitet genom att erbjuda en kombination av lokalt och centralt ägande av företaget.
  • Proforma nyckeltal 2020: omsättning på 2 miljarder NOK, EBITDA 290 miljoner NOK.
  • Förväntar solid och lönsam tillväxt, både organiskt och genom ytterligare förvärv/fusioner.
  • Nu, denna dag, sker notering omfattandes 730 miljoner NOK i samband med noteringen på Euronext Growth i maj 2021. Paradigm Capital AG och Varner Kapital AS är ankarinvesterare.

 

Kontakt:

Daniel Bolin
daniel.bolin@ecitservices.se 
+46 73 512 81 26

 

Relaterade artiklar

Kontakta oss