Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Därför ska du ska ha en Disaster Recovery plan

Oct 12, 2023 10:07:13 AM

Vad är Disaster Recovery? 

Disaster Recovery är en tjänst, strategi och process som säkerställer att en organisation kan återställa sin IT-drift och åtkomst till data efter en oväntad händelse som orsakar dataförlust eller skada. Detta kan inkludera allt från hårdvarufel och programvarufel till cyberattacker och naturkatastrofer.   

Återställningstiden är den mest anmärkningsvärda 

Disaster Recovery är inte bara en molnkopia av data, utan också av dina program och infrastruktur. Disaster Recovery är av säkerhetsskäl placerad på en annan plats och är därmed isolerad från produktionsmiljön. Vid implementering av Disaster Recovery i företaget utarbetas en plan för Recovery Time Objective (RTO) och Recovery Point Objective (RPO), vilket illustrerar tiden från att en katastrof har skett till att återställning har utförts. Med Disaster-recovery-as-a-service (DRaaS) går detta snabbare än 15 minuter.  

Förklaring:

  • Mål för återställningspunkt (RPO): Detta är den högsta acceptabla dataförlust som ett företag kan tolerera, mätt i tid.  
  • RTO (Recovery Time Objective): Det här är den tid det tar att återställa systemen efter en krasch.  

    Varför är Disaster Recovery så viktigt?  

Här anger vi några anledningar: 

  • Skydd mot dataförlust:  Oavsett om det är kunddata, finansiell information eller interna dokument kan dataförlust vara katastrofalt för ett företag. Med en Disaster Recovery plan på plats är dina data säkra och kan återställas snabbt.  
  • Affärskontinuitet: Driftstopp kan bli väldigt dyrt förett företag, både när det gäller förlorade intäkter men också skadat rykte. En effektiv Disaster Recovery plan gör att ditt företag kan fortsätta bedriva sin verksamhet även efter en katastrof.  
  • Skydd mot cyberattacker: Cyberattacker (särskilt ransomware) har blivit mer sofistikerade och frekventa. Med Disaster Recovery kan du återställa dina data från en säkerhetskopia, även om dina nuvarande system komprometteras.  
  • Efterlevnad: Många branscher har strikta dataskyddsbestämmelser. Att ha en Disaster Recovery plan kan hjälpa dig att följa dessa regler och undvika potentiella böter.  
  • Stärka kundernas förtroende: Kunder vill veta att deras data är säkra hos dig. Genom att ha en gedigen Disaster Recovery plan på plats signalerar du till dina kunder att du tar dataskydd på allvar.  

Sammanfattning 

Disaster Recovery är inte längre "nice-to-have", utan en nödvändighet. Enligt Gartner har 93% av alla företag äventyrats under de senaste 3 åren, så varför skulle du inte ha en plan på plats för din verksamhet när det drabbas? Ta tillfället i akt, var proaktiv och steget före det du ändå inte kan undvika.   
 
På ECIT anser vi att Disaster Recovery är ett av dagens största vapen mot IT-katastrofer, och med en återhämtningstid på minuter istället för dagar kan ditt företag återhämta sig snabbt, så att det inte påverkar verksamheten, dina anställda och ditt resultat. Om du ännu inte har en Disaster Recovery plan på plats kan det vara dags att ta steget.  

Stefania Hernandez

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer och undrar över hur du säkrar upp ditt företags data samt hur du kan göra ditt företags IT-vardag enklare. Du når mig på stefania.hernandez@ecit.se eller 010-405 11 51

Har du frågor eller funderingar?