Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Dags att skala?

Feb 3, 2023 8:27:59 AM

Ett företag eller en organisation som inte är i rörelse - antingen uppåt, nedåt eller sidledes kommer inte att överleva särskilt länge. Drivkraften i förändring är grunden i entreprenörskapet och det i sig det bildar en del av ett företags DNA. Med detta sagt är resan inte alltid enkel oavsett om du är entreprenör eller intraprenör. Att vara med på ett företags utveckling är många gånger slitigt men ännu oftare så fantastiskt kul och givande. Här har jag skrivit ner några tankar och tips som jag samlat på mig. 

1. Skapa scenarios 

Skapa ett antal potentiella situationer exempelvis: vad händer om vi når ett resultat 20% under budget eller vad händer om kunderna ökar med 30%? I dessa situationer behöver du ha en plan på vad du ska göra för att inte tappa för mycket kassa och omsättning i bolaget alternativt klara leverans och hög efterfrågan.  

Att skapa scenarier och tillhörande actionplaner är en övning som gör dig och medarbetarna förberedda medför att ni kan agera snabbt och har koll på er affärsmässiga bärkraft.

2. Ha koll på ekonomin

En välskött och god ekonomisk grund ger goda förutsättningar att växa och utvecklas i snabbare takt. Investeringar/kapital som kommer behövas är ofta en trång sektor men har du som företagare koll på dina intäkter, kostnader och hur du kan växla upp utan att tappa (alltför mycket av) lönsamheten har du en bättre förutsättning att få andra att satsa tid och pengar i ditt företag.

Försök att bygga stabiliteten redan från början och ta hjälp av någon som kan, jag är såklart lite jävig i detta men tro mig, jag har sett många fantastiska affärsidéer misslyckas för att man inte hade koll på ekonomin! 

3. Omge dig med rätt medarbetare

Ett företag i förändring och tillväxt kräver också att dess medarbetare hela tiden behöver anpassa sig. Oavsett hur du väljer att bygga din verksamhet är det fundamentalt att du har med dig rätt människor på resan. I en framgångsrik företagsresa är medarbetarna inte bara med i förändringen utan dom driver den precis lika mycket som ägare och grundare av företaget.

Människorna i ditt företag med driv och rätt sammansatt kompetens är en absolut framgångsfaktor för att ditt företag ska kunna ta sig till nästa nivå.

 4. Jobba med rätt partners 

I en startup finns ofta entreprenörskap men lika ofta saknas en del struktur, rutiner och processer, då kan administrativa delar som är viktiga för företagets framgång men inte så centrala i tjänsten hamna mellan stolarna och ganska ofta lämnade till en person i företaget som kanske inte alls har den erfarenheten som behövs.

Tänk därför inte bara på rekrytering i formen av att hitta rätt medarbetare, lika viktigt är att ha bra partnerskap inom stödfunktionerna, då kan du och ditt Dream-team koncentrera er fullt ut på att bygga verksamheten och skapa tillväxt. 

5. Tappa inte kundfokus

Visste du att 90% av dina kunder tycker att kundupplevelsen är lika viktig som den tjänst eller produkt dom köper av dig?  Om du lyckas bygga förtroende i din kundbas kommer dom stanna och förbli lojala och dessutom i större grad köpa mer och fler delar av dig eftersom dom litar på att du vill deras bästa.

Det är lätt i tillväxt att fokusera på interna utmaningar eller att helt enkelt bara hålla näsan ovanför vattenytan lönsamhetsmässigt. Säkerställ att fokus sätts på kundupplevelse genom att fortsätta vara nära och ställ frågor, precis som du säkerligen gjorde i början av din resa, det kommer löna sig.

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill prata vidare och kanske dela med dig av dina bästa tips till mig! 

Helena Lustig

Helena Lustig har arbetat med försäljning, förändring och utveckling inom ekonomi, HR, lön och IT i över 20 år. Hon drivs av att kombinera det personliga med det digitala och att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen. Välkommen att kontakta Helena i både stora som små frågor på telefon +46 706 41 71 60 eller e-post helena.lustig@ecit.se

Kontakta oss