Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Cloud eller on-premises? Vilken infrastruktur passar ditt företag?

Apr 20, 2022 8:21:30 AM

Ditt företags infrastruktur för ert affärssystem är avgörande för din verksamhet. Den största frågan är om du ska välja molnet (cloud) eller lokal installation (on-premises). Här belyser vi skillnaderna och förklarar vad du bör tänka på innan du väljer.

 

Först är det viktigt att nämna att det inte finns någon definitiv sanning och svar när du ställer frågan: cloud eller on-premises? Svaret på frågan beror på det enskilda företaget. På ECIT erbjuder vi båda lösningarna, därför är vi inte partiska när vi argumenterar för någon av sätten att drifta ditt affärssystem.


Nedan har vi listat fem fokusområden som vi kommer att ta upp:

  • On-premises vs Cloud (public cloud, private cloud)
  • Drift och IT-säkerhet
  • Integrationsmöjligheter
  • Kostnadsstruktur
  • Komplexitet och kompetenser

On-Premises vs Cloud (public cloud, private cloud)

Alla företag har olika behov oavsett om det handlar om IT-system, lokaler eller tjänstebilar. Det finns ingen lösning som passar alla.

Tidigare dominerade egna fysiska servrar (on-premises) men idag ersätts många av dessa lokala on-premises affärssystem med affärssystem i molnet. Här tar vi kortfattat upp skillnaderna mellan de olika alternativen för drift av ditt affärssystem:
• On-premises
• Private cloud
• Public cloud


On-premises

Innebär en lokal lösning där affärssystemet installeras lokalt på dina servrar i era lokaler alternativt hos er drifts- och hostingpartner. En lösning som innebär att du köper in all hårdvara, infrastruktur och mjukvara som krävs till ert affärssystem. I detta alternativ hanteras er IT-plattform av interna resurser och IT-personal.

Fördelar on-premises:

+ Engångsinvestering
+ Total kontroll över ditt affärssystem samt hur det sköts och hanteras.
+ Dina interna resurser och support kan anpassa och integrera affärssystemet till ditt företags unika behov.

Nackdelar on-premises:

- Höga kostnader inledningsvis för inköp av hårdvara, mjukvara och infrastruktur
- Årliga kostnader för underhåll och support
- Kontinuerlig övervakning och backup av dina system
- Kräver tillgång till egen IT-personal (eller anställa/hyra in externa resurser)
- Svårt att hantera stora behovsvariationer i data/processor kapacitet
- Kräver resurser och kompetens för att hantera IT-säkerhet
- Att löpande hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna i system/IT-plattform, kan vara både tidskrävande och dyrt.

_mg_0586-minPrivate cloud

Innebär att ni använder ert affärssystem i en helt egen dedikerad molnmiljö, totalt avskild från andra användare och företag.

Ett privat moln drar nytta av både stordriftsfördelar och kostnadsfördelar med molnet samt prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet jämfört med drift av affärssystem i egen lokal regi.

Ett privat moln är byggt och anpassat efter en specifik verksamhets affärsbehov.

Fördelar private cloud:

+ Ni kommer igång snabbt då infrastruktur redan är uppsatt
+ Egen IT-plattform för affärssystemet som inte delas med andra
+ Mindre belastning på egna, interna IT-resurser
+ Inga kostnader för att bygga upp infrastruktur och dess underhållskostnader
+ Överför riskerna med drift/infrastruktur till 3:e part
+ Ni har garanterad drifttid och åtkomst med servicenivåavtal (SLA)
+ Frihet att anpassa affärssystemet och integrera det med andra system
+ Ni bestämmer när uppgraderingar av affärssystemet ska ske
+ Anpassas för er verksamhet och krav på säkerhet

Nackdelar private cloud:

- Ingen kontroll över den hårdvara och infrastruktur som hanterar ert affärssystem
- Vid uppgraderingar och andra förändringar kring affärssystemet måste dessa koordineras med leverantör av hosting och affärssystem.
- Återkommande kostnader för rätt service- och supportnivå


Public cloud

Snabb implementering, låg startkostnad och inget krångel för att hantera och uppgradera programvara eller IT-plattform – det är vad public cloud erbjuder.

Du delar samma infrastruktur och system med andra kunder och användare, vilket ger stordriftsfördelar och låga kostnader för alla.

Med en prenumerationsavgift (ofta per månad) tar din leverantör hand om affärssystem, infrastruktur och alla uppgraderingar. En lösning som eliminerar behovet av egna IT-resurser och ansvar för drift av ditt affärssystem.

Fördelar public cloud:
+ Flera kunder delar på samma system och IT-plattform/infrastruktur ger låga kostnader.
+ Snabb uppstart och distribution av programvara
+ Du betalar bara för det du använder
+ Underhålls- och supportavgifter ingår ofta i den månatliga prenumerationen.
+ Automatiska uppgraderingar av affärssystemet innebär att du alltid använder senaste version

Nackdelar public cloud:
- Ingen kontroll över den hårdvara och infrastruktur som hanterar ert affärssystem
- Ingen frihet att anpassa och integrera affärssystemet till företagets unika behov.
- Ingen kontroll på när uppgraderingar ska ske och till vilken version.


Läs mer om affärssystem från ECIT

Drift och IT-säkerhet

Först och främst ska du ta ställning till vem du vill som ska ansvara för din drift och IT-säkerhet.

En lokal lösning (on-premises) som installeras lokalt på dina servrar på företagets adress eller hos din externa hostingpartner. Ägaren till servern är den som är fullt ansvarig för drift, IT-säkerhet, prestanda etc. Du är med andra ord mindre beroende av affärssystems leverantören (Microsoft, Visma etc.).

Med en molnbaserad lösning (cloud) sköts drift och IT-säkerhet av leverantören. Av den anledningen är din leverantör ansvarig för infrastruktur och olika säkerhetsåtgärder i form av backuphantering och kryptering av data. IT-säkerhet diskuteras oftast i samband med molnbaserade lösningar och här vill vi betona att det inte är osäkert att lagra din data i molnet. Kort sagt, detta borde inte vara ett argument mot molnlösningar i allmänhet.

En skillnad med affärssystem i molnet som är viktig att nämna är att med private cloud styr du när uppgraderingar ske. Med public cloud uppgraderas alla användares IT-plattform och affärssystem samtidigt.

960x640_kredittraadgivning-hos-ecit-contar-min


Integrationsmöjligheter

Ett sömlöst informationsflöde är avgörande för verksamheten i ditt företag. Om dina system inte är integrerade hamnar du i en situation med mycket manuellt arbete, där riskerna för fel i handhavande och information ökar.

Cloud och on-premises lösningar skiljer sig åt vad gäller möjligheten till integrationer med andra system.

Eftersom cloud bygger på ett standardiserat ramverk kan möjligheterna till integrationer vara begränsade. Integrationer med andra program och system är dock möjliga genom färdiga tillägg och integrationer som erbjuds av leverantören.

Det kan hävdas att on-premises och private cloud har flera integrationsmöjligheter, då du inte är beroende av att det finns integrationer utvecklade och godkände av leverantören. Du har därför med dessa lösningar alla möjligheter att utveckla egna integrationer i egen regi eller i samarbete med din återförsäljare. Naturligtvis kan detta sluta med att det blir en dyrare lösning än om du väljer en cloud lösning.

Sammanfattningsvis kan man säga att när det kommer till integrationer så handlar det ytterst om att möta behov. Du bör ta reda på i förväg vilka integrationer du vill ha, vad de ska kunna och om de redan finns som tillägg eller färdiga integrationer för cloud.

Dags att utvärdera nytt affärssystem? Ladda ner din kravspecifikation här

Kostnadsstruktur

Kostnadsstrukturen är en annan viktig faktor att tänka på innan man fattar ett slutgiltigt beslut. De två lösningarna skiljer sig åt i förhållande till kostnader där du väljer mellan en mindre månadsavgift eller en större investering i förskott. Därför gäller frågan din ekonomiska situation och om du är medveten om dina specifika behov.

Med en traditionell on-premises uppsättning betalar du ett större belopp i förskott och måste ta hänsyn till pågående och kommande uppgraderingsprojekt.

Den molnbaserade lösningen är däremot prenumerationsbaserad med en månadsavgift. Av den anledningen är denna lösning mer kostnadseffektiv, då du inte behöver inkludera ovan nämnda uppgraderingsprojekt och du betalar endast för de tjänster du använder.

Sammantaget får du med on-premises en skräddarsydd lösning som du betalar extra för. Samtidigt är det värt att nämna att oavsett vilken modell du väljare av on-premises eller cloud, bör du vara redo att investera tid och pengar när du implementerar ett nytt affärssystem.

Upptäck ett modernt affärssystem – Microsofts Dynamics 365 Business Central


Komplexitet och intern kompetens

Om du ska välja det ena upplägget framför det andra beror på hur komplext ditt företag är och vilka kompetenser du har tillgängliga internt. Komplexiteten är avgörande för de behov och krav du kan ha på din framtida lösning.

Har du resurser och bra intern IT-kompetens, ett bra avtal med din leverantör av affärssystem avseende drift/uppdateringar eller du har behov av ett skräddarsytt affärssystem? I så fall kan det vara fördelaktigt för dig att titta närmare på en on-premises eller private cloud lösning för drift av ditt affärssystem.

Omvänt är om du saknar rätt IT-kompetens inom företaget och inte har ett service och uppgraderingsavtal med din affärssystemsleverantör, kan en public cloud lösning vara rätt för dig.
Detta eftersom dessa lösningar inkluderar kontinuerliga uppgraderingar och justeringar, så de är en passande lösning för företaget som vill ha en plug-and-play-lösning.


Hur kan vi hjälpa dig?

Det viktigaste är som sagt inte vart ert affärssystem finns utan vilken nytta det ger. Spar det tid, pengar, resurser eller ger det ny funktionalitet och bättre användarupplevelse? På ECIT kan vi hjälpa dig att välja, implementera, driva och ge support till ditt framtida affärssystem.

Kontakta mig för ett kort möte kring era möjligheter till effektivisering med ett modernt affärssystem. Du kontakta mig enklast på e-post helena.lustig@ecitservices.se eller telefon telefon +46 706 41 71 60.

Helena Lustig

Helena Lustig har arbetat med försäljning, förändring och utveckling inom ekonomi och IT i över 20 år. Hon drivs av att kombinera det personliga med det digitala och att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen. Välkommen att kontakta Helena i både stora som små frågor på telefon +46 706 41 71 60 eller e-post helena.lustig@ecit.se

Kontakta oss