Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Budgeten – ett onödigt ont

Sep 20, 2020 5:52:25 PM

Budgeten – ett onödigt ont, är titeln på en bok som Jan Wallander, fd VD på Handelsbanken skrev för många år sedan med argument för det budgetlösa systemet. Trots boken sitter i dessa dagar många företagare och jobbar med budgeten inför 2021. Här några tips i budgetarbetet och en gratis budgetmall att ladda ner.

Företagets budget

Företagets budget är måttstocken för företagets hela verksamhet som följs upp kontinuerligt. För alla företagare är företagets budget ett viktigt verktyg i arbetet att styra och utveckla företagets verksamhet och ekonomi. Att löpande stämma av verkligt utfall med planerat utfall i budgeten och utifrån denna information ta beslut, är en naturlig del av företagets styrning. 

 

Vad visar din budget

Vad du bör tänka på vad gäller budget är att den inte kan visa den ”absoluta sanningen”. Den är helt enkelt ett kvalificerat försök från avdelningsansvariga, ledningspersoner och andra som är involverade i budgetprocessen, att förutspå den ekonomiska framtiden.

Oavsett om ditt företag är litet eller stort är en väl genomarbetad budget för ditt företag ett bra verktyg och kompass för både uppföljning och de vägval du måste göra under året baserat på utfall jämfört med budget. 

 

Budget 2021

När du nu sitter med att ta fram företagets budget för nästa år,2021 är det många olika, osäkra scenarier du förmodligen måste både ta hänsyn till och ta beslut om.

Osäkerheten är dessutom större idag än den var för ett år sedan under hösten 2019.

  • Hur påverkar den pågående coronapandemin min verksamhet?
  • Vilka stödåtgärder kring covid-19 kan vi eventuellt behöva använda oss av och hur påverkar de oss?
  • Hur påverkas företagets likviditet i dessa coronatider?

Frågorna är många och de flesta har idag inget bra svar.

Därför är det extra viktigt att ta fram en budget för år 2021 och löpande, ofta följa upp denna mot utfallet. Att helt enkelt ta fram en rad alternativa planer att ha i beredskap om något händer ditt företag som kräver beslut.

 

What gets measured gets done

Din budget har även en annan fördel som du kanske inte först tänker på. En budget och följande, regelbundna uppföljning och rapportering, innebär att du och dina budget- och resultatansvariga håller er fokuserade.

En budget är därför ett viktigt verktyg i er process att fokuserat driva och utveckla ert företag och verksamhet. Speciellt under 2021!

 

Ladda ner en budgetmall

För att underlätta ditt arbete har vi tagit fram en gratis budgetmall i Excel-format. Ett gratis budgetverktyg som hjälper dig i ditt budgetarbete med budgeten för januari till december 2021.

Budgetmallen du kan ladda ner innehåller budgetar för: 

  • Resultatbudget helår
  • Resultatbudget månad
  • Likviditetsbudget 

Ladda hem din budgetmall här >>

 

Frågor om budget och driva företag

Har du frågor om budget, likviditet eller behöver rådgivning kring ditt företagande.
Kontakta några av våra kontor runt om i Sverige här >> 

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss