Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Alltför få företag får värde av sin data

Feb 9, 2022 2:04:19 PM

Om vi tittar på näringslivet idag har majoriteten av företagen mer eller mindre varit digitala över en lång tidsperiod. Rent praktiskt betyder det att de allra flesta företag redan har stora mängder data lagrade i sina system. 

Denna över tid ackumulerade data, liksom framtida data som genereras, bör aktiveras i mycket större utsträckning än vad som är fallet idag och därigenom omvandlas till värdeskapande information.

För många företag kommer 2022 att vara ett lämpligt år när det gäller att sätta denna outnyttjade potential på agendan. Värdeskapande av data är en trend som vi kommer att uppleva alltmer i framtiden, därför bör 2022 vara året då företag inser vad deras data kan användas till och hur dessa kan omvandlas till värde.

 

Det kan din data användas till

Vad innebär det att omvandla data till värde? Och vad exakt kan denna data användas till? En anledning till att många företag inte vet hur de ska omvandla sin data till värde är för att de inte är medvetna om vad värdet är.

Det enkla svaret är att ditt företags historiska data kan användas för att fatta strategiska beslut. Det är utifrån sparad data som du härleder mönster och på så sätt ser vad som utlöser olika händelser i din verksamhet.

Ett konkret exempel på detta kan vara när data används för att skapa statistik över när företag säljer utvalda produkter. En insikt som med fördel kan användas för att anpassa insatser kring produktförsäljning och annonsering m.m.

Värdefull dataanvändning ses också i företagens skydd mot cyberbrottslighet. På ECIT använder vi till exempel aktivt historisk data i vår redovisningsverksamhet. Här har vi implementerat AI-teknologier för att söka och stoppa betalningar som plötsligt avviker från normen, det vill säga avviker från det beteende vi spårar i vår historiska data. För data avspeglar beteenden och ju mer data vi har desto lättare blir det att identifiera när ett beteende avviker från normen.

Data utgör med andra ord ett konkret och korrekt verktyg som bör användas i företagets strategiutveckling.

 

extern ekonomifunktion - 1

 

Hur förvandlar du din data till värde?

Så hur gör man det då i praktiken? Det finns ingen modell som passar alla när det kommer till datahantering. Detta kan bland annat variera beroende på företagets storlek, val av system och den kultur som råder.

Där mindre företag lättare kan anpassa sig för att passa ett system och dess arbetsflöde upplever större företag en större komplexitet i sina behov. Större företag får därmed svårare att anpassa verksamheten till ett system och hamnar därför ofta i många system som löser olika delar av företagets verksamhet. Det blir med andra ord skillnad hur du hanterar din data beroende på hur ditt systemlandskap ser ut.

Dessutom spelar kulturen på den moderna arbetsplatsen in när vi tittar på ökade förväntningar från medarbetarna. Det uppstår andra sätt att arbeta med flexibla arbetstider som de anställda själva kan anpassa efter sina behov. Det gör i sin tur att arbetsplatsen inte bara är skrivbordet på kontoret, vilket i sin tur förändrar kraven på de enheter och uppkopplingar som behövs för att stödja åtkomst till data och system.

 

Det bästa rådet: Kryp innan du går!


När du vill omvandla företagets data till värde är det viktigt att du tar utgångspunkt i den specifika situation ditt företag befinner sig i när det gäller systemupplägg, arbetsprocesser och viktigast av allt den relation och de förväntningar företaget har på IT och data.

Därför är det nödvändigt att bedöma hur moget ditt företags IT-setup är. Det är företagets relation och förhållningssätt till IT som kan ge en uppfattning om var i processen man befinner sig när det gäller att omvandla företagets data till värde.

Det är lätt att bli frestad av modeord och system som kan skapa värde för din verksamhet och dess data, men om din setup inte är tillräckligt mogen kommer det med all sannolikhet att visa sig vara en meningslös investering. Så det är först och främst viktigt att lära sig krypa innan man börjar gå.

 

4 mognadsstadier för företags IT-funktion


När är din IT setup mogen nog till att omvandla data till värde? Din IT-setup kan kategoriseras i följande fyra mognadsstadier. Det är först i det fjärde steget som ditt företags IT är mogen nog att utvinna värde från data.

 

1. IT som ett kostnadställe

Företag som befinner sig i det första mognadsstadiet ser vanligtvis IT som en kostnad. Här är det alltså tal om en nödvändig utgift som täcker företagets grundläggande systembehov. När IT betraktas som ett kostnadsställe kommer man vanligtvis att fokusera på att hålla kostnaderna så låga som möjligt inom detta område.


2. IT som affärsstöd

I den andra mognadsfasen finns företag som har en förståelse för att såväl system som data kan stödja verksamheten. Här är det alltså tal om en mer nyfiken inställning till såväl bransch som dedikerade lösningar baserade på specifika behov.

Därför är det också ofta här som företag börjar bli intresserade av olika system, IT leverantörer och liknande som berättar om hur data faktiskt kan skapa värde för företaget. När IT betraktas som affärsstöd ligger ofta fokus på att balansera mellan kostnad och avkastning.

 

3. IT som en möjlighetsgenerator

Det tredje steget av mognad betecknar det stadie där IT har blivit avgörande för företagets framgång. IT-landskapet är välfungerande och många applikationer ingår i olika delar av verksamheten.

IT blir därför ett område där möjligheter och lösningar genereras utifrån företagets behov. När IT betraktas som en möjlighetsgenerator kommer fokus i företaget oftast att ligga på att säkerställa möjligheten att vara agilt och i framkant.

4. IT som värdeskapare

Det fjärde och sista steget av mognad är där företagets IT blir värdeskapande. I detta stadie är data och datatillgänglighet de primära drivkrafterna för IT-tillgång. Företag i detta stadium har en utbredd önskan att bli digitaliserade i deras kritiska eller volymtunga processer.

Vidare finns en förståelse för att det är svårt att skala verksamheten tillräckligt snabbt utan IT. Företagets data och system blir här en stor tillgång och integrationer, robotar och datamodeller har en självklar plats på olika platser i företaget. När IT betraktas som värdeskapande ligger fokus på hur data kan aktiveras och i samband med det ge avkastning.

 

_mg_0586-min


Var ska du starta?

Som nämnts ovan är det viktigt att bilda sig en överblick över status quo innan man försöker revolutionera företagets IT. Om ditt företag är i mognadsstadie två går det inte att hoppa direkt till stadie fyra, där data skapar värde för företaget.

Vi ser ofta företag som försöker ta det orealistiska språnget från stadie två till stadie fyra, vilket är en av de klassiska fallgroparna. Det beror på att nyfikenheten för att skapa värde av data försvinner när misslyckandet med att hoppa över steg tre slår till.

Oavsett vilket stadium du befinner dig på kommer det alltid att vara vettigt att få råd från IT-experter. Möjligheterna och lösningarna kan vara många, överlappande och ibland ge oförutsedda konsekvenser. Därför kommer den bästa utgångspunkten för vidareutveckling alltid att vara att ha en kunnig digital rådgivare i processen. På så sätt säkerställer du att ditt företag använder rätt system och integrationer samt säkerställer efterlevnad av GDPR, generell IT-säkerhet och dataintegritet.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer vad du kan göra för att skapa värde för ditt företag av din data?
Kontakta oss på ECIT så  berättar vi mer om dina möjligheter att få värde av er data.
Kontakta oss här!

Mikkel Walde

Managing Director hos ECIT Solutions i Danmark

Kontakta oss