Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Så skapar du affärsvärde av din data

Jun 13, 2022 3:56:38 PM

Över en lunch intervjuade jag min kollega Jens Nordmark som är chef för vår digitala transformation på ECIT. Jens har väldigt lång erfarenhet av hur man skapar affärsvärde på rätt sätt och kan dessutom förklara det som är lite klurigt på ett sätt så alla förstår.

Här följer samtalet med Jens i detta viktiga och aktuella ämne.

Helena Lustig

Varför är det är så få företag som upplever att den data man har aldrig blir ett riktigt affärsstöd?

Jens-Nordmark (kopia)
Vi pratar mycket om digital transformation men vi behöver också titta på det som behöver göras ”innan”, nämligen ett företags grunddata.

Det finns alldeles för få företag som lyckas att utnyttja det värde som deras historiska såväl som framtida data ackumulerar. Det beror bland annat på att alltför få är medvetna om hur denna data kan omsättas till värdeskapande insatser.

Om vi tittar på näringslivet idag har majoriteten av alla företag varit mer eller mindre digitala över en lång tidsperiod. Rent praktiskt betyder det att de allra flesta företag redan har stora mängder data lagrade i sina system.

Denna över tid ackumulerade data, liksom framtida data som genereras bör aktiveras i mycket större utsträckning än vad som är fallet idag och därigenom omvandlas till värdeskapande information. Att gå ett steg till är att både visualisera vad som kommer att hända samt med hjälp av machine learning (maskininlärning) och AI utföra uppgifter på blixtsnabba, beslutsbaserade kloka val.

Jag tror att när det gäller att sätta denna outnyttjade potential på agendan så kommer detta att skyndas på de närmaste åren. Värdeskapande av data är en trend som funnits länge men mer än någonsin börjar företag inse vad deras data kan användas till och hur dessa kan omvandlas till värde.

En anledning till att många företag inte vet hur de ska omvandla sin data till värde är för att man faktiskt inte är medvetna om vad värdet är och att man kanske inte tänker högt och brett utan fokuserar kanske enbart på sin ekonomiska data och inte på andra delar som kan bidra till värdefulla insikter. 

 

Helena Lustig

Kan du på ett enkelt sätt beskriva vad man kan använda datan till?

Jens-Nordmark (kopia)
Det enkla svaret är att ett företags historiska data kan och bör användas för att fatta både större och mindre strategiska beslut.

Det är utifrån sparad data som du härleder mönster och på så sätt ser vad som utlöser olika händelser i din verksamhet.

Ett konkret exempel på detta kan vara när data används för att skapa statistik över när företag säljer utvalda produkter. En insikt som med fördel kan användas för att anpassa insatser kring produktförsäljning och annonsering m.m.

Värdefull dataanvändning kan också användas på andra sätt till exempel i ett företagens skydd mot cyberbrottslighet.

På ECIT använder vi till exempel aktivt historisk data i vår redovisningsverksamhet. Här har vi implementerat AI-teknologier för att söka och stoppa betalningar som plötsligt avviker från normen, det vill säga avviker från det beteende vi spårar i vår historiska och publika data. Data avspeglar beteenden och ju mer data vi har desto lättare blir det att identifiera när ett beteende avviker från normen.

Data utgör med andra ord ett konkret och korrekt verktyg som bör användas i företagets strategiutveckling. 

Helena Lustig

Finns det något facit och vad ska man tänka på?

Jens-Nordmark (kopia)

Det finns ingen modell som passar alla när det kommer till datahantering.

Detta kan bland annat variera beroende på företagets storlek, val av system och inte minst den kultur som råder. Jag är alltid väldigt noga att poängtera till mina kunder att detta handlar inte om IT, det är 75% människa och 25% teknik. Detta är alltså inte en IT-fråga.

Skillnaden kan också ligga i storlek, där mindre företag lättare kan anpassa sig för att passa i en standardlösning och dess arbetsflöde, men där större företag upplever större en annat komplexitet i sina behov.

Större företag får därmed svårare att anpassa verksamheten till ett system och hamnar därför ofta i många system som löser olika delar av företagets verksamhet. Det blir med andra ord skillnad hur du hanterar din data beroende på hur ditt systemlandskap ser ut.

Som jag nämnde ovan spelar dessutom kulturen och förändringsviljan i organisationen en enorm roll. Du kan ju skaffa fantastiska lösningar som är tänkta att vara ett affärsstöd, men om inte människan gör det hen ska kanske datan som finns där ändå inte är något värd.

Tips från coachen – kryp innan du går!

Du Helena brukar prata om ”tre minuter i taget” och jag vill verkligen ge samma råd nämligen att ta denna process steg för steg.

När du vill omvandla företagets data till värde är det viktigt att du tar utgångspunkt i den specifika situation ditt företag befinner sig i när det gäller affärsverksamhet, arbetsprocesser, systemplattform och viktigast av allt den relation och de förväntningar ni som företag har på data och vad man ska få ut av det.

Ställ dig gärna frågan – Var gör det mest ont?

Kanske är det där det vore mest gott att få till ett bra stöd med hjälp av din data?

Det är också nödvändigt att bedöma hur moget ditt företag är, bara för att ni är digitala i många delar innebär det inte att ni nyttjar den data som kan nyttjas.

Det är företagets relation och förhållningssätt till affärsverksamhet kontra IT som kan ge en uppfattning om var i processen man befinner sig när det gäller att omvandla företagets data till värde.

Det är lätt att bli frestad av modeord och system, nu ska vi till molnet och så vidare som kan skapa värde för din verksamhet och dess data, men om din ”husgrund” inte är tillräckligt mogen kommer det med all sannolikhet att visa sig vara en meningslös investering.

Så det är först och främst viktigt att lära sig krypa innan man börjar gå.

Helena Lustig

Det låter bra och någorlunda “greppbart”.
Men om jag inte vet hur jag ska krypa ens, var ska jag starta?

Jens-Nordmark (kopia)
Som jag nämnt tidigare är det viktigt att skapa sig en överblick över status quo innan man försöker revolutionera företagets affärsstöd genom det “senaste affärssystemet på marknaden”.

Vi ser ofta företag som försöker ta det orealistiska språnget från 0 till 100 och misslyckas.

Det beror på att nyfikenheten för att skapa värde av data försvinner när det blir för mycket trassel och arbete för att man inte gjort grundjobbet. Ganska ofta är det inte superglad stämning efter införandet av ett nytt system som var tänkt att spara tid och ge bättre stöd men känslan blev det motsatta.

Oavsett vilket stadie du befinner dig i kommer det alltid att vara vettigt att få råd från experter inom digital transformation och en bra “arkitekt”, inte bara för systemen utan helheten som kultur och verksamhet.

Det är också vettigt att blanda in flera olika personer från din verksamhet och kanske inte bara de som du tänker på traditionellt. Varför inte ta in en av dina kunder och ställa frågor vad hen har för önskemål som du kanske kan få fram med din data.

Tänk på målet i sikte med din data, think big och act small!

Möjligheterna och lösningarna kan vara många, överlappande och ibland ge oförutsedda konsekvenser. Därför kommer den bästa utgångspunkten för vidareutveckling alltid att vara att ha en kunnig digital rådgivare i processen. En person som du har i din organisation eller en partner du litar på som har ditt bästa för ögonen, så du inte hamnar i ännu ett systembyte eller krånglig lösning.

Genom att sätta fokus på datan och inte bara den digitala transformation eller ett system, så säkerställer du att ditt företag använder rätt tjänster baserat på rätt data som är anpassad till din verksamhet och som bygger den rätta “husgrunden” för ett långt och hållbart affärsstöd.

Helena Lustig

Sist men inte minst, om någon nu går i tankarna på framtida affärssystem och BI att fånga sin data i, vad ska dom tänka på, ge mig dina bästa tips!

Jens-Nordmark (kopia)
Först och främst – att satsa på ett affärssystem som har en bra integrationsmotor är A och O i framtiden. Om inte denna del är modern och anpassningsbar kommer du få problem att få ut din data eftersom den troligtvis kommer att komma från många olika viktiga källor.

Tänk därför på:

  • Ett modernt affärssystem idag är molnbaserat och med goda möjligheter att utveckla integrationer och ta in data från många källor
  • Se till att du kan koppla på ett BI-verktyg som också kan ta emot alla olika typer av datakällor som till exempel Excel, PDF, olika branschsystem.
  • Säkerställ att du får hjälp av systemet att hitta flöden, data och processer på ett bra sätt, då har du förutsättningar att skapa automation
  • Se till att du har möjligheter att nå din grunddata när du vill och hur du vill. Då kan du arbeta med din data effektivt och låser inte fast dig.

 

Vill du veta mer?

Blev du nyfiken och vill veta mer vad du kan göra för att skapa affärsvärde av din data?

Läs mer här om IT-drift här!   

Kontakta oss här:

Helena Lustig, helena.lustig@ecit.se

Helena Lustig

Helena Lustig har arbetat med försäljning, förändring och utveckling inom ekonomi, HR, lön och IT i över 20 år. Hon drivs av att kombinera det personliga med det digitala och att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen. Välkommen att kontakta Helena i både stora som små frågor på telefon +46 706 41 71 60 eller e-post helena.lustig@ecit.se

Kontakta oss