Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Avstämning korttidsarbete för dig som sökt permitteringsstöd

Aug 17, 2020 2:32:21 PM
Ett av regeringens åtgärdspaket under våren 2020 med anledning av konsekvenser av coronaviruset, var att införa korttidsarbete med statligt stöd (korttidspermittering). Åtgärden innebär att arbetsgivare efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda. Syftet med permitteringsstödet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället, för att säga upp dem och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.
 
Är bolagets första stödmånad maj så skall avstämningen för de tre första kalendermånaderna lämnas in mellan den 1-28 augusti
  • Avstämningen skall motsvara det faktiska utfallet av de tre första månaderna, till exempel frånvaro vid sjukdom, vab och semester skall redovisas
  • Ytterligare stöd – vid behov av ytterligare stöd skall ansökan om detta göras i avstämningen. Om man till exempel sökt stöd för en person från 16 mars till 30 juni så har man möjlighet att söka ytterligare stöd från 1 juni-31 augusti (mars - augusti = 6 månader)
  • Förlängning ytterligare 3 månader
I den tidigare ansökan hade man rätt att ansöka om stöd i totalt sex månader.
Om ekonomiska svårigheter kvarstår kan man ansöka om stöd i ytterligare tre månader, alltså totalt nio månader. 
 

När sker min avstämning av korttidsarbete?

När du ska göra din avstämning beror på när du började korttidsarbetet. Här ser du vilka perioder avstämningarna sker.

Nar-sker-avstamning-korttidsarbete

 

Mer detaljerad information om avstämning

Mer information om avstämning av korttidsarbete läser du på Tillväxtverkets hemsida här > 

Teman:

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund har 30 års erfarenhet av rådgivning till företag. Han drivs av att hjälpa kunder med rådgivning som leder till kloka beslut, i både stora som små frågor. Kontakta Magnus på +46 708 32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se

Kontakta oss