Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvordan utnytte dine verdier best for å skaffe kapital

sep 24, 2019

Det er vanskelig å låne penger til finansiering i banken hvis du er nystartet og ikke har høy egenkapital, eller har en historikk med gode resultater. For å drive en god bedrift er du avhengig av å ha god finansiering.

 

Personlig sikkerhet for lån

Bankfinansiering har vist seg å ikke alltid være den beste løsningen. Det er den mer tradisjonelle løsningen flertallet velger. I mange tilfeller må du personlig stille sikkerhet eller kausjonere for lån samtidig som banken tar pant i alle eiendeler som:

 • Driftstilbehør
 • Varelager
 • Fordringer osv.

Når de vurderer sikkerhet, har de lave vurderinger på verdiene. Da må du se på hvilke verdier du faktisk har og som kan stilles som sikkerhet. Det kan være stor forskjell på hvordan långivere vurderer dine sikkerheter. En god finansiering kan f.eks. være når du får låne mest mulig penger for minst mulig sikkerhet.

Løsningen kan være en kombinasjon av flere former hvor du kan utnytte sikkerheten på best mulig måte. Ofte kan det lønne seg å tenke finansiering før du trenger penger. Det er ikke sikkert du får penger når du trenger dem. 

 

Aktuelle former for finansiering  

Å ha tilgang til likviditet gir deg også større handlingsfrihet i hverdagen. Du kan benytte ekstra likviditet til å oppnå bedre innkjøp og investeringer der hvor du normalt ikke ville hatt penger. Ved disse formene for finansiering, utnytter du dine eiendeler på best mulig måte:

 • Ordrefinansiering
 • Factoring
 • Eksportfactoring
 • Fakturakjøp
 • Varelagerfinansiering
 • Oppkjøp
 • Leasing
 • Bedriftslån uten sikkerhet
 • Crowdlending

 

Ordrefinansiering

Ordrefinansiering er en ordning som innebærer at bedrifter får låne penger for å
komme i gang med å levere en ordre. I forbindelse med en ny ordre kan bedrifter behøve hjelp til å finansiere innkjøp og investeringer raskt.  Denne finansieringsformen løser derfor mange
problemer for små og mellomstore bedrifter da den frigjør kapital som er bundet opp i en ordre.


Factoring

Ved factoring belåner du fakturaene dine. Provisjonen du betaler dekker administrasjon og finansiering. Factoring innebærer at du får betalt tidligere og slipper det økonomiske gapet mellom leverandørfakturaer og kundefakturaer. Ved å bruke factoringtjenester kan du også beskytte virksomheten din mot kredittrisikoer. En positiv side er at du tar i bruk en 3. part til å innkreve fakturaer og kan oppnå administrative og kostnadseffektive fordeler. Ved factoring har du selv kredittrisiko selv om du får finansiert fakturaene dine. Hvis kundene ikke betaler, mister du finansieringen på fakturaene og står selv igjen med tapet.


Eksportfactoring

Som eksporterende bedrift må du ofte gi lange betalingsvilkår og binde kapital, noe som kan innebære store kostnader i tillegg til forsinkelser når kunder betaler seint. Gjennom eksportfactoring kan du belåne fakturaer og fokusere på å gjøre nye forretninger.


Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fakturaer for den fulle verdien. Provisjonen du betaler dekker administrasjon, risikoovertakelse og finansiering.  Du får pengene med en gang og har ikke selv ansvar for eventuelt tap. Du slipper å administrere fakturaene og unngår risikoen for ikke å få betalt. Ved salg av faktura gjøres det en kredittvurdering på kunden. Når denne er gjort og du får ok, har du ikke lenger risiko for at kunden betaler. Hele prosessen kan skje på noen minutter ved fakturering. Fakturakjøp kan også brukes ved salg i det nordiske markedet eller over hele verden. 

 

LES MER: Tips for bedre likviditet

 

Varelagerfinansiering

Det er også mulig å få en varelagerfinansiering uten normal bankfinansiering. 

 

Oppkjøp

Oppkjøp – kjøp av konkurrenter og andre virksomheter. Går du med tanker om å vokse ved å kjøpe andre virksomheter?  Visste du at det er mulig å finansiere slik oppkjøp?

 

Leasing

Leasing kan være en gunstig måte å investere i maskiner, inventar og utstyr i bedriften din.  Du leier over en periode med fast pris per måned og slipper både kausjoner og å stille verdifull sikkerhet.
Det kommer stadig nye løsninger på leasing. Tidligere var leasing kun for større investeringer. Nå kan du lease utstyr helt ned til investeringer fra kr. 5000,-. Det er også mulig å opprette rammeavtale hvor alle små investeringer i løpet av en periode blir en del av leasingavtalen. 

 

Bedriftslån uten sikkerhet

Det finnes nå også flere løsninger med bedriftslån uten sikkerhet hvor renten er litt høyere.  Flere av disse løsningene kan innvilges på dagen enten gjennom søknad på nett eller via ditt regnskapssystem.

 

Crowdlending

Crowdlending er et begrep som blir mer og mer aktuelt som et supplement til bankfinansiering. I motsetning til Crowdfunding hvor investorer går inn med kapital og eierskap i bedrifter, går en rekke mindre låneinvestorer inn med kapital i form av lån.  Her er det flere foretak som driver formidling av lån fra disse «investorene» og samler pengene i et større beløp som lånes ut til bedrifter.

 

Hva kan ECIT hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg å vurdere hvilken type finansiering som passer best for deg og ditt selskap. Vi hjelper deg også med inkassotjenester og juridiske spørsmål. 

Finn Schløsser-Møller

Finn Schløsser-Møller er forretningsutvikler/partner i ECIT i Trondheim. Finn har lang erfaring med forretningsdrift og digitalisering av regnskap- og forretningssystemer i forskjellige bransjer både som grunder, eier, leder og styreleder. Han er hele tiden på jakt etter ny teknologi som kan effektivisere og modernisere drift av selskaper.

Kontakt oss