Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Våre verdier

Skrevet av Emilie Arentoft
sep 2, 2021

Verdiene er utarbeidet i et felles prosjekt der alle medarbeidere på tvers av ECIT landene har bidratt. I fellesskap har vi identifisert hvilken organisasjonskultur vi ønsker å bygge. 


Åpen kommunikasjon

I ECIT er åpen kommunikasjon en verdi som hjelper oss med å være tydelige med hverandre og pusher oss til å si hva vi mener. Verdien inspirerer oss også til å dele kunnskap, erfaringer og samarbeide på tvers av kompetanseområder.

Se video av Peter Lauring, CEO i ECIT som deler sine tanker om verdien vår Åpen kommunikasjon og hvorfor dette er så viktig.

 

 

Integritet

I ECIT er integritet en verdi som gjør oss til å være ekte og ærlige, og som bidrar til at vi bestandig har fokus på kvalitet i våre leveranser. Integritet inspirerer oss til å vise omsorg for både våre kollegaer og våre kunder.

Se video av Linda Forsberg, regionsjef i ECIT som deler sine tanker om verdien vår Integritet og hvorfor dette er så viktig.

 

 

Mot

I ECIT er mot en verdi som får oss til å gjøre det som er riktig, fremfor det som er komfortabelt. Mot inspirerer oss til å tørre å gjøre oss sårbare, og vi lærer masse når vi hiver oss over nye utfordringer.

Se video av Ingrid Lia, HR Business Partner i ECIT som deler sine tanker om verdien vår Mot og hvorfor dette er så viktig.

 

 

Entreprenørskap

Entreprenørskap bidrar til et sterkt fokus på innovasjon og utvikling. Vi ser verdien av samarbeid, både mellom medarbeidere på ulike avdelinger, men også på tvers av våre kompetanseområder.

Se video av Halvor Aspaas, Partner og leder av IT-Divisjonen i ECIT som deler sine tanker om verdien vår Entreprenørskap og hvorfor dette er så viktig.

 

 

 

Relaterte artikler

Kontakt oss