Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Automatisering innen økonomi og regnskap: Trender vi opplever i 2022!

Skrevet av Josefine Andersen
feb 18, 2022

 

Det å bruke teknologier som RPA (Robotic Process Automation) for å strømlinjeforme bedriftens prosesser er imidlertid ikke revolusjonerende i 2022. De fleste bedrifter er allerede om bord – og hvis ikke, vurderer de å være det. Derfor vil det i 2022 ikke lenger være et spørsmål om du skal bruke RPA, men heller hvordan du skal bruke det.

Når vi vurderer måtene å utnytte RPA som teknologi, og spesielt for å automatisere prosesser innen økonomi og regnskap, finner vi at tre store tendenser vil dominere dette området i 2022. I denne artikkelen vil vi introdusere deg for disse tre tendensene, slik at du få en sjanse til å være i forkant av denne fremtidige teknologiske utviklingen.

 

Les mer: Outsourcing

 

1. Automatisering vil bli mer intelligent


Den første tendensen vi ønsker å peke på er utviklingen av regelbasert RPA. Regelbasert RPA brukes til å erstatte regelbaserte og repeterende oppgaver. Men dette vil ikke lenger være den vanligste eller eneste bruk av RPA.

Vi vil i mye større grad oppleve hvordan regelbaserte automatiseringer vil bli integrert med mer intelligente teknologier som maskinlæring, Internet of Things (IoT) og andre teknologier under det overordnede begrepet kunstig intelligens.

Å kombinere automatisering med mer intelligente teknologier vil gjøre bruken av RPA enda mer effektiv, siden den kan brukes til å løse andre oppgaver enn bare regelbaserte og repeterende.

 

Les om: Outsourcing


2. «Citizen development» vil øke

Den andre tendensen vi vil se i 2022 er vekst innenfor trenden kalt «citizen development». Denne trenden handler om å utdanne ansatte til å utføre det som kalles «attended robots».

Et eksempel på dette kan være et pilotprosjekt vi gjorde i ECIT kalt «Fra regnskapsfører til utvikler». I løpet av dette prosjektet fikk regnskapsførere lære det grunnleggende om UiPath for å kunne delta som «attended robots”. Men hva mener vi med «attended robots»? I dette tilfellet ble regnskapsførerne lært opp i hvordan aktivere og deaktivere roboter og dermed kontrollere når prosesser ble utført automatisk.

Å bruke kompetansen og kunnskapen fra regnskapsførere og kombinere dem med automatiseringer av roboter, er en effektiv tendens innen automatisering. Personene som allerede utfører oppgavene, er best til å bestemme handlingene i prosessen. Derfor er de de mest kvalifiserte til å transformere prosessene.

 

3. Hybrid arbeidsstyrke og levering - vil dominere


I forrige avsnitt har vi sett på hvordan automatisering kombinert med menneskelig kompetanse vil være en utvikling vi vil se i 2022. Spesielt innen økonomi og regnskap vil vi oppleve en blanding av menneskelig og automatisk leveranse.

Kunsten å skape en hybrid arbeidsstyrke bestående av programvareroboter, og evnene til å forstå, ha empati og utføre andre menneskelige handlinger, vil være det bedrifter streber mot.

Ikke alle handlinger eller prosesser bør erstattes av roboter, selv om det er mest effektivt på den måten. Men å automatisere de repeterende prosessene, slik at ansatte får fokusere på viktigere, og sannsynligvis også mer spennende saker, vil øke medarbeidertilfredsheten som til slutt bidrar til en bedre leveranse.

For å konkludere, vi vil komme til å se hvordan en hybrid arbeidsstyrke og levering, av både menneskelige og digitale ferdigheter, vil dominere og bli den ideelle balansen bedrifter vil strebe etter å oppnå.

 

Vil du vite mer?

Vil du lese mer om hvordan du optimaliserer økonomien og regnskapet i din bedrift? Hos ECIT bruker vi de nyeste teknologiene, og sikrer våre kunder den mest effektive håndteringen av deres regnskap og bokføring. Les mer her!

 

Kontakt oss