Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Syk i ferien?

mai 22, 2020

Oppdatert juli 2022

Har en ansatt blitt sykmeldt før ferien, eller blitt syk i løpet av utenlandsferien? Da kan de ha krav på sykepenger og utsatt ferie. 


Sykmeldt før ferien

En arbeidstaker som blir sykmeldt før ferien starter, kan kreve at ferien utsettes eller forskyves til senere i ferieåret. De kan velge enten å utsette hele ferien, eller bare de dagene man er syk. For å få ferien utsatt må den ansatte levere en legeerklæring senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien. Det er også et krav at du som arbeidstaker er 100% arbeidsufør. Du som arbeidsgiver har plikt til på eget initiativ å utsette arbeidstakerens ferie. 

Arbeidsgiver skal dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt, og NAV overtar som vanlig fra den 17 dagen. 

 

Syk i løpet av ferien

Dersom en arbeidstaker blir syk i ferien kan arbeidstakeren kreve ny ferie med et tilsvarende antall virkedager, fra første sykedag. Dette må også dokumenteres med legeerklæring, og den må leveres i det vedkommende starter på jobb igjen etter ferie/sykdomsperiode. Det er også her et krav om at den ansatte må være 100% sykemeldt. 

Arbeidsgiver skal i disse tilfellene begynne å regne arbeidsgiverperioden fra og med den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt, men dersom arbeidstakerens ferie blir utsatt på grunn av sykdom regner man arbeidsgiverperioden fra den dagen ferien blir utsatt. 

 

Hva om ferien ikke kreves utsatt?

Dersom ferien ikke kreves utsatt så blir den regnet som avviklet under sykdom.  Arbeidsgiverperioden løper da selv om det ikke er lønnsplikt i perioden, og NAV utbetaler sykepenger far den dagen ferien er over og arbeidstaker skulle vært i arbeid igjen.

 

Delvis sykemeldt

Dersom du er delvis sykemeldt kan man ikke kreve å få utsatt ferien. Både når man blir syk før ferien, og dersom man blir sykemeldt i ferien. De som er delvis sykemeldte må dermed avvikle ferien som vanlig i sykemeldingsperioden sin.

 

Om du blir syk når du er i utlandet

Man har også de samme rettighetene til å utsette ferien dersom man oppholder seg i utlandet under ferien. Arbeidstaker har derimot ikke rett på sykepenger dersom han/hun er utenfor et EØS-land.

Ønsker du å feriere i utlandet når du er syk?

Om du er sykemeld kan du velge å ta ut ferie, og reise til utlandet. Da melder du i fra på sykepengesøknaden om at du avvikler ferie. Du vil da ikke få sykepenger, men feriepengene du får fra arbeidsgiver skal dekke lønnsbortfallet for feriedagene dine. 

 

LES MER: Enklere personaladministrasjon med lønn- og personaltjenester fra ECIT

 

Overføring av ferie

Dersom en arbeidstaker ikke avvikler all ferie i løpet av året, overføres dette til neste ferieår. For noen kan det være lurt å tenke på å avvikle ferie under sykdom, spesielt under langtidssykefravær. På denne måten lan man utsette sluttdatoen for rett på sykepenger fra NAV. NAV yter sykepenger i 248 dager, og når du avvikler ferie i løpet av denne perioden vil datoen sykepengerettighetene dine opphører bli forskjøvet ferm i tid. 

LES MER: Har dine ansatte ferie til gode?

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med? 

Våre lønn og HR rådgivere kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt alle spørsmål du eller dine ansatte måtte ha om avvikling av ferie, kontakt oss her.  

Les mer: Lønn og HR tjenester fra ECIT

 

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss