Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Styrehonorar er skattepliktig som lønn

Skrevet av Erik Chr. Heen
jun 15, 2020

Styrehonorar mottas også ofte som et ledd i styremedlemmets virksomhet. Dette gjelder for eksempel bedriftsrådgivere og advokater.

 

Er styrehonorar lønn?

Styrehonorar er ikke det samme som lønn. Det beregnes for eksempel ikke feriepenger av styrehonorar, og honoraret vedtas ofte etter at oppdraget er utført. 

Styrehonorar skal imidlertid skattemessig behandles som lønn og inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Dette gjelder selv om vervet er ledd i en virksomhet for mottakeren.

 

Hvordan behandles styrehonorar skattemessig? 

Siden styrehonorar skal behandles som lønn, skal det: 

  • Lønnsinnberettes
  • Gjennomføres forskuddstrekk
  • Beregnes arbeidsgiveravgift

 

Fritak for forskuddstrekk på styrehonorar

Det kan søkes om fritak for å gjennomføre forskuddstrekk etter skattebetalingsforskriftens § 5-6-40.

Det er minstegrenser som vil kunne få betydning for styrehonorar. Er du for eksempel en arbeidsgiver i gruppen "skattefrie selskap, foreninger og institusjoner", kan du la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Betaler du mer enn kr 10 000, går hele beløpet inn i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med?

Føring og rapportering av styrehonorar i lønnssystemet, juridisk bistand og veiledning rundt styrehonorar og rollen din og i et styre. Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg snart.

Temaer:

Erik Chr. Heen

Erik Chr. Heen jobber i Arktis Bentzen Advokatfirma. Han bistår selskaper og privatpersoner med spørsmål knyttet til arbeidsrett, insolvens, generasjonsskifte, fast eiendom og skatterett. Erik er levende opptatt av fagområdene og mulighetene som åpner seg ved å trekke på riktige ressurser. Erik er også tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge der han tidligere har undervist i skatterett.

https://www.advokatbentzen.no/

Kontakt meg om styrehonorar og lønn