Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvordan kan du søke om kontantstøtte fra tiltakspakke 3?

jun 24, 2020

Regjeringens krisepakke 3 som går på kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader, er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA. Det betyr at bedrifter over hele landet nå kan søke om støtte.

Ordningen går ut på at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått sin omsetning betydelig redusert som følge av utbruddet av COVID-19 og de innførte smittevernstiltakene.

Ordningen gjaldt i første omgang for mars, april og mai, men er forlenget til å gjelde ut august 2020. Frist for å søke støtte for mars-mai er 31.juli 2020, og for juni-august er fristen 30.september 2020.

 

Hvem kan søke støtte?

Ordningen gjelder for alle bedrifter registrert senest 1.mars med skatteplikt til Norge, med visse unntak. Dette kan du lese mer om her.

Selskapet som søker, må også kunne dokumentere omsetningsfall på minimum 30% for å komme inn i ordningen. For mars og påfølgende måneder er inngangsverdien satt til 20%.

 

Hva trenger du for å kunne søke?

Før du søker trenger du å skaffe deg oversikt over hvilke faste kostnader selskapet ditt har. Dette vil si kostnader som selskapet har uavhengig av om det er i drift eller ikke. Eksempler på slike kostnader kan være husleie, strøm, forsikringer osv.

Du trenger også en oversikt over omsetningen i måneden det søkes for, sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne beregne hvor mye omsetningen har falt. Har ikke selskapet ditt sammenlignbar omsetning i samme periode benyttes gjennomsnittet av januar og februar i inneværende år.

For å finne disse tallene er det viktig at du har et ajourført (og periodisert) regnskap pr måneden det søkes støtte for.

 

KALKULATOR: Hvor mye kan du få i støtte? Sjekk her! 

 

Hvordan søker man støtte?

Søknaden er tilgjengelig på en egen nettside som er opprettet for kompensasjonsordningen. Her vil du finne et enkelt søknadsskjema hvor hver bedrift fyller ut opplysninger om faste kostnader og omsetning.

 

Når får du svar og hvor fort kommer pengene?

Det er lagt opp til automatisk behandling og kontroll av søknadene som kommer inn. Tallene som legges inn kryssjekkes mot opplysninger Skatteetaten har tilgjengelig, og dersom denne sjekken ikke gir store avvik vil du få svar på søknaden i Altinn i løpet av få minutter. Dersom søknaden må behandles manuelt kan det ta opp til tre uker for å få søknaden behandlet. Pengene skal være på konto i løpet av 2-3 virkedager etter at vedtaket er mottatt.

 

Hva skjer etter du har søkt?

Skatteetaten skal føre kontroll med ordningen og alle søknader som sendes inn kan bli utvalgt til kontroll. Da må en autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefte at tallene som er sendt inn stemmer med faktiske forhold. På lik linje med annen rapportering til myndighetene er det straffeansvar og krav om tilbakebetaling for uriktige opplysninger. Det er full åpenhet rundt tilskuddsordningen, og det er opprettet en innsynsløsning hvor alle kan se hvem som har fått tilskudd og hvor mye de har fått.

 

Trenger du hjelp?

Vi i ECIT har rådgivere som har tilegnet seg mye kunnskap om både kompensasjonsordningen og andre tiltak som er innført for å hjelpe bedrifter i krise. Vi er klare for å hjelpe deg. Send inn skjemaet under, så vil en rådgiver kontakte deg snart!

Jan-Hellik Midtskogen Hvamb

Jan-Hellik har jobbet som rådgiver i ECIT siden 2015. Han hjelper kunder med alt fra ordinær regnskapsførsel til større konsulentoppdrag. Rådgivning og kundekontakt er favorittoppdragene, og han brenner for å finne den beste løsningen for kunden. I tillegg underviser han i regnskap på Universitetet i Sørøst-Norge, og brukes som kursholder internt i ECIT.

Kontakt meg om tiltakspakken