Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Kompensasjonsordning for næringslivet – hvordan kan din bedrift få støtte?

apr 17, 2020

Selskap over hele landet kan nå søke om kontantstøtte fra regjeringen.

Regjeringens krisepakke 3 som går på kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA. Ordningen går ut på at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått sin omsetning betydelig redusert, som følge av utbruddet av COVID-19 og de innførte smittevernstiltakene.

Det forventes stor pågang nå som søknadsportalen er åpnet, og vi forventer at det vil komme mange spørsmål knyttet til innsendelse og dokumentasjon av søknaden. I dette innlegget svarer vi på noen av dem.

 

Hvem kan søke støtte?

Ordningen gjelder for alle bedrifter registrert senest 1.mars med skatteplikt til Norge, med visse unntak. Dette kan du lese mer om her.

Selskapet som søker, må også kunne dokumentere omsetningsfall på minimum 30% for å komme inn i ordningen. For mars er inngangsverdien satt til 20%.

 

Hva trenger du for å kunne søke?

Før du søker trenger du å skaffe deg oversikt over hvilke faste kostnader selskapet ditt har. Dette vil si kostnader som selskapet har uavhengig av om det er i drift eller ikke. Eksempler på slike kostnader kan være husleie, strøm, forsikringer osv.

Du trenger også en oversikt over omsetningen i måneden det søkes for. Denne må sammenlignes med samme måned i fjor, justert for vekst i januar og februar i fjor, til januar og februar i år, for å kunne beregne hvor mye omsetningen har falt. Har ikke selskapet ditt omsetning i samme periode benyttes gjennomsnittet av januar og februar i inneværende år.

For å finne disse tallene er det viktig at du har et ajourført (og periodisert) regnskap pr måneden det søkes støtte for. Regnskapsføreren din kan hjelpe deg med å finne de riktige tallene. 

 

Hvordan søker man støtte?

Søknaden er tilgjengelig på en egen nettside som er opprettet for kompensasjonsordningen. Her vil du finne et enkelt søknadsskjema som hver bedrift fyller ut opplysninger om faste kostnader og omsetning.

 

KALKULATOR: Hvor mye støtte kan du få fra tiltakspakken?

 

Når får du svar og hvor fort kommer pengene?

Det er lagt opp til automatisk behandling og kontroll av søknadene som kommer inn. Tallene som legges inn kryssjekkes mot opplysninger Skatteetaten har tilgjengelig, og dersom denne sjekken ikke gir store avvik vil du få svar på søknaden i Altinn i løpet av få minutter. Dersom søknaden må behandles manuelt kan det ta opp til tre uker for å få søknaden behandlet. Pengene skal være på konto i løpet av 2-3 virkedager etter at vedtaket er mottatt.

 

Hva skjer etter du har søkt?

Skatteetaten skal føre kontroll med ordningen og alle søknader som sendes inn kan bli utvalgt til kontroll. Da må en autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefte at tallene som er sendt inn stemmer med faktiske forhold. Dette må skje senest ved årsrapporteringen for 2020. På lik linje med annen rapportering til myndighetene er det straffeansvar og krav om tilbakebetaling for uriktige opplysninger. Etter hva vi vet i dag vil det også komme en innsynsløsning med informasjon om hvilke bedrifter som har mottatt støtte og hvor mye støtte de har fått.

 

Trenger du hjelp?

Vi i ECIT har rådgivere som på kort tid har tilegnet seg mye kunnskap om både kompensasjonsordningen og andre tiltak som er innført for å hjelpe bedrifter i krise. Vi er klare for å hjelpe deg med det du måtte trenge hjelp til. Send inn skjemaet under, så vil en rådgiver kontakte deg snart!

Temaer:

Jan-Hellik Midtskogen Hvamb

Jan-Hellik har jobbet som rådgiver i ECIT siden 2015. Han hjelper kunder med alt fra ordinær regnskapsførsel til større konsulentoppdrag. Rådgivning og kundekontakt er favorittoppdragene, og han brenner for å finne den beste løsningen for kunden. I tillegg underviser han i regnskap på Universitetet i Sørøst-Norge, og brukes som kursholder internt i ECIT.

Kontakt meg om tiltakspakken