Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Sky eller on-prem? Hvilken ERP-infrastruktur passer din virksomhet?

apr 12, 2022

Først og fremst er det viktig å nevne at det ikke finnes en endelig sannhet når du stiller deg selv det store ERP-spørsmål; sky eller on-prem? Svaret avhenger av den enkelte virksomhets forretningsprosesser og behov. ECIT tilbyr for øvrig både on-prem og sky, og er sånn sett ikke partiske når vi rådgir i forhold til løsning.

I denne artikkelen vil vi komme nærmere inn på følgende områder:

  • On-prem versus sky (Public cloud, Private cloud)
  • Drift og sikkerhet
  • Integrasjonsmuligheter
  • Prismodeller
  • Kompleksitet og kompetanse

 

On-prem VS Sky (Public cloud, private cloud)

Alle virksomheter har ulike behov, og ikke minst når det handler om IT- og forretningssystemer som bl.a. ERP-løsninger. Det finnes ingen løsning som passer alle.

Tidligere var det egne fysiske servere som dominerte (on-prem), men i dag så erstattes mange av disse on-prem løsningene med forretningssystemer i skyen. Kortfattet så ser vi her på ulikhetene mellom de ulike alternativene for drift av din ERP-løsning: On-prem, private cloud og public cloud.

 

On-prem

On-prem innebærer en lokal løsning der forretningssystemet installeres lokalt på dine servere og i dine lokaler, eventuelt hos din IT-leverandør. En løsning som innebærer at du kjøper inn alt av hardware, infrastruktur og software som kreves. I dette alternativet håndteres IT-plattformen av interne ressurser og personal.

Fordeler med on-prem

  • Engangsinvestering
  • Total kontroll over ditt forretningssystem, samt hvordan det håndteres
  • Dine interne ressurser og support kan tilpasse og integrere løsningen til din virksomhets unike behov

Ulemper med on-prem

  • Høye kostnader innledningsvis for innkjøp av hardware, software og infrastruktur
  • Årlige kostnader for vedlikehold og support
  • Ivareta overvåking og backup av dine systemer kontinuerlig
  • Nødvendig med tilgang til egne IT-ressurser (eller leie inn eksterne)
  • Krevende å håndtere store behovsvariasjoner i data-/prosessorkapasitet
  • Krever ressurser og kompetanse for å håndtere IT-sikkerhet
  • Å løpende skulle holde seg oppdatert på de seneste IT-plattform-/systemversjonene kan være både krevende og dyrt
  • Uforutsigbare kostnader når det kommer til vedlikehold og driftsproblemer

 

Private cloud

Innebærer at forretningssystemet blir anvendt i et dedikert skymiljø, totalt adskilt fra andre brukere og andre selskap.

En private cloud drar nytte av stordrifts- og kostnadsfordeler, samt når det kommer til ytelse, sikkerhet og kostnadseffektivitet, sett opp mot å drifte forretningssystemet i egen lokal regi.

En private cloud er bygget og tilpasset etter den enkelte virksomhets forretningsbehov. Dette gir større fleksibilitet enn med public cloud, men man må selv stå for noen av kostnadene på funksjonene man ønsker.

Fordeler med private cloud

  • Kommer raskt i gang siden infrastrukturen allerede er satt opp
  • Egen IT-plattform for forretningssystemer som ikke deles med andre
  • Mindre belasting på egne, interne IT-ressurser
  • Ingen kostander for å bygge opp infrastrukturen og på vedlikehold
  • Overfører risikoene med drift/infrastruktur til 3. part
  • Garantert tilgang og driftstid med en service level agreement-avtale (SLA)
  • Frihet til å tilpasse forretningssystemet og integrere det med andre systemer
  • Bestemmer selv når oppgraderinger av systemet skal skje
  • Tilpasninger til din virksomhet og dine krav til sikkerhet
  • Fungerer bedre med ikke-skybaserte og eldre programvarer

Ulemper med private cloud

  • Ikke noe kontroll over den hardware og infrastruktur som håndterer ditt forretningssystem
  • Oppgraderinger og andre endringer knyttet til forretningssystemet må koordineres med leverandøren av løsningen og hostingtjenestene
  • Gjentakende kostnader for rett service- og supportnivå


Public cloud

Rask implementering, lav startkostnad og ingen diskusjoner for å kunne håndtere og oppgradere programvaren eller IT-plattformen. Det er det public cloud tilbyr.

Du deler samme infrastruktur og system med andre kunder og brukere, noe som gir stordriftsfordeler og lavere kostnader for alle.

Med en abonnementsavgift (gjerne pr. måned) tar din leverandør hånd om forretningssystemet, infrastrukturen og alle oppgraderingene. En løsning som eliminerer behovet for en egne IT-ressurser og ansvar for systemdrift.

For å holde public cloud enkelt og billig å bruke, er det faste rammeverk for hva som kan leveres og ikke av tjenester og funksjoner. Om tilbyderen ikke har funksjonen eller tjenesten, får man ikke lagt det inn så sant ikke majoriteten av kundene ønsker samme tjeneste. Til gjengjeld får man et system som er lett å administrere og har oversiktlige kostnader.

Fordeler med public cloud

  • Flere kunder deler på samme system og IT-plattform/infrastruktur, som gir lavere kostnader
  • Rask oppstart og distribusjon av programvare
  • Du betaler kun for det du benytter
  • Vedlikehold- og supportkostnader er ofte inkludert i det månedlige abonnementet
  • Automatiske oppgraderinger av forretningssystem innebærer at du alltid benytter den siste versjonen
  • Lettere å budsjettere kostnader frem i tid

Ulemper med public cloud

  • Ingen kontroll over hardwaren og infrastrukturen som håndterer ditt forretningssystem
  • Ingen frihet til å tilpasse og integrere løsningen til virksomhetens unike behov
  • Ingen kontroll på når oppgraderinger skal skje og til hvilken versjon
  • Man må undersøke hvor de lagrer dataene dine, spesielt om man har sensitiv data som går under GDPR-regelverket

 

Drift og sikkerhet

Først og fremst er det viktig at du tar stilling til hvem du ønsker skal være ansvarlig for, og ivareta, driften og sikkerheten.

En on-prem-løsning blir satt opp fysisk på virksomhetsadressen eller hos din eksterne ERP-/hosting-partner. Ansvaret for drift, sikkerhet, ytelse m.m. ligger derfor hos den som eier serveren hvor løsningen er installert. Med andre ord er du i mindre grad avhengig av selve ERP-leverandøren (Microsoft, Visma etc.), men samtidig har du mer ansvar for at løsningen er stabil og sikret.

Med en skyløsning er driften og sikkerheten plassert hos ERP-leverandøren. Av den grunn er leverandøren ansvarlig for ulike sikkerhetstiltak som sikkerhetskopiering og sammenstilling av data. IT-sikkerhet er ofte diskutert i forbindelse med skybaserte løsninger, og her vil vi understreke at det ikke er utrygt å lagre data i skyen. Så dette bør ikke være et argument mot skyløsninger generelt.

En ting som er viktig å nevne ved forretningssystemer i skyen, er at med public cloud så oppgraderes alle IT-plattformer, systemer og brukere samtidig, mens med private cloud så styrer du selv når oppgraderingene skal skje.

Skal vi hjelpe deg med å finne og implementere det ERP-systemet som passer for din virksomhet?

 

Integrasjonsmuligheter


En sømløs dataflyt mellom systemene er uhyre viktig for virksomhetsdriften. Hvis systemene dine ikke er integrerte, ender du gjerne i en situasjon hvor du får flere manuelle oppgaver og hvor det er større sjanse for at det oppstår feil i dataene.

Skyen og on-prem skiller seg fra hverandre med tanke på muligheten for integrasjoner mot andre systemer. Siden skyløsninger er mer standardiserte, kan mulighetene her synes å være begrenset. En integrasjon til andre programmer kan likevel være mulig gjennom såkalte «extensions» eller «add-ons» som leverandøren tilbyr.

Det kan argumenteres for at on-prem har flere integrasjonsmuligheter siden du ikke er avhengig av at integrasjonen er utviklet og godkjent av systemleverandøren slik som med skyløsningen. Du har derfor større frihet i forhold til å utvikle integrasjoner i samarbeid med din forhandler. Dette kan selvfølgelig ende med å bli en dyrere fornøyelse enn om du velger en løsning i skyen.

Oppsummert kan det sies at når det kommer til integrasjoner handler det mye om å kartlegge hvilke behov du har. Du bør på forhånd kartlegge dette og finne ut av hvilke integrasjoner du trenger, hva målene med disse skal være og om de allerede eksisterer som en extensions eller add-ons til cloud.

La oss hjelpe deg med systemintegrasjoner!

 


Prismodeller

Prismodeller er enda et vesentlig parameter som du bør ha i mente før du treffer en beslutning. Det er nemlig snakk om en større investering på forhånd eller en mindre, månedlig sum. Spørsmålet dreier seg derfor om hva ditt økonomiske spillerom er, og om du faktisk er klar over hva ditt reelle behov er.

Med et tradisjonelt on-prem oppsett betaler du et større beløp i forkant, hvor du samtidig skal medregne omkostninger forbundet med løpende oppgraderingsprosjekter.

Cloud er derimot abonnementsbasert med et månedlig gebyr. Skyløsning er med tanke på dette en billigere løsning i lengden. Da slipper du å regne med fremtidige oppgraderingsprosjekter og kun betale for det du reelt sett bruker.

Oppsummert kan det sies at du med on-prem har mulighet for å få en spesialtilpasset løsning som du dog betaler litt ekstra for. Samtidig er det verdt å nevne at uansett hva du velger så bør du være klar for å investere tid og penger i forbindelse med et skifte/implementering av et forretningssystem, uansett sky eller on-prem.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

 

Kompleksitet og in house-kompetanse


Hvorvidt du bør velge den ene fremfor den andre avhenger av hvor kompleks din virksomhet er, og hvilken kompetanse som er tilgjengelig i din virksomhet. Med kompleksitet menes hvor behovsstyrt din virksomhet er. Kompleksiteten er nemlig avgjørende for de behov og ønsker du har til din kommende løsning.

Har du sterke interne IT-ressurser, en god avtale med din ERP-partner rundt drift/oppgradering eller et behov for en skreddersydd ERP-infrastruktur som strekker seg ut over en standardløsning? I så fall kan det være verdt å kikke i retningen av en on-prem eller private cloud-løsning.

Hvis du derimot mangler de relevante interne ressursene og ikke har en service-/oppgraderingsavtale med ERP-leverandøren, er det godt mulig en public cloud-løsning er det rette for deg. Med disse løsningene følger oppgraderinger og nyeste rettelser med. En slik løsning kan sies å være ideelt for virksomheter som i større grad ønsker en «plug an play» (out of the box) løsning.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?
I ECIT kan vi hjelpe deg med å implementere, drive og understøtte ditt kommende ERP-system. Vi tilbyr løpende rådgivning som en naturlig forlengelse av våre ERP-løsninger, slik at du kommer godt ut fra start.

Har du spørsmål eller ønsker du at vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?  Kontakt oss via lenken nedenfor. 

Kontakt oss i dag!

Vi vil også anbefale deg å se nærmere på våre populære skytjenester ECIT One og ECIT Cloud, som vil kunne hjelpe deg og din bedrifts reise til skyen!

Les mere om ECIT One!

Les mer om ECIT Cloud!

 

Kontakt oss