Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Sjekkliste for skattemelding og årsoppgjør for ENK, AS og andre foretaksformer

Skrevet av Ellen Ørpen Aamodt
jan 2, 2019

Sørg for å få alle fradragene du og ditt firma har krav på ved å levere all dokumentasjon som kan ha påvirkning på årsoppgjøret.

Sjekkliste for alle foretaksformer

 

 1. OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet. 
 2. Fristen for A-meldinger for desember er første virkedag etter 5. januar. Det er kontantprinsippet som gjelder for lønnsinnberetningen. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det viktig at lønnsfører får opplysninger om dette snarest. Dette gjelder også andre lønnsrelaterte forhold, for eksempel nye forsikringsfordeler, ny firmabil mv. 
 3. Foreta kassaoppgjør pr 31/12. 
 4. Lag bekreftelse på kontantbeholdning. 
 5. Foreta varetelling pr. 31.12, med verdivurdering fordeling på kurante og ukurante varer. Varetellingslister skal dateres og signeres. 
 6. Beholdningsvurdering for utført/ ikke fakturert arbeid pr. 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i året, som ikke faktureres før neste år. 
 7. Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. 
 8. Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst ennå? 
 9. Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort. 
 10. Noter kilometerstand pr. 31.12 på biler i virksomheten. Opplys biltype/modell og registreringsnummer. 
 11. Lever alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre til regnskapsfører. 
 12. Gi regnskapsfører kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen.
 13. Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen. 
 14. Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler, og oversikt over tilgang og avgang driftsmidler. 
 15. Andre regnskapsbilag for året leveres så snart som mulig til regnskapsfører. 
 16. Oppgaver over verdi på aksjer og verdipapirer oversendes regnskapsfører.

 

Sjekkliste for AS

 

 1. Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet.
 2. Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året.
 3. Gjør opp mellomregningskonti. I motsatt fall risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter nye regler for aksjonærlån.
 4. Lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

 

LES MER: ECIT hjelper deg med årsregnskapet - hvilke frister gjelder? 

 

Sjekkliste for ENK (Enkeltpersonsforetak)

 

 1. Send sammenstillingsoppgaver over lønnsinntekter til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 2. Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 3. Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 4. Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører.
 5. Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 6. Utgifter til barnepass må dokumenteres, gjerne ved oppgave mottatt fra barnehage eller SFO.
 7. Gi beskjed om eventuell endring i familiesituasjon/sivil status.
 8. Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført.
 9. Forsikringsverdi på båter og innbo må informeres om.
 10. Viktig at fordeling av næringsinntekt med ektefelle opplyses.

 

Skatteforvaltningsloven og levering av dokumentasjon

Ny skatteforvaltningslov trådte i kraft fra 01.01.2017. Kort fortalt – det legges større press på at alle rapporteringsplikter etterleves med korrekt innhold. Om fristene ikke overholdes, vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter.

Forutsetningen for at vi som regnskapsfører skal kunne innlevere korrekte opplysninger for deg innen rett tid, er at disse er overlevert oss i henhold til avtalte frister i oppdragsavtalen. 

Temaer:

Ellen Ørpen Aamodt

Ellen er daglig leder for ECIT Akonto Økonomi. Hun har jobbet med regnskap, økonomisk rådgivning og utvikling siden 1999, og har sittet 4 år i styret til bransjeorganisasjonen Regnskap Norge. Hun brenner for å hjelpe kundene med å få en bedre hverdag.

Kontakt oss