Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Kan reiseutlegg fra Airbnb dekkes trekkfritt?

jan 29, 2019

Flere selskap har besluttet at de ikke ønsker å dekke reiseutlegg gjennom Airbnb, på grunn av usikkerhet rundt om utleier oppgir omsetning og betaler skatter og avgifter av inntektene.

 

Kan arbeidsgivere refundere reiseutlegg fra Airbnb trekkfritt?

Arbeidsgiver er ikke pålagt å kontrollere at leverandørene leverer regnskap og momsoppgave for å kunne dekke utgiftene trekkfritt. De må derimot sørge for at kravene i bokføringsforskriften overholdes. Her sies det at en kvittering eller faktura alltid skal inneholde:

  • Fakturanummer og dato
  • Angivelse av partene (selger og kjøper)
  • Ytelsens art og omfang
  • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  • Vederlag og betalingsforfall
  • Spesifikasjon av merverdiavgift og evt. andre avgifter

Airbnb har gode kvitteringer som kvalifiserer i henhold til dette. Det er derfor ingen lovmessige begrensninger i forhold til å refundere reiseutlegg fra Airbnb trekkfritt.

 

LES MER: Hva er reglene for reiseregning? 

Temaer:

Julie Tønsberg Andresen

Julie jobber som markedskoordinator i ECIT. Fra 2018 har hun jobbet både med kundeservice, IT og marked. Hun er spesielt opptatt av gode kundeopplevelser og digitalisering.

Kontakt oss