Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Fremtidens regnskapsfører - fra endring til mulighet

jan 18, 2022

Gjennom pandemien har vi fått erfare tett på kroppen hvordan kommunikasjon, relasjon og proaktivitet spiller en viktig rolle. Nok engang fikk man bekreftet regnskapsførerens sentrale rolle i samsvar med sine kunder og verdien av å være tilstede for de når det gjelder. Dette er en erfaring vi på alle måter bør ta med oss videre og fortsette å opprettholde – både med eller uten en pandemi.

 

Hvordan skaper digitalisering muligheter for regnskapsføreren?

For regnskapsbransjen sin del, har de teknologiske fremskrittene muliggjort å automatisere de tradisjonelle oppgavene, som f.eks. faktureringsprosessen og behandling av bilag. Løsningene det jobbes i er blitt skybaserte og integrerte, vi har fått digital lagring og de tykke permene er for mange blitt historie. Ved blant annet å benytte AI og regelstyre automatiseringprosesser er det mulig å sette opp definerte maler som "trener" systemer i ulike ferdigheter som du ønsker at den skal lære. Systemene kan dermed selv finne mønstre i store datamengder og justere sin egen modell basert på disse. Med andre ord bidrar kunstig intelligens til effektive prosesser.

Det er en kjensgjerning at digitaliseringen har vært her en stund og at utviklingen vil skje i sitt raske tempo uansett om vi vil eller ikke. Det handler om endringsvilje, finne sin plass i utviklingen og engasjere seg i mulighetsbilde som ligger foran oss - for det er ikke lite. 

Ved å utnytte mulighetene teknologien gir oss, og endre måten vi arbeider på, vil spekteret av arbeidsoppgaver bli større. Med andre ord; teknologi er fantastisk og gir verdifulle muligheter - grip dem!

 

Hønefoss 2021 - 16-2

 

Den verdifulle kombinasjonen

Det positive med teknologisk utvikling og kunstig intelligens er at det gjerne fører med seg nøyaktighet, frigjort tid, enklere tilgang til data og en bedre oversikt. Utviklingen er positiv på så mange måter, men det er selvfølgelig ikke til å komme fra at endring kan være smertefull og skummel for den enkelte som opplever rolleendringen. Og når rolleidentiteten er høy, blir det viktig hvordan det tilrettelegges for en endring. Det krever god ledelse hvor kompetanseutvikling og motivasjon er gode stikkord. 

En rolleendring trenger likevel ikke bety at man endrer rollen fra det ene til noe annet og ukjent. I dette tilfelle snakker vi om kunsten av å kombinere regnskapsføreren sin rolle slik vi kjenner den med den rådgivende rollen. Trekker man ut de beste komponentene fra hver av disse og setter de sammen til den verdifulle kombinasjonen som den er,  vil rollen kunne åpne et stort mulighetsspekter. 

 

Våg å være ekspert

En regnskapsfører kjenner til hvordan tallene påvirker driften og sitter på data som utgjør et viktig beslutningsgrunnlag for kunden. Her kan regnskapsfører gi råd om hvilke strategiske valg som er smarte å ta og hvordan kunden best kan utvikle selskapets forretningsmodell. 

En del av regnskapsførerens hverdag har alltid vært å holde seg oppdatert kompetansemessig og evne å se den store sammenhengen. Når man først har god dialog og kommunikasjon med sine kunder, handler det om å kjenne til systemer og verktøy som kommer kundene til gode og kan løse deres behov eller utfordringer. 

Dagens regnskapsførere må stole på egen kompetanse. Kompetansen som allerede er der, kan anvendes ovenfor kundene på ulike, verdifulle måter. Og investering i videreutvikling kan gi en selvsikkerhet i endringen mot en mer rådgivende rolle, som det å styrke kommunikasjonsferdigheter, dykke nærmere inn i kundens situasjon og fremtidsmål, vise tilstedeværelse og at man bryr seg. Slik blir tilliten styrket ytterligere og regnskapsfører får et godt grunnlag for et tett og langvarig samarbeid. 

 

2021 Fornebu - 8

 

Relasjonskompetanse gir gevinster

Hvor godt kjenner du egentlig kunden? Vet du hva de store utfordringene til kunden er? Eller hva de strategiske målene til kunden er?

Kunderelasjon er et nøkkelord når vi prater om mulighetsrommet til regnskapsføreren. Når vi arbeider med kunder er det helt sentralt å være god på relasjonsbygging, altså relasjonskompetanse. Fremtidens regnskapsfører bør være interessert i å forstå hva kunden ønsker og trenger fra sin regnskapsfører. For å forstå kundens behov må man være nysgjerrig. Dette kan til tider være utfordrende, men greier man å skape en god dialog er det ingenting i veien for å kunne få god innsikt og dermed også være en god strategisk rådgiver. Vi opplever at kunden i stor grad setter pris på at vi bryr oss og er nysgjerrige på forretningen deres.

Ved å gjøre seg fortjent til kundens tillit vil hen lykkes med å komme i de gode og riktige samtalene med kunden. Nettopp fordi kunden stoler på at regnskapsføreren sier og anbefaler det som er det beste for kunden. Når regnskapsføreren knekker koden om å genuint ønske at kundene skal ha det bra, er mye gjort. En slik måte å arbeide på setter likevel krav til regnskapsføreren og krever kontinuerlig arbeid. Hva med å starte din neste kundesamtale med å spørre noe som enkelt "hvordan går det med deg og din bedrift"?

 

Trenger du bistand?

Hos ECIT har vi tung kompetanse innen regnskap og rådgivning. Les mer om våre regnskapstjenester HER

 

Sverre Ravn Andreassen

Sverre arbeider som Head of Business Developer i ECIT. Han brenner for å arbeide kundeorientert og skape gode kundeopplevelser. Sverre har lang ledererfaring fra blant annet Regnskap Norge. Han engasjeres av å skape effektive prosesser samt utvikling av konsepter og nye løsninger.

Kontakt oss