Gå til ecit.no
Gå til forside for referanser

Vipo AS: ”Vår skybaserte IT-løsning har gjort tilgjengeligheten og vår interne arbeidsflyt enda bedre"

Skrevet av Marcus Birk
May 30, 2022 8:48:57 AM

Frem til 2021 var Vipo i mange år en del av Trelleborg konsernet, under navnet Trelleborg Offshore Norway. Som del av en gruppe med ca. 30.000 ansatte og egen IT-avdeling, som tok seg av det IT-relaterte arbeidet, var selskapet godt rustet i forhold til sin IT-infrastruktur. Da selskapet i 2021 valgte å fortsette som et selvstendig selskap under navnet Vipo, oppsto det i mellomtiden et behov for å lage et nytt grunnlag for et IT-oppsett som kunne tilfredsstille det nye selskapets behov. 

Selv om Vipo allerede hadde interne systemer og applikasjoner godt plassert i skymiljøer, og selskapet – under Trelleborg-konsernet – allerede hadde begynt sin digitale reise til skyen, var det nødvendig å sette opp det meste av selskapets IT infrastruktur på nytt.

En omfattende og krevende oppstartsprosess skulle dermed settes i gang hvor listen over nødvendige prosjekter var lang. Derfor søkte de bistand fra en ekstern IT-leverandør, noe som ble starten på en spennende digital reise sammen med ECIT.

 

En spennende digital reise

"I Vipo var vi klar over at det var en litt komplisert og krevende prosess vi måtte gå i gang med for å oppnå ønsket IT-infrastruktur for vårt selskap. Derfor valgte vi å søke bistand fra ECIT, som med kompetanse og mange års erfaring så ut til å være den ideelle IT-partneren for oss." - Pål Farstad, ERP-sjef i Vipo.

Første steg i prosessen med å utvikle og sette sammen et ideelt IT oppsett for Vipo var å konkretisere bedriftens spesifikke behov og ønsker, slik at oppsettet kunne støtte opp om deres reelle forretningsdrift. I tett samarbeid identifiserte de to partene et behov som omfattet å sette opp nye servere og brannmurer, revidere avtaler om nye programvareløsninger og rekonfigurere de ansattes PC-er. Helt klare og bevisste over de mange fordelene med skyen, var hovedfokuset for Vipo å implementere et oppsett basert på fleksible og tilgjengelige skyløsninger.

Etter en lang prosess med behovsidentifikasjon, utvikling og implementering, kom ECIT og Vipo opp med et skybasert IT-oppsett som møter sistnevntes behov og ønsker. Et oppsett som Vipos interne IT avdeling styrer og driver i nært forhold til deres personlige kontaktperson i ECIT, som bistår med kompetanse på nødvendige områder.

"Som Vipo sin IT-partner var det viktig for oss i ECIT å komme opp med en løsning som de kunne se seg selv i og som fungerer for deres virksomhet. Med egen IT-avdeling og erfaring fra tiden i Trelleborg-konsernet var Vipo bevisst over sitt behov, og dette la grunnlaget for et godt og vellykket samarbeid mellom oss." - Håvard Lind, Key Account Manager i ECIT

Vil du vite mer? Kontakt oss i dag!

 

Trygghet gjennom driftsfordeler som fleksibilitet, kostnadsbesparelser og skalerbarhet. 

Løsningen har gjort det mulig for ansatte i Vipo å sikre enkel tilgang til dokumenter og annen relevant informasjon – uavhengig av om deres arbeidssted er utenlands eller lokalt. I kombinasjon med den kontinuerlige systemoppdateringen, som sikrer at programvaren alltid er funksjonell, er det laget et godt rammeverk for samarbeidsmuligheter på tvers av organisasjonen. Dette øker til syvende og sist produktiviteten til virksomheten.

I tillegg har skyløsningene fra ECIT bidratt til å skape trygghet i Vipo gjennom driftsfordeler som fleksibilitet, kostnadsbesparelser og skalerbarhet.

”Vi er veldig fornøyde- både med samarbeidet med ECIT og med den endelige IT-løsningen, som de har utviklet og implementert for oss. Med en stor del av løsningen i skyen har vi en solid plattform for ytterligere prosessforbedringer basert på den til enhver tid tilgjengelige teknologi” - Pål Farstad, ERP-sjef i Vipo.

Vil du vite mer om våre IT-løsninger?

 

Temaer:

Kontakt oss