Referanser (NO) https://blog.ecit.com/no/referanser en Wed, 12 Oct 2022 14:24:00 GMT 2022-10-12T14:24:00Z en Braathen Eiendom: ”Gjennom vår nye IT-løsning har vi fått økt fleksibilitet og produktivitet som forbedrer vårt samarbeid” https://blog.ecit.com/no/referanser/braathen-eiendom <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/braathen-eiendom" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Braaten.jpg" alt="Braathen Eiendom: ”Gjennom vår nye IT-løsning har vi fått økt fleksibilitet og produktivitet som forbedrer vårt samarbeid”" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Som et resultat av Braathen Eiendoms ettertraktede eiendomsportefølje, opplevde selskapet et økende behov for å få tilpasset sin eksisterende IT-løsning slik at den i større grad kunne understøtte og fasilitere bedriftens videre utvikling.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/braathen-eiendom" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Braaten.jpg" alt="Braathen Eiendom: ”Gjennom vår nye IT-løsning har vi fått økt fleksibilitet og produktivitet som forbedrer vårt samarbeid”" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Som et resultat av Braathen Eiendoms ettertraktede eiendomsportefølje, opplevde selskapet et økende behov for å få tilpasset sin eksisterende IT-løsning slik at den i større grad kunne understøtte og fasilitere bedriftens videre utvikling.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fbraathen-eiendom&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> IT Mon, 30 May 2022 06:49:17 GMT mbirk@ecit.com (Marcus Birk) https://blog.ecit.com/no/referanser/braathen-eiendom 2022-05-30T06:49:17Z Vipo AS: ”Vår skybaserte IT-løsning har gjort tilgjengeligheten og vår interne arbeidsflyt enda bedre" https://blog.ecit.com/no/referanser/vipo <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/vipo" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/MicrosoftTeams-image%20%2820%29.png" alt="Vipo AS: ”Vår skybaserte IT-løsning har gjort tilgjengeligheten og vår interne arbeidsflyt enda bedre&quot;" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Frem til 2021 var Vipo i mange år en del av Trelleborg konsernet, under navnet Trelleborg Offshore Norway. Som del av en gruppe med ca. 30.000 ansatte og egen IT-avdeling, som tok seg av det IT-relaterte arbeidet, var selskapet godt rustet i forhold til sin IT-infrastruktur. Da selskapet i 2021 valgte å fortsette som et selvstendig selskap under navnet Vipo, oppsto det i mellomtiden et behov for å lage et nytt grunnlag for et IT-oppsett som kunne tilfredsstille det nye selskapets behov.&nbsp;</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/vipo" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/MicrosoftTeams-image%20%2820%29.png" alt="Vipo AS: ”Vår skybaserte IT-løsning har gjort tilgjengeligheten og vår interne arbeidsflyt enda bedre&quot;" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Frem til 2021 var Vipo i mange år en del av Trelleborg konsernet, under navnet Trelleborg Offshore Norway. Som del av en gruppe med ca. 30.000 ansatte og egen IT-avdeling, som tok seg av det IT-relaterte arbeidet, var selskapet godt rustet i forhold til sin IT-infrastruktur. Da selskapet i 2021 valgte å fortsette som et selvstendig selskap under navnet Vipo, oppsto det i mellomtiden et behov for å lage et nytt grunnlag for et IT-oppsett som kunne tilfredsstille det nye selskapets behov.&nbsp;</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fvipo&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> IT Mon, 30 May 2022 06:48:57 GMT mbirk@ecit.com (Marcus Birk) https://blog.ecit.com/no/referanser/vipo 2022-05-30T06:48:57Z Bergen Parkering: Med skybaserte IT-løsninger har vi et effektivt og fremtidsrettet IT-oppsett” https://blog.ecit.com/no/referanser/bergen-parkering <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/bergen-parkering" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/ECIT_March%2014th%2c%202022_Kyle%20Meyr_LR0017.jpg" alt="Bergen Parkering: Med skybaserte IT-løsninger har vi et effektivt og fremtidsrettet IT-oppsett”" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>For Bergen Parkering er det viktig å fortsette å sikre sin ledende posisjon i parkeringsbransjen, og det krever at selskapet er godt rustet til å legge til rette for løsninger og behov som vil oppstå i fremtiden. Derfor er det stort fokus på intern innovasjon og utvikling – og ikke minst fremtidsrettede og effektive løsninger.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/bergen-parkering" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/ECIT_March%2014th%2c%202022_Kyle%20Meyr_LR0017.jpg" alt="Bergen Parkering: Med skybaserte IT-løsninger har vi et effektivt og fremtidsrettet IT-oppsett”" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>For Bergen Parkering er det viktig å fortsette å sikre sin ledende posisjon i parkeringsbransjen, og det krever at selskapet er godt rustet til å legge til rette for løsninger og behov som vil oppstå i fremtiden. Derfor er det stort fokus på intern innovasjon og utvikling – og ikke minst fremtidsrettede og effektive løsninger.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fbergen-parkering&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> IT Mon, 30 May 2022 06:48:37 GMT mbirk@ecit.com (Marcus Birk) https://blog.ecit.com/no/referanser/bergen-parkering 2022-05-30T06:48:37Z Gill gruppen: Full oversikt og kontroll med system fra ECIT, EASIT GO https://blog.ecit.com/no/referanser/gill-gruppen <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/gill-gruppen" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Bilde%20gill.jpg" alt="Gill gruppen: Full oversikt og kontroll med system fra ECIT, EASIT GO" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-size: 16px;">Gill gruppen er en stor bilimportør som består av flere selskap i konsernet Pongo AS.<br>Hovedkontoret ligger på Hagan, rett utenfor Oslo.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/gill-gruppen" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Bilde%20gill.jpg" alt="Gill gruppen: Full oversikt og kontroll med system fra ECIT, EASIT GO" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-size: 16px;">Gill gruppen er en stor bilimportør som består av flere selskap i konsernet Pongo AS.<br>Hovedkontoret ligger på Hagan, rett utenfor Oslo.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fgill-gruppen&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Wed, 25 May 2022 07:30:37 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/gill-gruppen 2022-05-25T07:30:37Z Beck Maskin: Med ECIT på laget er vi rigget for fremtiden https://blog.ecit.com/no/referanser/beck-maskin <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/beck-maskin" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/beck.jpg" alt="Beck Maskin: Med ECIT på laget er vi rigget for fremtiden" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span style="color: #000000;">Beck maskin AS er en familieeid maskinimportbedrift, startet av søster og bror i 1999. </span><br><span style="color: #000000;">Virksomheten omfatter<span style="background-color: white;"> nye og brukte maskiner, reservedeler, gummibelter, skuffer, understells deler, service og reparasjoner. </span></span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/beck-maskin" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/beck.jpg" alt="Beck Maskin: Med ECIT på laget er vi rigget for fremtiden" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span style="color: #000000;">Beck maskin AS er en familieeid maskinimportbedrift, startet av søster og bror i 1999. </span><br><span style="color: #000000;">Virksomheten omfatter<span style="background-color: white;"> nye og brukte maskiner, reservedeler, gummibelter, skuffer, understells deler, service og reparasjoner. </span></span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fbeck-maskin&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Forretningsløsninger Fri, 06 May 2022 08:49:19 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/beck-maskin 2022-05-06T08:49:19Z Tranemo: Et kompetent selskap i ryggen https://blog.ecit.com/no/referanser/-tranemo <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/-tranemo" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/tranemo.jpg" alt="Tranemo: Et kompetent selskap i ryggen" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Tranemo Advanced Workwear er en ledende Europeisk leverandør av flammehemmende&nbsp; arbeidsklær. Med kompetent rådgiving og innovative produkter arbeider de mot en nullvisjon av alvorlige flamme- og hete relaterte ulykker. Tranemo i Norge ble startet opp i 2007 og er et salgsselskap for svenske Tranemo Textil AB. Med 8 salgsselskaper rundt om i Europa, er Norge i dag det største eksportselskapet. Fra 2007 har de vokst fra fire til 15 ansatte. Årlig distribuerer Tranemo over 600 000 plagg til kunder over hele Europa.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/-tranemo" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/tranemo.jpg" alt="Tranemo: Et kompetent selskap i ryggen" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Tranemo Advanced Workwear er en ledende Europeisk leverandør av flammehemmende&nbsp; arbeidsklær. Med kompetent rådgiving og innovative produkter arbeider de mot en nullvisjon av alvorlige flamme- og hete relaterte ulykker. Tranemo i Norge ble startet opp i 2007 og er et salgsselskap for svenske Tranemo Textil AB. Med 8 salgsselskaper rundt om i Europa, er Norge i dag det største eksportselskapet. Fra 2007 har de vokst fra fire til 15 ansatte. Årlig distribuerer Tranemo over 600 000 plagg til kunder over hele Europa.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2F-tranemo&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Lønn og HR Forretningsløsninger Wed, 09 Jun 2021 12:08:27 GMT https://blog.ecit.com/no/referanser/-tranemo 2021-06-09T12:08:27Z Julie Tønsberg Andresen Pegasus Helicopter AS: ECIT er en partner som forstår vår drift og kompleksistet https://blog.ecit.com/no/referanser/pegasus-helicopter <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/pegasus-helicopter" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/pegasus.jpg" alt="Pegasus Helicopter AS: ECIT er en partner som forstår vår drift og kompleksistet" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Pegasus Helicopter AS ble etablert i 1998 og er i dag en av Norges største helikopterselskaper. De leverer de fleste tjenester som finnes for innlands helikoptervirksomhet, alt fra persontransport, film/foto, gjødsling og kalking, linjebefaring til lasteflyvning. Hovedbasen ligger på Oslo Lufthavn. <br>I tillegg har de kontorer i Stavanger, Sandefjord og Bergen.</p> <p>Vi har tatt en prat med Jan-Roger Vagel, daglig leder i Pegasus Helicopter AS</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/pegasus-helicopter" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/pegasus.jpg" alt="Pegasus Helicopter AS: ECIT er en partner som forstår vår drift og kompleksistet" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Pegasus Helicopter AS ble etablert i 1998 og er i dag en av Norges største helikopterselskaper. De leverer de fleste tjenester som finnes for innlands helikoptervirksomhet, alt fra persontransport, film/foto, gjødsling og kalking, linjebefaring til lasteflyvning. Hovedbasen ligger på Oslo Lufthavn. <br>I tillegg har de kontorer i Stavanger, Sandefjord og Bergen.</p> <p>Vi har tatt en prat med Jan-Roger Vagel, daglig leder i Pegasus Helicopter AS</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fpegasus-helicopter&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Regnskap Lønn og HR Rådgivning Lønn og regnskap Wed, 26 May 2021 08:49:17 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/pegasus-helicopter 2021-05-26T08:49:17Z Alltid tilgjengelig fagkompetanse https://blog.ecit.com/no/referanser/%C3%B8stlandske-rengj%C3%B8ring <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/østlandske-rengjøring" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/rengj%C3%B8ring.jpg" alt="Alltid tilgjengelig fagkompetanse" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Østlandske Rengjøring AS ble stiftet i 1964 og tilbyr renhold til bedriftsmarkedet, både offentlig og privat. De er ca. 200 ansatte, med hovedkontoret i Fjellhamar og kontor på Hamar. Mottoet er rengjøring med fokus på en enklere hverdag, og de jobber konstant med vedlikehold av rutinger og kompetanseutvikling av medarbeidere for å møte kundens ønsker og krav. Østlandske Rengjøring er opptatt av miljø, og har svanemerkede tjenester. De tilbyr alt fra rens av alle typer tekstiler, fasadevask og vinduspuss, til behovstilpasset daglig rengjøring og hovedrengjøring. <span style="color: #000000;">Vi har tatt en prat med daglig leder i Østlandske Rengjøring,&nbsp; Mona Dehli.</span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/østlandske-rengjøring" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/rengj%C3%B8ring.jpg" alt="Alltid tilgjengelig fagkompetanse" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Østlandske Rengjøring AS ble stiftet i 1964 og tilbyr renhold til bedriftsmarkedet, både offentlig og privat. De er ca. 200 ansatte, med hovedkontoret i Fjellhamar og kontor på Hamar. Mottoet er rengjøring med fokus på en enklere hverdag, og de jobber konstant med vedlikehold av rutinger og kompetanseutvikling av medarbeidere for å møte kundens ønsker og krav. Østlandske Rengjøring er opptatt av miljø, og har svanemerkede tjenester. De tilbyr alt fra rens av alle typer tekstiler, fasadevask og vinduspuss, til behovstilpasset daglig rengjøring og hovedrengjøring. <span style="color: #000000;">Vi har tatt en prat med daglig leder i Østlandske Rengjøring,&nbsp; Mona Dehli.</span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2F%C3%B8stlandske-rengj%C3%B8ring&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Lønn og HR Rådgivning Lønn og regnskap Tue, 18 May 2021 08:27:23 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/%C3%B8stlandske-rengj%C3%B8ring 2021-05-18T08:27:23Z Bergans of Norway: Vi opplever ECIT som et solid selskap med høy og tilgjengelig kompetanse https://blog.ecit.com/no/referanser/bergans-of-norway <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/bergans-of-norway" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Skalljakker.jpg" alt="Bergans of Norway: Vi opplever ECIT som et solid selskap med høy og tilgjengelig kompetanse" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Bergans of Norway har i over 100 år spilt en avgjørende rolle i norsk friluftsliv og har stort fokus på høy kvalitet på klær og turutstyr. I Norge har de fire (snart fem) Brandstores, og hovedkontoret ligger i Asker. Lager og logistikk ligger i Hamburg. I tillegg har de forhandlere over hele verden, samt tre outlets i Norge, ett i Sverige og ett i Tyskland. Bergans er veldig opptatt av bærekraft, og er nå som første aktør i Norge klar for å tilby abonnementsløsning på parkdresser– noe de har fått veldig god respons på.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/bergans-of-norway" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/Skalljakker.jpg" alt="Bergans of Norway: Vi opplever ECIT som et solid selskap med høy og tilgjengelig kompetanse" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Bergans of Norway har i over 100 år spilt en avgjørende rolle i norsk friluftsliv og har stort fokus på høy kvalitet på klær og turutstyr. I Norge har de fire (snart fem) Brandstores, og hovedkontoret ligger i Asker. Lager og logistikk ligger i Hamburg. I tillegg har de forhandlere over hele verden, samt tre outlets i Norge, ett i Sverige og ett i Tyskland. Bergans er veldig opptatt av bærekraft, og er nå som første aktør i Norge klar for å tilby abonnementsløsning på parkdresser– noe de har fått veldig god respons på.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fbergans-of-norway&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> IT IT-Sikkerhet IT-outsourcing IT-infrastruktur Tue, 04 May 2021 09:13:02 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/bergans-of-norway 2021-05-04T09:13:02Z HTS : Sikkerhet i fokus https://blog.ecit.com/no/referanser/hts-0 <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/hts-0" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/HTS%20bilde-1.jpg" alt="HTS : Sikkerhet i fokus" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>HTS står for Hans Torgersen &amp; Sønn, og det familieeide selskapet har i over 100 år bygget varemerket sitt på tradisjon, innovasjon og kvalitet. De startet som salmaker, og har siden utviklet mange kjente merkevarer. Her kan vi nevne Barnas Hus, Etto, BeSafe, Voksi, Hamax, Swisseye, Packline, Loyds og Paxster. HTS har vokst til å bli et globalt selskap med ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland, Nederland, Frankrike, Portugal og Kina. Totalt er HTS ca. 950 ansatte, og i Norge er de 500 ansatte.</p> <p>Vi har vært så heldige å få intervjue IT-ansvarlig i HTS, Jostein Støen.&nbsp;</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blog.ecit.com/no/referanser/hts-0" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blog.ecit.com/hubfs/HTS%20bilde-1.jpg" alt="HTS : Sikkerhet i fokus" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>HTS står for Hans Torgersen &amp; Sønn, og det familieeide selskapet har i over 100 år bygget varemerket sitt på tradisjon, innovasjon og kvalitet. De startet som salmaker, og har siden utviklet mange kjente merkevarer. Her kan vi nevne Barnas Hus, Etto, BeSafe, Voksi, Hamax, Swisseye, Packline, Loyds og Paxster. HTS har vokst til å bli et globalt selskap med ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK, Tyskland, Nederland, Frankrike, Portugal og Kina. Totalt er HTS ca. 950 ansatte, og i Norge er de 500 ansatte.</p> <p>Vi har vært så heldige å få intervjue IT-ansvarlig i HTS, Jostein Støen.&nbsp;</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=5344459&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblog.ecit.com%2Fno%2Freferanser%2Fhts-0&amp;bu=https%253A%252F%252Fblog.ecit.com%252Fno%252Freferanser&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> IT IT-Sikkerhet IT-drift IT-outsourcing IT-infrastruktur Tue, 04 May 2021 08:45:14 GMT khbjornvik@ecit.no (Kristin H. Bjørnvik) https://blog.ecit.com/no/referanser/hts-0 2021-05-04T08:45:14Z