Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Personalrabatt og bonuser i arbeidsforhold

mar 13, 2019

I 2019 kom det nye regler for personalrabatter og bonuser opptjent i arbeidsforhold. Her er en oversikt!

 

Beløpsgrense for skattefri personalrabatt

Ansatte kan gis inntil kr 8000,- kr i skattefri rabatt pr år. Dersom den ansatte får mer enn 8000,- i rabatt, skal det skattes av fordelen.  Det er ingen grenser på prosenten man kan gi. For eksempel, kan man gi opptil 100% av verdien på inntil 8000,- 50% rabatt på inntil 16 000,- og 25% rabatt på varer inntil 32 000,-

Varen som kjøpes, må omsettes av arbeidsgiver eller selskap i samme konsern for at rabatten skal kunne være skattefri.

 

Rabatt til slekt og venner trekkes fra samme kvote

Hvis bedriften gir rabatter til slekt og venner av den ansatte, går dette på «kvoten» til den ansatte på 8000 kroner i året. Mange synes det er urimelig at den ansatte skal skattlegges når det er familiemedlemmet selv som går i butikken og handler til redusert pris. Når årsaken til at en rabatt gis er en relasjon til en ansatt i virksomheten, er det likevel naturlig at den ansatte er trekkpliktig.

 

Verdien på rabatten

Forskjellen mellom prisen som forbrukerne må betale for den samme varen og prisen som ble betalt etter rabatten var trukket fra, er summen som skal brukes for å bestemme verdien på rabatten for den ansatte. Dvs: normal sum – rabattert sum = verdien på rabatten

En rabatt vil likevel ikke ses på som en skattepliktig fordel dersom rabatten er allment tilgjengelig. Det vil enkelt sagt si at andre kan få samme rabatt selv om de ikke er ansatt. Eksempel: Du får en rabatt på 30 %, og du kan vise til at alle OBOS medlemmer får samme rabatt i samme tidsrom. Slike tilgjengelige rabatter kan man dokumentere ved utskrift eller bilde av annonse som er gjeldende på samme tidspunkt som varen du får rabatt på er kjøpt eller bestilt.

 

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på rabatter

Når personalrabatten er skattefri, skal fordelen ikke innrapporteres eller være med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dersom man overskrider grensene må det betales arbeidsgiveravgift for det overskytende, og det blir forskuddstrekk for arbeidstakeren.

 

Bonus på flyreiser og andre rabatter fra tredjeparter

Mottar de ansatte rabatter fra tredjeparter som har tilknytning til arbeidsgiver, vil rabatten være skattepliktig arbeidsinntekt fra første krone. Det finnes unntak, for eksempel dersom tilsvarende rabatt er allment tilgjengelig.

Rabattene kan også omfattes av de samme reglene som personalrabatt og gis som skattefri rabatt dersom varen eller tjenesten omsettes hos arbeidsgiver eller selskap i samme konsern.

Opptjener de ansatte bonus på flyreiser i tjenesten og bruker disse på privat ferie, må de ansatte skatte av fordelen. Dette har også vært slik tidligere, men det nye er at arbeidsgiver nå skal stå for rapporteringen, og belastes arbeidsgiveravgift. Dette gjelder også fordeler og bonuser i forhold til hotell, kredittkort og andre bonuser og rabatter man kan opparbeide seg på tjenestereiser.

 

LES MER: Få fradragene du har krav på når du fører reiseregning

 

Nye rutiner på arbeidsplassen og arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiveren har ansvar for å følge opp og holde oversikt over rabattene som gis, samt innrapportering av rabatt som overskrider grensene.

Fra 2019 må arbeidsgivere rapportere inn privat bruk av bonuspoeng, gaver og rabatter ansatte får fra andre selskaper. Vi anbefaler å utarbeide gode rutiner for å kunne håndtere dette.

Det er flere løsninger du som arbeidsgiver kan velge, og vi ser at det er noen løsninger som går igjen:

  • Åpne for at ytelser mottas, men tilfaller arbeidsgiver.
  • Åpne for at ansatte kan motta ytelser fra tredjeparter, mot at disse rapporteres til arbeidsgiver.
  • Innføre forbud mot å motta gaver og opptjente ytelser som medfører rapportering av skatt og arbeidsgiveravgift.

 

Hva kan ECIT hjelpe deg med? 

Vi kan utarbeide rutiner for dette, og skjemaer for å holde oversikt over mottatte ytelser. I tillegg til lønnsføring, rapportering og rådgivning rundt personal. Send inn skjemaet under, så kontakter vi deg snart!

Temaer:

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt meg om personalrabatt, bonuser og lønn